Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Konference Knihovny současnosti 2013

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR si Vás dovolují pozvat na konferenci Knihovny současnosti 2013, která se koná 10.-12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci.

1) Zaměření

Tato již tradiční konference se koná od roku 1993 a je zaměřena na poskytování nejrozmanitějších služeb, kterými se knihovny snaží obohatit vzdělání a kulturní obzor svých návštěvníků. V závislosti na vývoji informačních technologií a na stupňujících se požadavcích a přáních uživatelů knihoven se pochopitelně mění programové části konference, které vždy reflektují oborové trendy. Ve třech nabitých dnech s celkovou účastí dosahující tří set účastníků jsou probírána témata od přípravy informačního zázemí k poskytování služeb, přes knihovnické vzdělávání a rozvoj dovedností potřebných k nabídce služeb různým věkovým a sociálním skupinám včetně osob se zvláštními potřebami a národnostních menšin. Rovněž vývoj nosičů informací a rozšiřující se digitalizace si na konferenci našly pravidelné posluchače. Okrajově je program zaměřen také na prostory knihoven, které přímo ovlivňují šíři nabízených služeb. Vyhodnocování dopadu služeb, jejich adresnost včetně potřeby trvalé propagace se staly hitem posledních ročníků.
Konference dle ohlasů zúčastněných vždy přináší mnoho podnětů k rozvoji knihovnických služeb, jak na úrovni špičkových informačních institucí, tak pro každodenní činnost "v terénu".

Preamble

This traditional conference has taken place since 1993. It has been focused on providing different services by which libraries enrich education and cultural horizons of their visitors.
The program of the conference is naturally changing depending on the development of information technologies and library users requiremnts and wishes.
Three days conference with packed program expects three hundred participants. The program reflects professional trends with topics like preparation of information base for library services, library education and increasing skills required for services for various age and social groups, including minorities and persons with special needs.
The attention is also paid to the development of data media and digitisation of printed information sources.
The program is partly focused on library buildings and their public areas which have a significant influence on the range of library services.
Last years' hits such are personalized services and evaluation of services impact are still very discussed. Great attention is also dedicated to the marketing and publicity of library services.
This conference is - according to feedback from the participants - inspiring for develompment of library services both in top information institutions and everyday public library activities.

Programme

10. 9. 2013
13:00-13:45 Opening of the Conference; Awarding Z. V. Tobolka Medal (in Czech, translated into English)
14:00-18:00 Great Hall; Library Trends (in English, translated into Czech)
11. 9. 2013
09:00-18:30 Lecture Hall no. 1; Library is a Service (in Czech)
09:00-11:00 Lecture Room; The new Library. Workshop (in English)
08:30-11:45 Lecture Hall no. 2; Inadaptable Users of Library Services (in Czech)
12:45-14:45 Lecture Hall no. 2; Community Role of Libraries (in Czech)
15:15-17:25 Lecture Hall no. 2; Work with Children and Young People (in Czech)
13:00-15:00 Lecture Room; Library as a Trademark, Marketing Workshop (in Czech)
12. 9. 2013
08:00-12:00 Great Hall; Conception of Library Development (in Czech)

2) Program

10. 9. 2013 od 13:00 do 13:45 hod., velká aula
Zahájení: Ing. Lea Prchalová, předsedkyně Sdružení knihoven ČR.
Úvodní slovo: náměstek hejtmana za kulturu, péči o památky, tělovýchovu, sport a volný čas, Mgr. Radovan Rašťák, Olomoucký kraj.
Předávání medailí Z. V. Tobolky.

10. 9. 2013 (14:00-18:00 hod.), velká aula
Trendy v knihovnictví. (Garanti: Mgr. Blanka Konvalinková, konvalinkovakvkli.cz, Ing. Lea Prchalová, prchalovasvkos.cz), RNDr. Tomáš Řehák, rehaktmlp.cz.
1997-2011 The long way towards the City Library at Mailänder Platz. Anotace.
Judith Gregor, Manager of IT Department, City Library Stuttgart
Beyond the comfort of what we know. Anotace.
Simon May, Libraries Services Manager, Southend-on-Sea Borough Council
The New Library. Anotace.
Maija Berndtson, Emeritus Directress of Helsinki City Library

11. 9. 2013 (9:00-18:30 hod.), přednáškový sál 1

Knihovna je služba. (Garanti: PhDr. Radka Římanová, radka.rimanovatechlib.cz, Mgr. Štěpánka Žižková, stepanka.zizkovatechlib.cz, Mgr. Tomáš Gec, gectmzk.cz)
Vysokoškolská knihovna a "kniha přání a stížností" aneb Kudy, kudy, kudy cestička... Anotace.
Mgr. Alena Matuszková, Univerzita Karlova v Praze, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích
Na cestě po Nizozemsku - co mi otevřelo oči. Anotace.
Mgr. Pavlína Lonská, Městská knihovna v Praze
Oborová moderní knihovna 21. století. Anotace.
PhDr. Jan Šlajs, Ústav zemědělské ekonomiky a informací

11:00-11:30 hod. přestávka

Efektní a efektivní knihovna. Anotace.
PhDr. Radka Římanová, Bc. Eliška Veselá, Národní technická knihovna
Pochvaly, připomínky i ... ve veřejné knihovně. Anotace.
PhDr. Šárka Kašpárková, Knihovna Kroměřížska
(Ne) spolupráce knihoven. Anotace.
PhDr. Roman Giebisch, Ph.D., PhDr. Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR

13:00-14:30 hod. přestávka

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Anotace.
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna
Čtečky v českých knihovnách. Anotace.
Mgr. Lenka Šatavová, Národní technická knihovna
Instalace K4 a migrace dat mezi starým a novým Krameriem. Anotace.
Mgr. Pavla Švástová, Moravská zemská knihovna, Ing. Martin Lhoták, Ing. Martin Duda, Knihovna Akademie věd ČR
Obálky knih zas a znova. Anotace.
Ing. Jiří Nechvátal, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Všichni na jedné židli?! Spolupráce knihoven v rámci Ptejte se knihovny. Anotace.
Mgr. Veronika Ševčíková, Mgr. Lenka Válková, Národní knihovna ČR

16:30-17:00 hod. přestávka

Půlstoletí tváře knihovny v zrcadle času. Anotace.
PhDr. Hanuš Hemola, Věra Tafatová, Národní knihovna ČR
Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Anotace.
Bc. Václava Morongová, Bc. Helena Šimánová, Knihovna Geografie PřF UK

11. 9. 2013 (9:00-11:00 hod.), učebna
Workshop
The New Library. Workshop proběhne v anglickém jazyce. Anotace
Maija Berndtson, Emeritus Directress of Helsinki City Library

11. 9. 2013 (8:30-11:45 hod.), přednáškový sál 2
Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven. (Garant: Mgr. Adéla Dilhofová, adela.dilhofovamzk.cz)
Efektivní komunikace s uživateli. Anotace.
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Psychologický ústav Filozofické fakulty MU Brno
Fenomén bezdomovectví a knihovny. Anotace.
Kateřina Zoufalá, DiS., Diecézní charita Brno - Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova

10:00-10:30 hod. přestávka

Specifika komunikace s Romy. Anotace.
Mgr. Jana Poláková, Ph.D., Muzeum romské kultury v Brně
Dvě organizace, dva názory a jedna budova. Hledání společné cesty. Anotace.
Soňa Piškulová a Vladimíra Kuriálová, Městská knihovna Břeclav, pobočka Poštorná

11. 9. 2013 (12:45-14:45 hod.), přednáškový sál 2
Komunitní role knihoven.
(Garant: Mgr. Gabriela Jarkulišová, sefovaknihovna-kh.cz)
Komunitní práce v českých knihovnách. Anotace.
Mgr. Zuzana Ježková, NK ČR
10letá zkušenost s projekty komunitního rázu Městské knihovny v Sedlčanech. Anotace.
Blanka Tauberová, MěK Sedlčany
Rožnovská knihovna - jak na komunitní práci. Anotace.
Bc. Pavel Zajíc, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Živá knihovna - dva pohledy na stejnou věc. Anotace.
Mgr. Eva Měřínská a Barbora Jůzová, Městská knihovna Tábor; Táňa Holčáková a Michaela Staňková, Krajská vědecká knihovna v Liberci
Jak se daří komunitní práci v Borovanech. Anotace.
Magdalena Hluštíková, Knihovna Borovany

14:45-15:15 hod. přestávka

11. 9. 2013 (15:15-17:25 hod.), přednáškový sál 2
Práce s dětmi a mládeží. (Garant: Mgr. Helena Selucká, detskekjm.cz)
Ono se řekne ... knihovník. Anotace.
Mgr. Ivana Vaňková, Městská knihovna Velké Meziříčí
Knihovny a uživatelé aneb Vyplatí se program "šitý" na zakázku? Anotace.
Božena Blažková
"Co s volným časem?". Anotace.
Miloslav Linc, Městská knihovna v Praze
"SUK - Čteme všichni" - celostátní čtenářská anketa dětí. Anotace.
Mgr. Alice Košková, Sukova studijní knihovna literatury pro mládež

11. 9. 2013 (13:00-15:00 hod.), učebna
Knihovna jako označení (marketingový workshop). Anotace.
Mgr. Lenka Hanzlíková, lenka.hanzlikovamlp.cz)
Mgr. Pavlína Lonská, Městská knihovna v Praze

12. 9. 2013 (8:00-12:00 hod.), velká aula
Koncepce rozvoje knihoven. (Garant: PhDr. Vít Richter, vit.richternkp.cz)
Implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Anotace.
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
Čtenáři a čtení v České republice 2013. Anotace.
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, MBA, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Jak se dívat na službu pohledem uživatele? (Aneb proč se nebát mystery shoppingu v knihovnách.) Anotace.
PhDr. Ladislava Suchá, Bc. Magdalena Jirásková, KISK FF MU
Průzkum doplňování zahraniční literatury ve veřejných knihovnách. Anotace.
PhDr. Šárka Kašpárková, Knihovna Kroměřížska
Priorita Lidské zdroje v poločase. Anotace.
Mgr. Zlata Houšková

9:30-10:00 hod. přestávka

Výsledky výzkumu hodnoty výpůjčky a ROI knihovnických služeb. Anotace.
Ing. Jan Stejskal, Ústav ekonomických věd, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, RNDr. Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze
Národní digitální knihovna a povinné odevzdávání elektronických dokumentů. Anotace.
Ing. Luděk Tichý, Národní knihovna ČR
Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů - knihy, periodika, rukopisy, historické fondy, hudebniny. Anotace.
Mgr. Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR

Závěr: Ing. Aleš Brožek, člen předsednictva rady SDRUK.

3) Programový výbor

Mgr. Adéla Dilhofová
Mgr. Tomáš Gec
Mgr. Lenka Hanzlíková
Mgr. Gabriela Jarkulišová
Mgr. Blanka Konvalinková
Ing. Jiří Mika
Ing. Lea Prchalová
PhDr. Vít Richter
RNDr. Tomáš Řehák
PhDr. Radka Římanová
Mgr. Helena Selucká
Mgr. Štěpánka Žižková

4) Organizační záležitosti

RNDr. Jitka Holásková


Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet