Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 2009 - Sborník

Sborník ze 17. konference, konané ­ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno 2009. 207 s. ISBN 978-80-86249-54-4

­

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM
PROGRAMY, PROJEKTY

Knihovna jako oáza služeb? Koncepce řízení pro knihovny orientované na zákazníky
.pdf 113 kB
Hannelore Vogt, StadtBibliothek Köln
Národní digitální knihovna
.pdf 428 kB
Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR
Národní centrum ochrany knihovních dokumentů
.pdf 378 kB
Jaromír Kubíček - Blanka Sapáková, Moravská zemská knihovna v Brně
Komunitní knihovna ve Vsetíně - programy a projekty
.pdf 153 kB
Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Informační potřeby vědeckých pracovníků a služby knihovny
.pdf 179 kB
Anna Stöcklová, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha

PRÁVNÍ ASPEKTY SLUŽEB PRO VEŘEJNOST

Některá práva a povinnosti uživatelů knihoven
.pdf 198 kB
Ivo Brožek - Kateřina Koukalová, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

KNIHOVNA 2.0

Knihovna 2.0 teoreticky a prakticky
.pdf 933 kB
Eva Marvanová, Národní knihovna ČR
Spolupráce jako základní princip vývoje svobodného softwaru
.pdf 883 kB
Václav Jansa, Státní technická knihovna; Petr Očko - Linda Skolková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha
Computer Supported Cooperative Work
.pdf 147 kB
Petr Škyřík, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno
Záložky a sdílení odkazů do knihovních katalogů
.pdf 306 kB
Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
Citace 2.0 - nové funkce, nové možnosti
.pdf 273 kB
Martin Krčál, Ústřední knihovna FSS MU Brno

FUNKCE VEŘEJNÉ KNIHOVNY Z HLEDISKA JEJÍCH UŽIVATELŮ

Kulturně informační web
.pdf 153 kB
Lenka Navrátilová, FF MU Brno

KNIHOVNA JAKO SAMOOBSLUHA: PRO A PROTI

Dílo Karla Čapka všem - webový Karel Čapek
.pdf 146 kB
Zuzana Kopencová - Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze

DIGITALIZUJEME PRO UŽIVATELE

MODS a další metadatová schémata v oblasti digitalizace dokumentů
.pdf 209 kB
Pavla Švástová, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Knihovny významných českých osobností - informace z depozitářů veřejně přístupné na internetu
.pdf 365 kB
Blanka Vorlíčková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha
Metadatový editor pro digitální knihovny
.pdf 793 kB
Martin Šárfy, Ústav výpočetní techniky MU Brno
Dosavadní zkušenosti s budováním digitální knihovny starých a vzácných tisků na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
.pdf 152 kB
Věra Svobodová - Vladimíra Perlová, Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb MZLU Brno
Účast NK ČR v projektu TELPLUS - vytváření OCR souborů
.pdf 496 kB
Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR
Účast NK ČR v projektu Norské fondy - digitalizace bohemikálních monografií ohrožených degradací papíru
.pdf 199 kB
Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR

VEŘEJNÉ KNIHOVNY DNES

GEOBIBLINE: geografická bibliografie ČR online
.pdf 424 kB
Eva Novotná, Geografická knihovna PřF UK Praha
Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven
.pdf 218 kB
Vít Richter, Národní knihovna ČR
Knihovny a licence Creative Commons
.pdf 272 kB
Lukáš Gruber, Národní knihovna ČR
­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet