Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Klíčové projekty českého knihovnictví

Klíčové projekty českého knihovnictví jsou v letošním roce zaměřeny na více oblastí. První je věnována shrnujícímu pohledu na opakované celostátní průzkumy čtenářství a vztahu dětské a dospělé populace ke knihovnám včetně aktuálních projektů na podporu čtenářství, které nemají svůj původ v knihovnách, ale které by knihovny mohly více a efektivněji využívat. Druhým tématem je aktuální informace o dopadech nové evropské směrnice o autorských právech na digitálním trhu na oblast knihoven, které bude rozvinuto zprávou o současném stavu projektu zpřístupnění výsledků digitalizace prostřednictvím knihoven (díla nedostupná na trhu). Téma digitalizace je zaměřeno na informace o vytváření infrastruktur pro výzkum v oblasti digital humanities a zapojení českých knihoven. Příspěvek o Centrálním portálu Knihovny.cz bude orientován na nové perspektivy rozvoje tohoto celostátního systému. Závěrečné téma informuje o vzniku a fungování nového projektu CENTRAL, jehož hlavním cílem je nabídnout knihovnám úplný katalogizační záznam novinek české beletrie a zlepšit kvalitu i rychlost sdílení záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR.

Garant: PhDr. Vít Richter (Národní knihovna České republiky)

Spolugarant: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Národní knihovna České republiky)

Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet