Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Vědecká knihovna v Olomouci představuje své poklady

06.05.2016
Vědecká knihovna v Olomouci představuje své poklady

Zcela výjimečný výstavní projekt připravila ve spolupráci se svými partnery na jarní měsíce letošního roku Vědecká knihovna v Olomouci. Při příležitosti oslav svého kulatého jubilea uvede výstavu Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci, která veřejnosti představí to nejcennější, co druhá nejstarší knihovna v českých zemích ve svých fondech uchovává.

Počátky knihovny sahají do roku 1566, kdy do Olomouce přišli jezuité, založili kolej a pro své studijní potřeby začali budovat knihovnu. V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen, univerzita i knihovna převedeny do státní správy a knihovna byla prohlášena za veřejnou Univerzitní knihovnu, která až do roku 1935 fungovala jako hlavní zemská knihovna na Moravě. Díky tomu měla olomoucká bibliotéka možnost vybrat a uchovat ty nejhodnotnější knihy z knihoven bývalých jezuitských kolejí a dalších zrušených klášterů, i díky tomu také v roce 1807 získala právo povinného výtisku z území Moravy. V současnosti je Vědecká knihovna v Olomouci jednou ze tří knihoven v Česku, které uchovávají kompletní tiskovou produkci z území celé republiky a spravuje fond o více než 2,1 miliónech knihovních jednotek.

Výstava Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, záštitu poskytli také arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner, dále primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Výstava probíhá za finančního přispění statutárního města Olomouce a firmy OHL ŽS, a.s.

Výstava bude trvat od 7. dubna do 12. června 2016.

Místo konání:

Muzeum umění Olomouc | Muzeum moderního umění | Salon | Denisova 47, Olomouc
Středověké a rukopisné památky Vědecké knihovny v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci | Sál sv. Kláry | náměstí Republiky 5, Olomouc
Knihy a dějiny ve Vědecké knihovně v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci | Galerie Biblio | Bezručova 2, Olomouc
Osobnosti a zajímavosti z historie Vědecké knihovny v Olomouci

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet