Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Prezentace 2016

Prezentace Knihovny současnosti 2016:

Inga Lundén: It's all about trust - Libraries building cohesive cities

Inga Lundén: Community building through partnership (workshop)

Přednášky v jednotlivých sekcích:

1) Knihovna jako vzdělávací instituce

Pavlína Mazáčová a David Kudrna: Didaktika informační gramotnosti s prvky inkluze

Martin Krčál: Spolupráce středních škol a knihoven

Zuzana Teplíková: Vzdělávací aktivity Citace.com pro knihovny

Lenka Málková: Jak učit seniory počítačovým dovednostem

Marika Zadembská: Marika a její smečka

2) Infobox

Vojtěch Dostál: Wikipedie a knihovny: možnosti spolupráce

Eva Novotná: Digitalizované české mapové sbírky

Zdeněk Bartl: Úloha národních autorit

Ilo Šeda: Brána ART v novém

Milan Chvojka a Daniel Doktor: Design webu zaměřený na člověka

Lenka Damborská: Digitální knihovna MZK - její vývoj, mobilní aplikace a uživatelé

Kristýna Kalmárová: Jak propagovat knihy skrze jejich příběhy

3) Knihovna jako bezpečný veřejný prostor

Zuzana Hájková: Ochrana knihovních sbírek - jsme předem připraveni na živelné pohromy?

Zdena Ciprová: Problémoví uživatelé a praktické zkušenosti se zajištěním bezpečnosti v MKP

Petr Čáp: Činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob (s ohledem na prevenci konfliktů)

4) Marketing

Jana Leitnerová: Jak vyrobit plakát aneb Kde knihovníci (ne)dělají v marketingu chyby

5) Koncepce rozvoje knihoven

Martin Svoboda: CzechELib žije

Vít Richter: Prostorové a technické vybavení veřejných knihoven ČR

Tomáš Řehák: Už znáte své šťastné číslo?

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet