Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Informace pro účastníky 2018

I v letošním roce proběhne v pořadí již 26. ročník největší české knihovnické konference Knihovny současnosti 2018. Záštitu nad konáním konference převzali ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Konference Knihovny současnosti je organizována Sdružením knihoven ČR (www.sdruk.cz), a to již od roku 1993. Je to v knihovnických kruzích každoročně očekávané společensko-odborné setkání s mezinárodní účastí návštěvníků i přednášejících. V tomto roce se uskuteční na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v termínu 11. – 13. září. V letošním programu bude kladen na zejména tato témata: nové trendy v knihovnických technologiích tradičně prezentovaných v tematické sekci Infobox; sekce týkající se vzdělávání – tentokrát rozdělena na dva bloky – Vzdělávání knihovníků a Vzdělávání veřejnosti; otevřenost knihovny co nejširší veřejnosti v sekci Knihovna pro všechny; inovace související s oblastí propagace a PR knihoven v sekci Design služeb a marketing.

Mottem letošní konference je „Tvoříme zlatá léta“, kterým se budeme snažit demonstrovat snahu pracovníků knihoven zajistit uživatelům co nejpříznivější podmínky pro práci či zábavu a volný čas – takové podmínky, které odpovídají nárokům současného čtenáře a zároveň drží krok s velice rychle se rozvíjejícími trendy světového knihovnictví. „Zlatá léta“ pro neznamenají pouhou metu, ale jsou především dlouhodobou motivací.

Copyright © 2018 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet