Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Konference Knihovny současnosti 2015

23. ročník konference Knihovny současnosti, která se konala pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila ve dnech 8. - 10. září 2015 v Olomouci, máme zdařile za sebou. Jejím podtitulem bylo heslo Otevřená knihovna.

Základní myšlenkou je fakt, že pouze knihovna dobře připravená může reagovat na společenskou poptávku po svých službách a dokonce ji aktivně formovat a služby proaktivně nabízet.

Program tohoto roku byl nesmírně košatý. Z Dánska nám přijeli představit svůj pohled na otevřené knihovny ti nejpovolanější, ředitel knihovny v Aarhusu Knud Schulz a ředitel hlavní knihovny v Kodani Jakob Heide Petersen. V Aarhusu byla letos v červnu otevřena zcela nová knihovna DOKK1, ve které už knihy nehrajou prim. Na koncepci této knihovny se podíleli sami její uživatelé, a proto vzniklo místo netradiční, ale zajišťující funkce, které si komunita vyžádala. Pan Petersen představil nové služby, které knihovny poskytují a které se opět nevěnují pouze čtenářství a knihám. Prezentace zde.

Nesmíme zapomenout i na firemní prezentaci pana Ivo Iossigera ze Švýcarska, která se věnovala tomu, co je třeba si ohlídat, když kupuje knihovna nový skener.

Již po šestnácté se také předávaly medaile Z. V. Tobolky členům knihovnické obce. Letos byli oceněni:

Den druhý byl vyhrazen čtyřem tématům, čtyřem programovým blokům.

1. Lidé

Anotace: Být knihovníkem není stav, ale nikdy nekončící proces, který začíná na základní škole obligátní láskou ke knihám, pokračuje na střední škole, ale vysokou školou nekončí. Být dobrým knihovníkem znamená být v permanentním vzdělávacím procesu celou svou pracovní kariéru. Tento tematický blok se věnoval problematice českého knihovnického vzdělávání v návaznosti na řízení pracovních týmů a jednotlivců v knihovnách. Pro rozvoj škol jsou důležité podněty z praxe a knihovny potřebují ukotvení svých praktických postupů v teorii. Jsou nám školy schopny nabídnout odborníky, které potřebujeme, nebo je lepší vzdělávat pracovníky v knihovnách jinou cestou? Zamýšleli jsme se tedy nejen nad úlohou knihovnických škol ale i nad způsoby získání knihovnické kvalifikace v procesu celoživotního vzdělávání. Zajímali jsme se také o standardy dobrého výkonu u jednotlivých knihovnických pozic. Ve workshopech účastníci definovali způsoby spolupráce knihoven a knihovnických škol, hledali testovací úkoly pro výběrová řízení nových pracovníků a nahlédli do dílny pracovní skupiny pro tvorbu typových pozic. Bohužel workshop Gender a práce byl pro úraz lektora zrušen.

Garant: Mgr. Eva Svobodová

Spolugaranti: PhDr. Radka Římanová, PhDr. Martin Krčál, Mgr. Zlata Houšková

2. Infobox

Anotace: V sekci zazněly přednášky věnované online katalogům (katalogy 3.0 a zapojování uživatelů do jejich obsahu), problematika analytického zpracování článků (vize článkové bibliografie a její naplňování), ukládání elektronických publikací a zpřístupňování e-knih knihovnám), využití WikiMedia při vnitřní komunikaci v knihovně, zkušenosti knihoven s webovým knihovním systémem KOHA a další témata.

Garant: Ing. Aleš Brožek

Spolugaranti: PhDr. Zuzana Kopencová, Ing. Jan Kaňka

3. Služby v akci

Anotace: Příspěvky v tomto bloku byly zaměřeny na seznámení s konkrétními úspěšnými a v praxi ověřenými příklady netradičních (či netradičně pojatých tradičních) služeb, které knihovny dokážou uživatelům (klientům) nabízet. Prezentovaly se příklady dobré praxe služeb knihoven pro různé věkové a sociální skupiny a dobré nápady, které mohou být inspirací pro knihovníky při oslovování veřejnosti a posilování role knihoven v životě obce či města.

Garant: Ing. Ivo Kareš

Spolugaranti: Mgr. Eva Měřínská, Mgr. Miroslava Sabelová

4. Kreativní knihovny

Anotace: Společnost a s ní i knihovny se mění, ke slovu se dostává hravost, aktivní přístup a tvořivost. Zkoumali jsme, zda je kreativita knihovníků přínosem, jak ji povzbudit a jak využívat ve prospěch knihovny. Kdy je třeba probudit tvořivé síly z nitra knihovny a kdy hrozí amatérismus a je vhodnější svěřit se kreativním pracovníkům zvenčí? Knihovny hledají další způsoby, jak přilákat čtenáře do knihoven a aktivovat je. Může být takovou cestou přetváření knihovny do podoby kreativního prostoru, kde se mohou lidé uvolnit při tvorbě, hrát si, zažívat pocity radosti při otevírání vlastní tvořivosti nebo vzrušení z prozkoumávání neznámých oblastí uměleckého vyjádření? A jaké místo má knihovna v nabídce existujících vzdělávacích a volnočasových programů zaujmout? Kdo by měl být knihovnickým lektorem a kterých oblastí by se měly tvořivé dílny či kurzy týkat? Může knihovna konkurovat komerční nebo neziskové sféře a čím? Na tyto otázky jsme se snažili najít odpověď v tomto bloku.

Garant: Mgr. Daniel Bechný

Spolugaranti: Klára Smolíková, Martina Wolna

Dopoledne byl prostor i pro workshopy zahraničních hostů, kde jsme s Jakobem Heide Petersenem hledali nové služby knihovny a definovali novou roli knihovníka. S Knudem jsme diskutovali na téma, jak knihovny mohou podpořit komunitní život.

Čtvrtek patřil Koncepci rozvoje knihoven, končící i nové. Podívali jsme se na stav Centrálního portálu knihoven a na digitalizační projekty knihoven. V závěrečný den byly poprvé předány certifikáty Bezbariérová knihovna, a to Knihovně Jiřího Mahena v Brně a Knihovně města Ostravy za služby pro zrakově, respektivě sluchově znevýhodněné uživatele.

Moderátor a garant bloku: PhDr. Vít Richter

Po přestávce jsme se vrátili k uplynulému dni a v plénu jsme si představili výstupy z jednotlivých bloků.

A jaké byly headliny jednotlivých bloků?

Nepřestávejte se vzdělávat. Nenechte kreativitu čekat, příště ten nápad už nepřijde. Knihovna je o lidech, nikoliv o knihách. Využívejte technologii, usnadní vám to práci. Některé techické vychytávky jsou překvapivě zadarmo. Ideální služba, služba pro všechny. I malý nápad může mít velký dopad. Knihovny musí spolupracovat. Nejen v Čechách, ale hledejte kontakty za hranicemi.

Na závěr si slovo vzal pamětník konference Knihovny současnosti pan Ing. Aleš Brožek a celou akce zakončil předseda Sdružení knihoven RNDr. Tomáš Řehák poděkováním všem organizátorům, partnerům i návštěvníkům akce. Těšíme se na vás opět příští rok v září.

Rozhovor pro Český rozhlas přímo na místě konání poskytli Knud Schulz, Jakob H. Petersen a Eva Měřínská.

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet