Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 2011

1) Zaměření

Nosným tématem konference Knihovny současnosti bývají již tradičně vzdělávací a kulturní služby veřejnosti poskytované knihovnami. Kontext, do něhož jsou služby v programu konference zasazovány, se liší v souladu s vývojem aktuálních problémů knihoven v České republice. Letošní zaměření zdůrazňuje potřebu jednotného knihovního rozhraní ke vstupu do primárních či sekundárních, digitálních či digitalizovaných informační zdrojů a posun v organizaci služeb i technologiích užívaných při jejich realizaci. Podmínkou úspěšnosti služeb je mj. "příprava" uživatelů (zejména v rámci školního vzdělávání) a vhodná komunikace s jednotlivými cílovými skupinami odběratelů služeb - klientů knihoven. Na konferenci bude dále pojednáno o celém komplexu podmínek ke zdárnému poskytování knihovních služeb i o strategických cílech a úkolech knihoven v nejbližších letech.

2) Program

13. 9. 2011 od 12:00 do 12:45 hodin Exkurze do Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

13. 9. 2011 od 13:00 do 18:00 hodin, aula Bobík
Zahájení konference Ing. Lea Prchalová, předsedkyně SDRUK
Úvodní slovo MgA. Radek Zdráhal, náměstek ministra kultury

Trendy rozvoje veřejných knihoven I. (Garant: Ing. Aleš Brožek, moderátor RNDr. Tomáš Řehák)
Měření úspěšnosti veřejných knihoven: skotský rámec
Measuring success in public libraries: a framework in Scotland
Elaine Fulton, Director, Scottish Library and Information Council/CILIP in Scotland
Irské rozvojové programy pro knihovnictví, krátký přehled a praktické příklady výsledků 3 programů
The Public Library Development Programme in Ireland
Brendan Teeling, Assistant Director, The Library Council
Přestávka 15:45 - 16:15 hod.
Znalostní společnost - informační společnost - prosíťovaná společnost ... není zapotřebí knihoven?
Knowledge society - information society - networking society... - no need for libraries? Anotace.
Beate Wegerer, Vienna Libraries

13. 9. 2011 od 19:00 hodin společenský večer, menza

14. 9. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin, zasedací místnost Bobík
Workshop I.

How we develop staff to conduct self evaluation using Public Library Quality Improvement Matrix
Elaine Fulton, Scottish Library and Information Council
Přestávka 9:30 - 10:00 hod.
Using social media to promote the public library
Brendan Teeling, The Library Council, Ireland

14. 9. 2011 od 14:00 do 15:30 hodin, zasedací místnost Bobík
Workshop II.
Services for children and young people in public libraries
Beate Wegerer,Vienna Libraries

14. 9. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin, aula Bobík
Centralizované knihovní služby (Garant: Ing. Martin Lhoták)
Centralizované knihovní služby - představení koncepce. Anotace.
RNDr. Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze
Silný portál jako základní stavební kámen. Anotace.
PhDr. Bohdana Stoklasová, Mgr. Jindřiška Pospíšilová, Národní knihovna ČR
Přestávka 9:30 - 10:00 hod.
Sdílení uživatelských identit. Anotace.
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
On-line platby za poskytované služby. Anotace.
Ing. Martin Svoboda, Národní technická knihovna v Praze
Koordinovaný přístup k informačním zdrojům. Anotace.
Mgr. Štěpánka Žižková, Národní technická knihovna v Praze

14. 9. 2011 od 13:00 do 14:00 hodin Exkurze do Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

14. 9. 2011 od 14:15 do 18:15 hodin, aula Bobík
Vzdělávání uživatelů knihoven
(Garantka: Mgr. Eva Svobodová)
Část A - Informační vzdělávání uživatelů
Informační vzdělávání uživatelů není nutné zlo. Anotace.
Mgr. Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny
Realizované a plánované aktivity projektu NAKLIV. Anotace.
Mgr. Iva Zadražilová, Bc. Jan Zikuška, Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV)
Jednoduché vyhledávání - jednoduchý uživatel. Anotace.
Bc. Helena Selucká, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Poučený uživatel - výhra každé knihovny. Vyhledávací rozhraní knihoven - výhra poučeného uživatele? Anotace.
Jana Chlanová, Jana Komersová, Národní lékařská knihovna
Informační vzdělávání v Sedlčanech. Anotace.
Mgr. Alena Budková, Městská knihovna Sedlčany
Přestávka 16:10 - 16:35 hod.
Spolupráce hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové se studenty a pedagogy hudební katedry Pedagogické fakulty UHK. Anotace.
Mgr. Růžena Matěnová, Knihovna města Hradce Králové
Vzdělávací aktivity Zemědělské a potravinářské knihovny. Anotace.
Lenka Nushartová, Ing. Dana Smetanová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Část B - Knihovny jako vzdělávací instituce
Vzdělávání dospělých v Knihovně Kroměřížska. Anotace.
PhDr. Šárka Kašpárková, Knihovna Kroměřížska
Univerzita volného času (UVČ) v Krajské knihovně Vysočiny. Anotace.
Bc. Marcela Valecká, Krajská knihovna Vysočiny
Projekt Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) - šance pro knihovny. Anotace.
Blanka Tauberová, Městská knihovna Sedlčany
Umíme hodnotit efekt e-learningu v celoživotním vzdělávání lékařských knihovníků. Anotace.
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., Národní lékařská knihovna Praha

Prezentace na posterech:
1. poster: prezentace sekce SDRUK pro informační vzdělávání.
Mgr. Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny
2. poster: prezentace PS Čtenářská gramotnost.
Bc. Helena Selucká, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
3. poster: prezentace PS Knihovny - zdroje informací.
PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
4. poster: prezentace PS Informační zdroje - tištěné, elektronické, audiovizuální.
Mgr. Jana Leparová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
5. poster: Vzdělávání uživatelů v Krajské knihovně v Liberci.
Mgr. Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna v Liberci
6. poster: Univerzita volného času v Krajské knihovně Vysočiny.
Bc. Marcela Valecká, Krajská knihovna Vysočiny

14. 9. 2011 od 8:30 do 12:30 hodin, aula Akademie věd
On-line služby knihoven a digitální svět
(Garant: Ing. Jan Kaňka)
Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů a projekt NDK. Anotace.
Mgr. Jan Hutař, Mgr. Marek Melichar, Národní knihovna ČR
Aplikace Codeg 4 - nástroj pro optimalizaci OCR. Anotace.
PhDr. Jiří Polišenský, Bc. Ondřej Lehrl, Národní knihovna ČR
Kramerius 4 - řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Anotace.
Mgr. Tomáš Foltýn, Mgr. Pavla Švástová, Národní knihovna ČR
Přestávka 10:00 - 10:30 hod.
VuFind - alternativní rozhraní OPACu. Anotace.
Mgr. Pavla Švástová, Národní knihovna ČR, Mgr. Jan Kolátor, Národní technická knihovna
Obálky knih... kam dál? Anotace.
Barbora Ševčíková, Martin Šárfy, Městská knihovna v Praze
Bez bariér: eLearning, webináře a virtuální světy. Anotace.
Bc. Helena Selucká, Bc. Jan Zikuška, PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., Masarykova univerzita
Eletronická stopa čtenáře v knihovnickém systému aneb co ví Aleph NTK i bez ankety... Anotace.
Bc. Ctibor Škuta, Pavlína Omastová, PhDr. Radka Římanová, Národní technická knihovna
Nové dimenze vyhledávání: výzvy integrace a relevance záznamů. Anotace.
Vojislav Milovanovic, Jan Luprich, EBSCO Publishing

14. 9. 2011 od 14:30 do 18:30 hodin, Akademická knihovna - klub
Komunity a sociální sítě: lidé, obsah, technologie a vášeň
(Garant: PhDr. Petr Škyřík)

Anotace.

15. 9. 2011 od 8:00 do 11:30 hodin, aula Bobík
Trendy rozvoje veřejných knihoven II.
(Garant: PhDr. Vít Richter)
Meziknihovní služby v ČR v roce 2010. Anotace.
Mgr. Jindřiška Pospíšilová, Národní knihovna ČR
ANL + -. Anotace.
PhDr. Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR
Co mohou knihovny očekávat od novely AZ? Anotace.
RSDr. Zdeněk Matušík, Národní knihovna ČR
Přestávka 9:20 - 9:50
Knihovnické profese v Národní soustavě povolání. Anotace.
Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
Nový standard pro veřejné knihovny. Anotace.
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
Neocenitelné služby knihoven. Anotace.
RNDr. Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze
Wooky - elektronické knihy do každé knihovny. Anotace.
Lukáš Novák, Wooky a.s.
Čtenář v době digitální. Anotace.
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.

Závěr konference 11:30 - 11:45
Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR


3) Programový výbor

Ing. Aleš Brožek
Ing. Jan Kaňka
Ing. Martin Lhoták
Ing. Lea Prchalová
PhDr. Vít Richter
RNDr. Tomáš Řehák
Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Petr Škyřík
PhDr. Eva Žáková

4) Organizační záležitosti

PhDr. Květa Cempírková

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet