Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny a regionální historie

Středa 11. 9. Pedagogická fakulta UPOL – malá aula

KNIHOVNY A REGIONÁLNÍ HISTORIE

Garant:
Mgr. Ivo Kareš (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
Mgr. Miloš Korhoň (Vědecká knihovna v Olomouci)

Prezentace k jednotlivým příspěvkům jsou ke stažení po kliknutí na název příspěvku

8.30–8.40 Úvod

8.40–9.10 Digitální sbírky regionálních dokumentů
Mgr. Ladislav Hosák (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové)

SVK HK prezentuje své regionální dokumenty v Digitální knihovně SVK HK. Výběr probíhá systematicky, díla digitalizujeme, zpřístupňujeme a v digitální knihovně třídíme do virtuálních sbírek. Zároveň bereme v potaz historický vývoj hranic našeho kraje a specifika autorů z našeho regionu. Zaměřujeme se např. na výroční zprávy škol a regionální periodika. O tyto dokumenty je velký zájem, což nám ukazují statistiky návštěvnosti.

9.10–9.40 Knihovna, archiv a databanka Centra pro moravskou německou literaturu na FF UP v Olomouci
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Příspěvek představí archiv Centra pro výzkum moravské německé literatury na Univerzitě Palackého, včetně všech jeho předností (originální korpus) i výdobytků (elektronická databanka), ale i problémů (neodbornost, vysoká fluktuace studentských spolupracovníků, nedostatek prostor atd.), přičemž půjde i o vyvolání následné diskuse, která by poradila s dalším směřováním.

9.40–10.10 Lokálka – Jak uchopit téma lokální historie v knihovnách
Mgr. Kateřina Janošková (Masarykova veřejná knihovna Vsetín)

Jednou z důležitých součástí činnosti knihoven je podpora regionálních témat v lokalitě, a to zejména v souvislosti s tím, jak rychle se z paměti vytrácí nedávná historie. Každá knihovna může téma lokální historie uchopit po svém. Klíč k úspěchu je v partnerství a v „namíchání si svého vlastního menu“. Všechna místa mají svůj zlatý důl, množství příběhů a zástupy malých či velkých hrdinů. Seznamte se s projektem „Lokálka“, za kterým stojí podsekce komunitních knihoven SKIP.

10.10–10.40 Je popularizace regionální historie téma pro kulturní a vzdělávací aktivity veřejné knihovny?
Jana Galášová (Městská knihovna Český Těšín)

Popularizace regionální historie a podpora místního kulturního dědictví na příkladu aktivit Městské knihovny Český Těšín ukazuje, jak se mohou veřejné knihovny ujmout jedinečné role a oprávněně
se začlenit mezi vzdělávací a paměťové instituce v místě.

10.40–11.00 Přestávka

11.00–11.30 Známé neznámé... regionální osobnosti Libereckého kraje
Mgr. Marek Sekyra (Krajská vědecká knihovna v Liberci)

Ještědské a jiné květy – čtyři antologie německých předválečných autorů z Liberecka. Publikační činnost Krajské vědecké knihovny v Liberci zaměřená na regionální autory. REOS – příprava na
rozšíření Databáze regionálních osobností s vlastním uživatelským rozhraním. Obsahem rozšíření budou podrobně zpracované biografie spisovatelů, umělců, sportovců, vědců, politiků, odbojářů
a dalších osobností z regionu. Předmětem zájmu mají být jak dosud žijící osobnosti, tak již dříve zemřelí. Záznam bude vyjma životopisných informací obsahovat rovněž i ukázky jejich tvorby,
fotogalerii nebo audio/video nahrávku rozhovoru. Pro zkvalitnění databází poskytovaných informací hodlá KVK využít knihovních fondů, archivních pramenů i osobních dokumentů pamětníků.

11.30–12.00 Regionální informační zdroje – služba se zpětnou vazbou
Ing. Jiří Mika

Kladenský tiskař a nakladatel Jaroslav Šnajdr, básník Jiří Kolář a Kladno, středočeský tramping – tři témata, na nichž si ukážeme, jak lze při poznávání kulturní historie regionu pracovat s informační-
mi zdroji vytvářenými krajskou knihovnou, konkrétně Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Tyto zdroje (regionální fond, bibliografické a faktografické databáze, digitální knihovna) se v procesu poznání nejen využívají, ale zároveň také dotvářejí, zdokonalují. Je to činnost s pozitivní zpětnou vazbou. Ta se může projevit například novými přírůstky do fondu, zkvalitněním dat v informačním systému nebo různými formami, které přispívají k propagaci knihovny.

12.00–12.30 Regionální dějiny a jejich výzkum a prezentace Vědeckou knihovnou v Olomouci
Mgr. Lubomír Novotný (Vědecká knihovna v Olomouci)

Vědecká knihovna v Olomouci je institucí nejen nadnárodního a národního významu, ale po několik století tvoří jeden ze základních pilířů zemské a regionální kulturní identity. Regionální a místní dějiny, tato mikrohistorie je nezbytnou součástí „velkých“ dějin. Regionální historie není pouhým přívěskem makrohistorie, ale naopak ukazuje provázanost individuálních osudů a osudů místních společenství s národními a často i nadnárodními procesy. Regionální historie, její prezentace, propagace a výzkum, umožňuje zpřítomnit a zpřístupnit minulost publiku takovým způsobem, aby si uvědomilo, že nic a nikdo nestojí stranou a všichni jsme součástí dějin.

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet