Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Prezentace Knihovny současnosti 2018

Jak to vidí jinde

Krist Biebauw: A Library of Today - Serving and Citizens And Inhabitants

Valerie J. Gross: Libraries = Education: Approach For A Golden Era

1) Infobox

Jiří Nechvátal: Novinky v projektu Obálkyknih.cz

Jiří Nechvátal: Co se děje v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích

Martin Krčál: Drony, roboti a virtuální realita. Je to budoucnost knihoven?

Digis: představení produktového portfolia knižních a stolních skenerů

Michal Denár: Pět let s Kohou

Eliška Bartošová: Projekt Sociální inovace v knihovnách

Tomáš Štefek: Co se vylíhlo v Inkubátoru sociálních inovací

Marie Kocinová, Ivan Petlan: Muzejní autority

Petr Žabička, Zdeněk Hruška: CDArcha - nástroje pro kooperativní archivaci datových CD v knihovnách

Eva Chodějovská, Miloš Pacek, Petr Žabička: Nástroje pro katalogizaci starých map

Lenka Maixnerová: Sjednocení lékařské terminologie s využitím českého překlad MESH

Eva Lesenková, Klára Mašková: MedLike - nový portál Národní lékařské knihovny pro občany

Eva Cerniňáková: Studijní literatura v knihovním katalogu jako služba pro studenty i pedagogy

Nadežda Andrejčíková: Čo na prvý pohľad nevidíme

Radka Spiesová: CzechELib - rok druhý

Božena Vašíčková, Vladimíra Berki: Fimový přehled - webový portál Národního filmového archivu aneb od milovníků filmů ke sbírkám knihovny NFA

Jiří Šilha, Martin Mahr: Portál Metis jako součást systému Tritius

Hana Landová: Knihovny sobě a spolu? (Ne)fungující spolupráce a kam dál

KP-SYS: Verbis 2.0., GDPR, cloudové služby a další novinky

Jiří Kalach: Peripetie GDPR v malých knihovnách

2) Celoživotní vzdělávání knihovníků

Michal Indrák: Knihovny a vzdělávání. Závěry 22. semináře CASLIN 2017

Zlata Houšková: NSK a NSP jako příležitost. Současnost a perspektivy

Adéla Dilhofová: Kurzy profesních kvalifikací pro knihovníky

Lukáš Dlabač: Vnitřní vzdělávací systém MKP a příklady dobré praxe

Kateřina Nekolová: Nová podoba rekvalifikačních kurzů v NK ČR

Gabriela Obstová: Vzdělávací program pro knihovníky v knihovně pro děti aneb poprvé není naposledy

Barbora Čižinská: Interní vzdělávání v Knihovně města Hradce Králové

Blanka Snopková, Ol'ga Doktorová: Systém vzdelavania knižnično-informačných špecialistov na Slovenku z pohl'adu knižničnej praxe

Linda Jansová, Lenka Maixnerová, Zuzana Hájková, Kateřina Nekolová: Další vzdělávání knihovníků - kudy dál?

3) Vzdělávání veřejnosti

Pavlína Mazáčová: Společenství praxe jako příležitost rozvíjení informační gramotnosti

Michal Černý: Digitální kompetence v kontextu knihovnické práce

David Kudrna: Spolupráce alternativních škol a knihoven při rozvoji digitální gramotnosti

Klára Adamcová: Interaktivní knihy pro děti - výzkum informačního chování

Andrea Waltlová: Rozvoj informační gramotnosti předškolních dětí ve veřejných knihovnách - prezentace výsledků výzkumu

Marta Zonková: Rozvíjení informační gramotnosti v laboratorní základní škole: příležitost pro knihovny

Eliška Charoušková: Analýza služeb pro teenagery v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Dana Calábková: Kluby programování Coderdojo

4) Knihovna pro všechny

Nikol Aková: Komunikace osob se zrakovým postižením v knihovnách

Jan Černecký, Josef Štěrba: Praktické využití Friendlyvox pro seniory v knihovnách

Dagmar Kučerová: Představení projektu Třetí věk (příklad dobré praxe)

Karel Redlich: Neslyšící lidé, český znakový jazyk a knihovna

5) Design služeb a marketing

Tomáš Štefek: Ještě lepší služby knihoven. Designované pro lidi a s lidmi

Aktuální klíčové a koncepční projekty českého knihovnictví

Martin Lhoták, Michal Indrák: Digitální knihovny v ČR a vývoj systémů pro vytváření, archivaci a zpřístupnění digitálních dokumentů - ProArc, ARCLib a Kramerius

Petr Žabička: Knihovny.cz - kdo jsme a co bude dál?

Adéla Dilhofová: Modernizace obecních knihoven s využitím dotace Jihomoravského kraje

Pavlína Kolínová: Průzkumy spokojenosti uživatelů v českých knihovnách

Tomáš Řehák, Jan Stejskal: Ověřeno.cz

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet