Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Konference Knihovny současnosti 2012

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR si Vás dovolují pozvat na konferenci Knihovny současnosti 2012, která se koná 11.-13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice.

1) Zaměření

Konferencí Knihovny současnosti 2012 se budou prolínat problémové okruhy Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Naplňování dílčích cílů Koncepce je rozpracováno, při jejich realizaci je nutno čelit očekávaným potížím i novým problémům, které postupně vyplouvají na povrch. Vše se opět týká služeb, které knihovny poskytují veřejnosti, a podmínek jejich zajišťování.
Nasazení jednotného rozhraní systému knihoven s centrálním portálem bude kvalitativním skokem v poskytování služeb. Požadavky na jeho funkce již doznaly při několikaměsíční specifikaci řadu zpřesnění, vyjasnily se podstatné rysy i marginální záležitosti. Očekávaný přínos a nárůst uživatelů se však dostaví pouze při zapojení početné skupiny knihoven. Je proto nezbytné, aby se již nyní knihovny s chystanými vlastnostmi seznamovaly, např. na největší knihovnické konferenci.
Digitalizace knihovních fondů, příprava e-knih a jejich zpřístupňování, zajišťování licencí k elektronickým informačním zdrojům a související legislativní změny představují další program, který bude na konferenci předložen a diskutován.
Požadavky na účinnější a pestřejší služby si opět vynutily tematický blok ke vzdělávání uživatelů knihoven naplněný inspirativními praktickými příklady.
Aby knihovny mohly sloužit přívětivě a všem, je také zapotřebí patřičného prostředí. I toto "prostorové téma" bylo do letošní konference zahrnuto stejně jako způsob, jak flexibilní by služby měly být a jak by měly být poskytovány.
Programový výbor rozpracoval témata do 6 následujících částí.

2) Program

11. 9. 2012 od 13:00 do 13:45 hod., aula A1
Zahájení konference:
Ing. Lea Prchalová, předsedkyně Sdružení knihoven ČR
Úvodní slovo: Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
Předávání medailí Z. V. Tobolky.

11. 9. 2012 od 14:00 do 15:30 hod., od 16:00 do 18:00 hod., aula A1
Přístup k informačním zdrojům a služby knihoven.
(Garant: Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, lhotakknav.cz )
Knihovny.cz: Centrální portál českých knihoven. Anotace.
PhDr. Bohdana Stoklasová, Knihovna Akademie věd ČR
Koordinace při pořizování informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ. Anotace.
Ing. Martin Svoboda, Národní technická knihovna, Praha
Sdílení uživatelských identit; Zabezpečení počítačů pro přístup do autorsky chráněných plných textů. Anotace.
Ing. Petr Žabička, Mgr. Václav Rosecký, Moravská zemská knihovna v Brně
On-line platby za služby knihoven. Anotace.
Jakub Sháněl, Národní technická knihovna, Praha

Knihovny v mobilních zařízeních. Anotace.
Jan Pokorný
Digitální dokumenty v knihovnách. Anotace.
Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR

11. 9. 2012 od 19:00 hodin společenský večer

12. 9. 2012 od 8:00 do 9:45 hod., od 10:15 do 12:00 hod., sál A2
Vzdělávání uživatelů knihoven.
(Garant: Mgr. Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, peslerovakkvysociny.cz )
Část A: Informační vzdělávání (uživatelů i knihovníků)
Okolo Informačního vzdělávání. Anotace.
Mgr. Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě
Potřebujeme se? Potřebujeme! Informační vzdělávání napříč knihovnami. Anotace.
Mgr. Jan Zikuška, Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV)
Projekt CEINVE - Centrum informačního vzdělávání: Rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě. Anotace.
PhDr. Iva Zadražilová, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého. Anotace.
Mgr. Lubomír Novotný, Vědecká knihovna v Olomouci
Kritické a kreativní myšlení v informačním vzdělávání. Anotace.
Mgr. Dagmar Chytková, Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Jak jsme začali připravovat 1. lekce informační výchovy. Anotace.
Mgr. Michaela Hašková, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Informační vzdělávání z přední linie. Anotace.
Mgr. Lenka Navrátilová, Městská knihovna Polička
Cho
vání uživatele jako základní pilíř ICT bezpečí. Anotace.
PhDr. Pavla Kovářová, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Bezpečné městečko na dlani. Anotace.
Mgr. Tomáš Štefek, Městská knihovna Prostějov
Část B: (Celoživotní) vzdělávání uživatelů a knihovníků jinak
Teorie a praxe zájmového vzdělávání dospělých v ČR. Anotace.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Zájmové vzdělávání dospělých v knihovnách. Anotace.
Mgr. Martina Wolna, Městská knihovna Třinec
Výpravy za poznáním v litvínovské knihovně aneb pokusy o zájmové vzdělávání dospělých. Anotace.
Mgr. Marcela Güttnerová, Městská knihovna v Litvínově

12. 9. 2012 od 8:30 do 10:15 hod., od 10:45 do 12:30 hod., aula A1
Design služeb v knihovnách.
(Garant: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, pskyrikphil.muni.cz )
Zavádějme službu pro projekt. Anotace.
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Uživatelské výzkumy v knihovnách z pohledu designu služeb: 5+3 metody, které možná (ne)znáte. Anotace.
PhDr. Ladislava Suchá, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Design komunitních informačních služeb. Anotace.
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Cesta tvorbou webových stránek knihovny. Anotace.
PhDr. Martin Krčál, DiS., Masarykova univerzita
Marketing je dialog. Anotace.
Bc. Eva Víchová, Centrum PARTSIP, Masarykova univerzita
Hlavně (ne)nápadně. Anotace.
Mgr. Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze
Projekt EVS IN LIBRARY - Stav k 29. 6. 2012. Anotace.
Zuzana Čermáková, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Opensource a knihovny: cesta k lepším službám? Anotace.
Michal Denár, Josef Moravec, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

12. 9. 2012 od 13:00 do 13:50 hod.
Exkurze do Univerzitní knihovny.
(Garant: Mgr. Iva Prochásková, ředitelka knihovny, iva.prochaskovaupce.cz )

12. 9. 2012 od 14:00 do 15:45 hod., od 16:15 do 18:30 hod., sál A2
Bezbariérová knihovna - její prostor a lidé.
(Garant: Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, zlata.houskovankp.cz )
Knihovna pro všechny. Anotace.
Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
Přístupná knihovna. Anotace.
Ing. Marie Málková, Mgr. Tomáš Lanc, Pražská organizace vozíčkářů
Čtenářství prelingválně neslyšících. Anotace.
Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Hradec Králové
Cílová páska: bezbariérová knihovna a rovný přístup. Anotace.
Mgr. Helena Selucká, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb Jak na to? Anotace.
Bc. Michaela Kožíšková, Krajská knihovna Karlovy Vary
Neviditelné bariéry. Anotace.
Mgr. Eva Cerniňáková, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
I pro knihovny je přístupnost důležitá. Anotace.
Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.

12. 9. 2012 od 14:00 do 15:45 hod., od 16:15 do 18:00 hod., aula A1
Knihovna a E-knihy.
(Garant: PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, hajkovacbvk.cz )
E-knihovna Městské knihovny v Praze. Anotace.
Vojtěch Vojtíšek, Městská knihovna v Praze
České e-knihy v českých knihovnách: studie proveditelnosti a obchodní model. Anotace.
Bc. Jana Římanová, Národní technická knihovna Praha
Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Anotace.
RNDr. Tomáš Svoboda, Národní knihovna ČR
Půjčování e-knih: Srovnání situace v ČR, USA a SRN. Anotace.
PhDr. Martin Krčál, DiS., Jan Kříž, Masarykova univerzita, Brno
Propagace regionální literatury formou e-knih - zkušenosti MSVK v Ostravě. Anotace.
Mgr. Gabriela Filipová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Privátní internetové knihovny a mobilní aplikace. Anotace.
Ing. Jiří Pavlík, Ústav výpočetní techniky, Univerzita Karlova v Praze
Nabídka českých e-knih, českých e-časopisů a vývoj nabídky. Anotace.
Jana Matějková, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
E-knihy a autorské právo. Anotace.
Mgr. Jiří Klusoň, Ministerstvo kultury
Zkušenosti českých nakladatelů a distributorů E-knih.
Martin Lipert, eReading
Jindřich Vobora, LSE Integration
Hana Žáková, Kosmas
Pavel Vlach, Fraus

12. 9. 2012 od 14:00 do 15:30 hod., učebna A4
Workshop
- úspěšné marketingové kampaně. Anotace. (Garant: Mgr. Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze, lenka.hanzlikovamlp.cz )

13. 9. 2012 od 8:00 do 9:45 hod., od 10:15 do 12:00 hod., aula A1
Koncepce rozvoje knihoven - aktuální stav a realizace.
(Garant: PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR, vit.richternkp.cz )
Plán implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Anotace.
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2012. Výsledky průzkumu. Anotace.
Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
Knihovnické profese v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací. Anotace.
Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání. Jak využít tradici pro dnešní výzvy? Anotace.
Mgr. Petr Čáp, Mgr. Ondřej Matějka, Centrum občanského vzdělávání
Přístupy ke zjišťování hodnoty veřejných služeb vnímané spotřebiteli - aplikace na služby veřejných knihoven. Anotace.
Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Ing. Kateřina Maťátková, Ing. Petr Hájek, Ph.D., Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ústav ekonomických věd, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, RNDr. Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze
Dotazníková šetření v knihovnách: současná situace a výhledy do budoucna. Anotace.
PhDr. Ladislava Suchá, Bc. Gabriela Šimková, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Knihovny, autoři, nakladatelé a knihkupci a autorský zákon - možnosti spolupráce v digitálním světě. Anotace.
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR

13. 9. 2012 po skončení konference od cca 12:30 do cca 13:15 hod.
Exkurze do Univerzitní knihovny.
(Garant: Mgr. Iva Prochásková, ředitelka knihovny, iva.prochaskovaupce.cz )

3) Programový výbor
PhDr. Zdeňka Friedlová
PhDr. Zuzana Hájková
Mgr. Zlata Houšková
Ing. Martin Lhoták
Mgr. Veronika Peslerová
Ing. Lea Prchalová
PhDr. Vít Richter
RNDr. Tomáš Řehák
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

4) Organizační záležitosti:
Bc. Radomíra KodetováCopyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet