Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Konference Knihovny Současnosti 2008 - sborník

Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.-18. září 2008 v Seči u Chrudimi. Brno 2008. 373 s. ISBN 978-80-86249-49-0­

PROGRAMY A PROJEKTY

Mezi mlýnskými kameny aneb Knihovna po východočesku
.pdf 182 kB
Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Černá kostka pro Moravskoslezský kraj
.pdf 148 kB
Lea Prchalová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Když se chce, tak to jde
.pdf 108 kB
Ivanka Horáková, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
ENRICH - Projekt evropské integrace rukopisů
.pdf 185 kB
Zdeněk Uhlíř, NK ČR
Projekt HISPRA - záchrana historických pragensií z fondu Městské knihovny v Praze (MKP)
.pdf 416 kB
Eva Měřínská - Kateřina Vojířová, Městská knihovna v Praze
Manuscriptorium školám - unikátní zdroj pro výuku
.pdf 174 kB
Miroslava Hejnová, NK ČR
Zkušenosti s přípravou a realizací projektů v Krajské knihovně v Karlových Varech
.pdf 179 kB
Michaela Kožíšková, Krajská knihovna Karlovy Vary

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Současné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů
.pdf 226 kB
Jiří Polišenský, NK ČR
E-learning v knihovnách - kurz Informační výchovy VUT
.pdf 353 kB
Jan Zikuška, Ústřední knihovna VUT Brno
Portál elektronických studijních textů
.pdf 405 kB
Jan Pokorný - Martin Ledínský, ÚISK FF UK Praha
Česká shibbolethovská federace a vzdálený přístup k elektronickým zdrojům pomocí Shibboleth
.pdf 1 204 kB
Jiří Pavlík - Petr Novák, ÚVT UK Praha
RD.CZ: Evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování
.pdf 318 kB
Lucie Pavlová, Incad
Kramerius - vývoj aplikace pro zpřístupnění
.pdf 193 kB
Ivan Ljubka, NK ČR
Přínosy modelovacích technik pro analýzu a návrh knihovních aplikací
.pdf 1 125 kB
Petr Novák, ÚISK FF a UVT UK Praha
Strukturální fondy a jejich využitelnost pro knihovny
.pdf 210 kB
Miroslava Váňová, ÚISK FF UK Praha

SOUČASNÉ PROBLÉMY AKVIZICE V ČESKÝCH KNIHOVNÁCH

Proměny knižního trhu v současnosti
.pdf 244 kB
Anna Stöcklová, ÚISK FF UK Praha
Retrospektivní doplňování knihovních fondů v krajských knihovnách
.pdf 169 kB
Anna Andrlová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Aktualizace a zpracování fondů v knihovně s právem povinného výtisku
.pdf 505 kB
Blanka Sedláčková - Libuše Machačová, Vědecká knihovna v Olomouci
Akvizice odborné literatury v Knihovně Národního muzea
.pdf 224 kB
Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea
Koncepční rysy v akvizici (online) e-zdrojů v Městské knihovně v Praze
.pdf 229 kB
Klára Sušická, Městská knihovna v Praze
Netradiční zdroje zjišťování a získávání regionální literatury v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
.pdf 144 kB
Jana Lichtenbergová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Nakladatelská činnost českých a moravských knihoven očima akvizitéra
.pdf 245 kB
Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Vyřazování dokumentů z fondů knihoven a jejich nabídka dalším subjektům
.pdf 194 kB
Dana Novotná, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
O práci knihovníka-bohemisty v Národní knihovně ve Varšavě
.pdf 213 kB
Katarzyna Kwiatkowska-Žák, Biblioteka Narodowa Varšava

KNIHOVNÍKŮM VÍCE PRÁCE, ...

"Vždyť to může dělat každý"
.pdf 197 kB
Alena Matuszková, Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích
Účast Státní technické knihovny v projektu Třetí kariéra
.pdf 177 kB
Zdenka Kloučková, STK
Barevný svět signatur
.pdf 646 kB
Dagmar Richi Čerňová, Ústřední knihovna FSS MU
Library of Congress Classification pro Národní technickou knihovnu
.pdf 149 kB
Radka Římanová, STK
Instantní komunikace v turnovské knihovně
.pdf 248 kB
Hanuš Karpíšek, Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Slasti a strasti elektronických knih na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
.pdf 176 kB
Alena Volková Balvínová - Radka Lukášová, SVI PřF UK
Možnosti knihoven v oblasti dalšího vzdělávání učitelů
.pdf 171 kB
Radka Koscelníková, STK
Jsou naše výběrová řízení diskriminační?
.pdf 147 kB
Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce
Nadstavbové nástroje - luxus nebo nezbytnost?
.pdf 393 kB
Vladimír Karen - Jana Machonská, Albertina icome Praha
E-časopisy a e-knihy v Centrálním katalogu UK - ideální symbióza
.pdf 267 kB
Irena Baranayová, ÚVT UK
Online poradenské služby studentům - Studijní a informační centrum ČZU v Praze
.pdf 187 kB
Eva Dohnálková, SIC ČZU
Nad rámec katalogizačních pravidel: k aktualizaci Bloku polí 9XX
.pdf 432 kB
Edita Lichtenbergová, NK ČR
Přechod na nový knihovní systém na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
.pdf 305 kB
Ivo Brožek, Knihovna PF UJEP v Ústí nad Labem
Projekt TOC - obohacování bibliografických záznamů o obsahy a obálky dokumentů
.pdf 1 188 kB
Marie Balíková - Helena Dvořáková, NK ČR
Kolik práce knihovnám přidělává Souborný katalog ČR?
.pdf 1 204 kB
Eva Svobodová - Danuše Vyroálková, NK ČR

ČETBA A ČTENÁŘSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Jak se čte u nás a jinde
.pdf 394 kB
Jiří Trávníček, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Jak studenti čtou? Výzkum čtenářů jako uživatelů informačních institucí se zaměřením na studenty s preferencí odborných textů
.pdf 240 kB
Irena Prázová, SVI FSV UK
Kde a jak hledají odborné informace vysokoškolští studenti a vyučující
.pdf 234 kB
Ludmila Slezáková, Knihovna Univerzity Palackého
Šedesát let českého knihovnictví na stránkách Čtenáře
.pdf 259 kB
Lenka Šimková - Olga Vašková, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Inflow a SyDoČe - experimentální projekty na podporu čtenářství
.pdf 151 kB
Petr Škyřík, KISK FF MU
Soutěž Knihovna roku
.pdf 180 kB
Marie Mudrová, Městská knihovna v Chebu
­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet