Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

workshopy 2019

Pedagogická fakulta UPOL – místnost N15

WORKSHOPY ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ

8.30–9.55 How to plan and deliver a community think-in
Hayley Lindley–Thornhill a Nicola Haigh, (Storyhouse, Velká Británie)

Ve Storyhouse používáme model plánování nazvaný „think-in“. Zveme až třicet lidí z komunity, aby se zúčastnili dvě hodiny dlouhé schůzky, na níž společně plánujeme program pro Storyhouse – ať už festivaly, či dílčí akce. Myšlenkou je, že více mozků je lepších než jeden.
Účastníci workshopu si vyzkouší, jak takovou plánovací „think-in“ schůzku nejlépe připravit a realizovat. Pracovat budeme s vašimi nápady na akce, které byste ve svých knihovnách rádi realizovali, vyzkoušíte si na sobě navzájem, jak komunitu do plánování zapojit. Cílem workshopu je vybavit vás nástroji, které vám při zapojování komunity do plánování v knihovně pomohou.

Workshop nebude tlumočen do češtiny.

Nicola Haigh (GB) se připojila k týmu Chester Performs v roce 2014 a měla to štěstí, že se mohla od počátku stát součástí týmu pracujícího na projektu Storyhouse, cenami ověnčeného divadla, knihovny, kina, uměleckého a komunitního centra v Chesteru. Nyní stojí v čele zapojení Storyhouse do komunity, ať už spoluprací na komunitně vedených festivalech, hledáním a otvíráním nových možností, díky nimž se pestrá komunita Chesteru může dále rozvíjet, získáváním dětí a mladých lidí ze znevýhodněných oblastí pro umělecké aktivity. Snaží se, aby Storyhouse byl srdcem komunitního života, kde každý má svůj hlas. V roce 2019 byla nominována na cenu Agent of Change vyhlašovanou organizací Northern Power Women.

Hayley Lindley–Thornhill (GB) se dlouhodobě věnuje přípravě programů pro mladé lidi, v nichž využívá divadlo jako nástroj pro rozvoj jejich schopností a sebedůvěry. K týmu Storyhouse se připojila na začátku roku 2017, pár měsíců před slavnostním otevřením budovy. Zodpovídá za Young Storyhouse – soubor programů zahrnujících všechny aspekty Storyhousu a určených pro lidi mladší 25 let. Během prvního roku ve Storyhouse stála u zrodu „Fóra mladých“ pro lidi od 8 do 25 let.

9.55–10.05 Přestávka

10.05–11.05 Lobbying and Advocacy for Libraries – Essential Strategies for the Success of the Library as Important Actor in Modern Society
Barbara Lison, (Stadtbibliothek Bremen, Německo)

I přes velmi dobrou práci, kterou mnohé knihovny prokazatelně pro společnost odvádějí, většinou musí usilovat o získání odpovídajícího uznání od rozhodovacích orgánů v politice a administrativě. Jedním z hlavních důvodů této nerovnováhy je skutečnost, že mnoho knihovníků je buď příliš skromných, nebo příliš plachých na to, aby veřejně a sebevědomě prezentovali své úspěchy a relevanci. Pro to, aby knihovny získaly politickou podporu a dostatečné finanční zdroje, je však nutné představit je jako důležité a vlivné aktéry v moderní společnosti, zkrátka vhodně za knihovny lobovat.
Účastníci semináře získají představu o důležitosti dobře naplánovaných a chytře organizovaných lobbistických aktivit a seznámí se s některými základními nástroji a strategiemi obhajoby.

Workshop nebude tlumočen do češtiny.

Barbara Lison (D), ředitelka Městské knihovny v Brémách, vystudovala slavistiku, dějiny a vzdělání na Ruhr-Universität v Bochumu. Působila jako prezidentka Bibliothek Information Deutschland a zastávala různé vedoucí pozice v EBLIDA (European Bureau for Libraries, Archives and Documentation Associations). V současnosti předsedá německé knihovnické asociaci. Je členkou řídící rady IFLA a byla zvolena prezidentkou IFLA pro období 2021–2023. Barbara se věnuje advokacii knihoven, knihovní politice, podílela se na vzniku řady projektů v rámci Evropské unie. Je členkou správní rady Online Computer Library Center (OCLC).

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet