Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Konference Knihovny Současnosti 2007 - sborník

­

Sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči u Chrudimi. Brno 2007. 515 s. ISBN 978-80-86249-41-7

KONCEPCE ČESKÉHO KNIHOVNICTVÍ

Jindy a nyní... Úvodní slovo k tématu
.pdf 119 kB
Jaromír Kubíček
České knihovnictví v kontextu světových trendů
.pdf 333 kB
Bohdana Stoklasová a kol.
K plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010­
.pdf 518 kB
Vít Richter - Blanka Skučková
Koncepce trvalého uchování knihovních dokumentů stále jen na papíře
.pdf 444 kB
Bohdana Stoklasová
Souborný katalog ČR - včera, dnes a zítra
.pdf 1 785 kB
Eva Svobodová - Zuzana Hájková
Koncepce služeb Krajské knihovny Karlovy Vary
.pdf 113 kB
Eva Žáková
Dnešek a zítřek Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci
.pdf 149 kB
Danuše Lošťáková
Manuscriptorium na cestě k evropské digitální knihovně
.pdf 210 kB
Zdeněk Uhlíř

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Nový portál Národní knihovny pro národní autority
.pdf 234 kB
Marie Balíková - Zdeněk Bartl - Jaroslava Svobodová
Monitoring online zdrojů pro regionální informační centrum
.pdf 132 kB
Marie Crhonková - Vladislav Raška
PRIMO - od čtenářského OPACu k čtenářskému portálu
.pdf 137 kB
Jan Pokorný
Knihovny.cz. Portál o českých knihovnách
.pdf 244 kB
Jindřiška Pospíšilová - Karolína Košťálová - Hana Nemeškalová
Knihovna 2.0: model služeb
.pdf 404 kB
Eva Marvanová
eBooks on Demand - elektronické knihy na vyžádání
.pdf 159 kB
Petr Žabička
Na cestě k Manuscriptoriu - Vaše dokumenty v moderní digitální knihovně
.pdf 196 kB
Tomáš Psohlavec

ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Legislatívne zmeny a súčasný stav v oblasti školských knižníc
.pdf 190 kB
Rozália Cenigová
Školní knihovny v USA a jejich dopad na akademické výsledky studentů
.pdf 305 kB
Jan Emmer
Španělské školní knihovny
.pdf 273 kB
Dana Bjačková
Strukturální fondy na léta 2007-2013 a dotační příležitosti pro knihovny a informační střediska
.pdf 380 kB
Miloslava Váňová
Školní knihovny dnes, a jak na to?
.pdf 271 kB
Ludmila Čumplová
Informační a studijní centra škol a kvalita školy
.pdf 188 kB
Milena Medková
Kde je vůle, najde se i cesta
.pdf 134 kB
Božena Blažková
Čtenářská gramotnost českých žáků v mezinárodním srovnání
.pdf 247 kB
Josef Basl
Čtenářství v epoše internetu
.pdf 235 kB
Zdeněk Jonák
Informační vzdělávání v knihovnách 21. století
.pdf 219 kB
Jana Nejezchlebová
Cílem aktivit v dětském oddělení knihovny Kroměřížska je informovanější čtenář aneb Klíč k branám měst
.pdf 143 kB
Hana Fialová

TECHNICAL SERVICES ANEB AKVIZICE A KATALOGIZACE JSOU SLUŽBA?

Akvizice hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové
.pdf 150 kB
Šimona Šimonová
Nástroje na podporu využití e-zdrojů a jejich akvizice a katalogizace
.pdf 519 kB
Jana Machonská - Vladimír Karen
Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta za ideálem
.pdf 205 kB
Alena Matuszková
Online služby knihoven ČVUT nad kolekcí elektronických knih
.pdf 681 kB
Marta Machytková
Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR) v praxi
.pdf 798 kB
Edita Lichtenbergová
E-learningové kurzy katalogizace
.pdf 685 kB
Jaroslava Svobodová
Systém M-CAST v hybridních knihovnách?
.pdf 1 652 kB
Marie Balíková
Katalogizátor pro(ti)? uživateli katalogu aneb jak uvažuje knihovník o čtenáři
.pdf 338 kB
Pavlína Doležalová - Magda Šrajbová - Jiří Trnka
Autoritní záznamy, čištění rejstříků aneb lze se poučit z projektů EU?
.pdf 205 kB
Radka Římanová
Co je klíčem ke spokojenosti uživatele?
.pdf 647 kB
Libuše Machačová
Co je cílem naší katalogizace - je to skutečně spokojený uživatel nebo katalogizace sama?
.pdf 157 kB
Helena Sedláčková - Jiří Mazal
Personální politika ve vysokoškolské knihovně (naše zkušenosti)
.pdf 212 kB
Ivo Brožek
Využití Evropského průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb v personální politice knihovny
.pdf 160 kB
Miloslava Faitová
Věcné zpracování - také trochu jinak
.pdf 188 kB
Věra Škochová

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

Helsinské komuniké o zvýšené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě
.pdf 251 kB

Další odborné vzdělávání v zemích Evropské unie a v České republice
.pdf 162 kB
Jaromír Coufalík
SNK v systéme ďalšieho vzdelavania knihovnikov na Slovensku. Východiska a perspektivy
.pdf 264 kB
Iveta Kilárová
Další vzdělávání knihovníků jako součást systému a cyklu celoživotního vzdělávání a učení
.pdf 246 kB
Michaela Tureckiová
Nabídka a poptávka ve vzdělávání knihovníků
.pdf 239 kB
Zdenka Kloučková
Vzdělávání a osobnost knihovníka
.pdf 149 kB
Jana Nejezchlebová
Trendy rozvoje oborového vzdělávání
.pdf 181 kB
Zlata Houšková - Richard Papík
­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet