Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Milníky a pilíře

Čtvrtek 12. 9. Pedagogická fakulta UPOL – Velká aula

MILNÍKY A PILÍŘE

Garant:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Moravská zemská knihovna)
RNDr. Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze)

Téma závěrečného dne se soustředí na dva okruhy, které oba respektují skutečnost, že v roce 2019 české knihovny oslavují sto let od vydání tzv. Masarykova knihovnického zákona. Ponesou se
v duchu úvahovém a inspirativním.
Příspěvky se mimo jiné soustředí na otázky: Jaký je dobový kontext knihovního zákona? Jaké funkce měly knihovny hrát ve společnosti, která hledala cestu k demokracii? Jaká očekávání ze strany společnosti s nimi byla spojena? Jaké překážky a protitlaky je čekaly a v čem se osvědčily? Co je to etický princip knihovnické práce a kdo jsou pro knihovníky a knihovnice jejich nejbližší partneři?
Proměnila se role knihoven v současné společnosti? Co víc mohou knihovny udělat v duchu svého poslání být jedinečným nástrojem demokratického státu a kultivace společnosti?

BLOK I. MINULOST KNIHOVEN A CO S NÍ DNES?

9.00–9.30 Étos Masarykova zákona a klíčové momenty ve vývoji českého knihovnictví v posledních 100 letech
doc. PhDr. Jaromír Kubíček CSc.

9.30–10.00 Mahenova anketa z roku 1928: Srovnání situace českého knihovnictví včera a dnes – a jak dál?
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

10.00–10.30 KDO HÝBE KNIŽNÍM TRHEM aneb: Místo knihoven ve složitém organismu knižní kultury
Ing. Martin Vopěnka

10.30–10.50 Přestávka

BLOK II. KNIHOVNY JAKO SOUČÁST SPOLEČNOSTI. A CO S NÍ A CO S NIMI?

10.50–11.20 Proces knižního přezbrojování Tereziánské zbrojnice.
Motto: J. A. Komenský: „Ze zbrojnic udělejme biblioték.“

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.

11.20–11.50 Knihovny aneb Tři zlaté pravdy děda Vševěda
prof. Andrew Lass

11.50–12.20 Knihovna jako svět a svět jako knihovna
Mgr. Michael Žantovský

12.20–13.00 Panelová diskuse
(moderuje Tomáš Kubíček, Tomáš Řehák; účastníci: Josef Jařab, Andrew Lass, Martin Vopěnka, Michael Žantovský)

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet