Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

úterý 10. 9. 2019

13.00 Zahájení, slavnostní uvítání

13.30 ZASLOUŽÍ SI TO – předání medailí Z. V. Tobolky

14.00 MEMORANDUM o vzájemné́ spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti

14.15 Knihovní systém jako součást ekosystému instituce
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. (Cosmotron Bohemia a Slovakia)

14.30 Jak to vidí jinde
Barbara Lison, Stadtbibliothek Bremen (Německo)

16.00 Přestávka

16.30 Storyhouse: This House is Your House
Hayley Lindley–Thornhill; Nicola Haigh, Storyhouse (Velká Británie)

Přednášky s anotacemi

14.15 Knihovní systém jako součást ekosystému instituce
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. (Cosmotron Bohemia a Slovakia)

Provoz knihovny je v současné době protkán různými informačními systémy a informačními technologiemi, které by ideálně měly pracovat tak, aby jejich uživatelé pohodlně a efektivně získávali informace, jež potřebují. V instituci tak vzniká samostatný ekosystém, ovšem ne vždy dobře fungující a souznící se svými uživateli. Jak by to vše mělo správně fungovat?
V příspěvku představíme pozici knihovního systému v ekosystému instituce, a to z pohledu nejen teoretického, ale také praktického na příkladech z různých typů institucí. Uvedeme také prostředky, kterými lze dosáhnout lepšího fungování celého ekosystému s ohledem na koncové uživatele.

14.30 Jak to vidí jinde: Essentials for Libraries on their Way into the Future – IFLA’s Activities open up New Chances
Barbara Lison, (Stadtbibliothek Bremen, Německo)

Od každé profese a každé instituce se neustále požaduje, aby při své práci reagovaly na rychlý vývoj a změny ve svém okolí. Zejména pro paměťové nebo kulturní instituce, jako jsou knihovny, je to velká výzva vedoucí k zásadně novému přístupu k hlavním kompetencím profese. V našem moderním světě se NESTABILITA stala stabilním prvkem našich pracovních podmínek.

Kde je pomoc? Kam směřovat a na co se orientovat v této přetrvávající nejistotě? Barbara Lison ve svém projevu představí, jak IFLA jako globální hlas knihoven a jako mezinárodní odborná knihovnická platforma podporuje knihovníky, aby dokázali čelit současným výzvám a byli dobře připraveni na budoucnost.

16.00 Přestávka

16.30 Storyhouse: This House is Your House
Hayley Lindley–Thornhill; Nicola Haigh, StoryHouse (Velká Británie)

Storyhouse, kulturní prostor hostící a spojující knihovnu, divadlo, kino, komunitní centrum a restauraci, byl otevřen v květnu 2017. Během prvního roku jej navštívilo milion návštěvníků.
14. června 2018 jej oficiálně otevřela Její Veličenstvo královna Alžběta II.
Storyhouse představuje průkopnický koncept knihovny, v níž vedle sebe pracují členové komunity spolu se zaměstnanci – knihovníky, a která nabízí nejdelší otvírací dobu v celé Velké Británii – otevřena je každý den až do 23.00.
Storyhouse nabízí každoročně přes 2000 aktivit zaměřených na menšiny a lidi se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Návštěvníci si mohou vybrat ze široké škály kurzů od výtvarných a rukodělných až po vzdělávací.
Storyhouse má vlastní divadelní soubor produkující vlastní divadelní představení včetně např. prvního uvedení Tajné Sedmy od Enid Blytonové.
Storyhouse také stojí za vznikem nejúspěšnější regionálního divadla pod širým nebem –
Grosvenor Park Open Air Theatre – působícího v hlavním městském parku a kina pod širým nebem – Moonlight Flicks.
Storyhouse pořádá každoročně řadu festivalů, například Chester Literature Festival, Storyhouse Women, Blink Festival pro čerstvé rodiče, Love Later Life a The Great Get Together pro seniory, Kaleidoscope Festival pro dospělé žijící se znevýhodněním, Young Takeover, and Storyhouse Festival of Languages.

Hayley Lindley–Thornhill a Nicola Haigh představí s využitím fotografií a videí příběh stojící za vznikem Storyhousu. Zaměří se detailně na:

Navrhování nového kulturního centra, integrujícího divadlo, knihovnu, kino a kavárnu, hostícího celou řadu aktivit, včetně jedinečných kulturních akcí, představení, rozhovorů, digitálního umění a workshopů.

Financování projektu pomocí opětovného využití nepoužívaného kina, které bylo po desetiletí prázdné, poskytnutím kapitálového financování rady ve výši 33 milionů GBP a zajištěním dalších peněz z Rady umění

Nový a revoluční zážitek z knihovny, která v průběhu dvou let před rokem 2016 zaznamenala pokles počtu návštěvníků o téměř 100 000, a nyní zvýšila počet návštěvníků a více než 500 000

Získání cen Guardian za veřejné služby za rok 2018 a také v kategorii transformace díky rozproudění kulturního a komunitního života v centru města

Nedávno Storyhouse postoupil do nejužšího výběru soutěže UK's Most Welcoming Theatre jako jeden ze tří finalistů.

Srdcem Storyhouse jsou děti a mladí lidé jako samozřejmá a nedílná součást naší budoucnosti. Proto se velká část prezentace zaměří na ně.

Program Young Storyhouse zahrnuje vše, co Storyhouse nabízí dětem a mladým lidem ve věku 5–25 let. Je určen zejména těm, u nichž je nejméně pravděpodobné, že budou mít přístup k tradičním tvůrčím činnostem. Zaměřuje se na budování důvěry, zvyšování aspirací, povzbuzování týmové práce a rozvoj přenositelných pracovních dovedností, což se u současné skupiny 70 mladých lidí daří.

Širší program Young Storyhouse dává účastníkům možnost vést další umělecké projekty – např. zapojit se do přípravy programů v kině (plánují a organizují akce pro speciální sezónní projekce), v knihovně (např. příprava knižního dne Harryho Pottera), v divadle – stejně jako připravovat materiály na obrazovky pro veřejnost a pro online platformy a účastnit se pokročilých kurzů a sezení pro rozvoj dovedností.

Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet