Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Konference Knihovny současnosti

Knihovny současnosti 2019

Pořadatel: Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Termín: 10. - 12. 9. 2019

Programové bloky:

10. září

Vystoupení zahraničních hostů. Podrobnosti připravujeme.

11. září

Infobox

Blok bude tradičně zahrnovat přednášky se zaměřením na nejaktuálnějšími trendy v našich knihovnách, početné bleskovky a závěrečnou tematickou diskuzi. Očekáváme představení zcela nových projektů, které se v knihovnách začaly řešit v tomto roce nebo zprávy o výsledcích či pokračování projektů již probíhajících. Součástí bloku je i představení nových produktů od partnerů konference a bloku Infobox.

Garant: Mgr. Daniel Bechný (Studijní a ​vědecká knihovna Plzeňského kraje)

Spolugaranti:Ing. Jan Kaňka (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a Ing. Jiří Nechvátal (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)

Knihovny a regionální historie

Příspěvky v tomto bloku budou zaměřeny na aktivity knihoven v oblasti zkoumání a popularizace regionální historie. Úloha knihoven se mění se společenskými změnami a technologickým vývojem a zdaleka ji nelze zúžit jen na posun od tištěných regionálních bibliografií k on-line databázím a digitálním knihovnám. Naším záměrem je představit projekty, které mohou být inspirací pro knihovníky při oslovování odborné i laické veřejnosti a posilování role knihoven jako aktivních paměťových institucí.

Garant: Mgr. Ivo Kareš (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)

Spolugarant: Mgr. Milan Korhoň (Vědecká knihovna v Olomouci)

Klíčové projekty českého knihovnictví

Klíčové projekty českého knihovnictví jsou v letošním roce zaměřeny na více oblastí. První je věnována shrnujícímu pohledu na opakované celostátní průzkumy čtenářství a vztahu dětské a dospělé populace ke knihovnám včetně aktuálních projektů na podporu čtenářství, které nemají svůj původ v knihovnách, ale které by knihovny mohly více a efektivněji využívat. Druhým tématem je aktuální informace o dopadech nové evropské směrnice o autorských právech na digitálním trhu na oblast knihoven, které bude rozvinuto zprávou o současném stavu projektu zpřístupnění výsledků digitalizace prostřednictvím knihoven (díla nedostupná na trhu). Téma digitalizace je zaměřeno na informace o vytváření infrastruktur pro výzkum v oblasti digital humanities a zapojení českých knihoven. Příspěvek o Centrálním portálu Knihovny.cz bude orientován na nové perspektivy rozvoje tohoto celostátního systému. Závěrečné téma informuje o vzniku a fungování nového projektu CENTRAL, jehož hlavním cílem je nabídnout knihovnám úplný katalogizační záznam novinek české beletrie a zlepšit kvalitu i rychlost sdílení záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR.

Garant: PhDr. Vít Richter (Národní knihovna České republiky)

Spolugarant: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Národní knihovna České republiky)

Knihovny: klíč ke vzdělávání veřejnosti

Sekce představí knihovnu jako místo podporující vzdělávání svých uživatelů. A knihovníky jako ty, kteří iniciují proces učení, umožňují poznání nových témat a propojení formálního a neformálního vzdělávání. A to bez ohledu na to, o jakém typu knihovny hovoříme. Vzdělávací aktivity najdeme v malých obecních knihovnách, stejně jako v knihovnách krajských či univerzitních. I cílové skupiny, jimž jsou lekce, semináře, přednášky a další formáty vzdělávacích akcí určeny, jsou velmi rozmanité. Dalo by se říci, že v knihovně se můžeme vzdělávat doslova od batolecího až po seniorský věk. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku vybraných aktivit a projektů.

Garantky: Mgr. Blanka Konvalinková (Krajská vědecká knihovna Liberec), PhDr. Hana Landová, Ph.D. (Asociace knihoven vysokých škol ČR) a Mgr. Jana Linhartová (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem)

12. září

Milníky a pilíře

Anotaci připravujeme.

Garanti: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Moravská zemská knihovna) a RNDr. Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze)

Proběhlé konference Knihovny současnosti

Knihovny současnosti 2019
Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet