Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Prezentace Knihovny současnosti 2017

Jak to vidí jinde

Ton van Vlimmeren: Library development in the Netherlands; the Utrecht example

Jens Thorhauge: The new public library, models and activities

Prezentace z jednotlivých programových bloků:

1) Infobox

Eva Cerniňáková, Linda Jansová, Václav Jansa: Knihovní software Evergreen v roce 2017

Michal Denár: Koha: spojenec při boji s entropií v knihovně

Michal Černý: Digitální informační kurátorství: knihovna jako místo vědění

Vojtěch Vojtíšek: Vydávání e-knih a knihovna: ekonomicky efektivní cesta podpory čtenářství

Lucie Jirků: Zkus si zdigitalizovat knihu

Edita Vališová: (E)publikování v knihovně Jiřího Mahena

Anna Cajthamlová, Martin Švrčina: Představení aplikace Virtuální depozitní knihovna

Miloš Korhoň: Digitalizované fondy Vědecké knihovny v Olomouci a kde je hledat

Petr Žabička: Knihovny.cz a statistiky

Petr Žabička: Novinky na portálu Staré mapy

Lenka Maixnerová, Michal Záviška: 70 let Bibliographia medica Čechoslovaca

Lukáš Sochor: Knihovna a Wikipedie (praktické zkušenosti)

Jiří Průša: Moje ID - ověřená identita

Jan Kameníček: Spolupráce knihoven s Wikipedií

Radka Spiesová: CzechELib

2) Knihovna pro všechny

Jana Zapletalová: Propojení formálního a neformálního vzdělávání v rámci společného vzdělávání

Martina Brhelová, Jana Linhartová: Společné vzdělávání a knihovny

Eva Cerniňáková: Knihovna přátelská k uživatelům se specifickými potřebami (co knihovny mohou udělat pro své uživatele)

Lucie Romancová: Neslyšíte? Nám to neva!

Hana Zobačová: Knihy s piktogramy

3) Knihovna jako bezpečný veřejný prostor

Miroslava Matoušová: Co změní obecné nařízení o ochraně osobních údajů v situaci knihoven

Tereza Danielisová: Přístup Městské knihovny v Praze k nařízení GDPR z pohledu právníka

Nadežda Andrejčíková, Libor Piškula: GDPR a knižnično-informačný systém

Monika Kratochvílová: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven v Moravské zemské knihovně v Brně

Jan Konrád: Bezpečnost provozu v praxi Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze

Bohdana Kuzmová Křepinská: Bezpečná jízda s knihovnou

Michaela Kožíšková: Internetem bezpečně - aktivity Krajské knihovny a spřátelených spolků v Karlovarské kraji v oblasti bezpečného pohybu v online prostředí

4) Lidé v knihovnách (personalistika a management)

Soňa Plháková: Konflikt jako výzva ke změně

Libuše Nivnická: Slaďování profesního a osobního života

Anna Chodounská, Jiří Henzl: Role knihovnic a knihovníků v soudobém kampusu

Vladana Pillerová: Prodlužování aktivního pracovního života - hrozby, překážky a jejich možná řešení v knihovnách

Dana Smetanová: Knihovnické činnosti v katalogu prací

Zuzana Šidlichovská: Vedení motivačního a vytýkacího rozhovoru

5) Vzdělávání v knihovnách aneb knihovník se učí a učí druhé - co to znamená?

Hana Landová: Veřejné a vysokoškolské knihovny v symbióze anebo život po univerzitě

Adéla Dilhofová: Kurzy a zkoušky pro knihovníky nově podle Národní soustavy klasifikací

Pavlína Mazáčová: Učící knihovník není jen "děckař" aneb interakci s různými cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách

Klíčové projekty českého knihovnictví

Iva Zadražilová, Petr Žabička: Informační zdroje a vyhledávání na portálu Knihovny.cz

Luboš Chára: Seznámení s přípravou platformy pro zajištění služeb dodávání dokumentů včetně MVS - Získej

Vít Richter: Nové služby veřejných knihoven v digitálním prostředí (zpřístupnění děl nedostupných na trhu)

Lenka Hanzlíková: Knihovny.cz - služba, značka, potenciál

Věra Ondřichová: Akademie PR 2016/17

Kristina Dobrozemská, Viola Nouzovská: Erasmus+

Jiří Trávníček: Čtenářské životopisy

Libuše Nivnická: Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven

Klára Rösslerová: Budoucnost výměnných formátů bibliografických dat. Má MARC budoucnost?

Michal Denár: Mají v Houstonu problém? Tři dekády automatizace v českých knihovnách

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet