Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN

Čtvrtek 11. 9. 2014
7:45-11:45 hod.
Moderuje PhDr. Vít Richter

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 až 2015 za poločasem.
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: analýza.
Mgr. Edita Lichtenbergová, Národní knihovna ČR
Odevzdávání a příjem elektronických publikací.
Mgr. Martin Žížala, RNDr. Tomáš Svoboda, Národní knihovna ČR
Koncepce trvalého uchovávání a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů a navazující aktivity v této oblasti.
Mgr. Tomáš Gec, Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
Půjčování e-knih v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.
Mgr. Ivo Kareš, PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Centrální portál českých knihoven KNIHOVNY.CZ - aktuální stav a plánovaný harmonogram.
Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR
Knihovny dostupné pro všechny? aneb Služby knihoven uživatelům se specifickými potřebami.
Mgr. Eva Cerniňáková, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Mgr. Kateřina Nekolová, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK
Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven.
Mgr. Zlata Houšková
Centra pro zahraniční literaturu.
PhDr. Šárka Kašpárková, Knihovna Kroměřížska

Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet