Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápisy z jednání rady

Zápis z jednání Rady SDRUK ČR_28. - 29. ledna 2020

První jednání Rady v roce 2020 se konalo v Moravské zemské knihovně v Brně. Témat k diskuzi bylo mnoho, tradičně konference Knihovny současnosti, Koncepce rozvoje knihoven, jednalo se i nové podobě webu www.sdruk.cz, ale také o smlouvě s DILIA. Zápis Příloha č. …

Zápis z jednání Rady SDRUK ČR_12. - 13. listopadu 2019

Rada SDRUK se setkala v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Diskutovala podobu chystané konference Knihovny současnosti 2020, projekt Získej, novou Koncepci rozvoje knihoven a mnohé další. Zápis Příloha č. …

Zápis z jednání Rady SDRUK 19. 6. 2019

Tentokrát se Rada SDRUK ke svému jednání sešla v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Na programu byla zejména příprava konference Knihovny současnosti 2019, ale také problematika časopisu Čtenář a další. Zápis z Rady SDRUK ke …

Zápis z jednání Rady SDRUK ČR_9. dubna 2019

Rada se sešla ve Vědecké knihovně v Olomouci a pracovala na přípravě jednání Valné hromady. Věnovala se i konferenci Knihovny současnosti 2019, strategii a PR plánu.  Zápis Příloha zápisu č. …

Zápis z jednání Rady SDRUK ČR_5. února 2019

Jednání Rady SDRUK ČR a ředitelů krajských knihoven hostila Městská knihovna v Praze. Tématem byl postup příprav konference Knihovny současnosti 2019. Diskutovalo se o mottu, logu, programových blocích a jejich garantech, také o propagaci a celém designu konference a o organizaci předávání medailí Z. V. Tobolky. Dalším bodem programu jednání byly plánované zahraniční cesty, připravované memorandum o spolupráci SKIP, SDRUK, AKVŠ, ale také meziknihovní stáže či téma roku 2020. Zápis najdete …

Zápis z jednání Rady SDRUK_13. - 14.listopadu 2018

Rada SDRUK a ředitelé krajských knihoven se tentokrát sešli v Havlíčkově Brodě. Ohlédli se zpětně na proběhlou konferenci Knihovny současnosti 2018 a začali s přípravou dalšího ročníku. Dále hovořili o zahraničních cestách SDRUK v roce 2019 či o stavu uzavření memoranda SDRUK, SKIP a AKVŠ. Krom jiného se vyřešilo, kde bude sídlit předsednictvo Nadace knihoven a byl vytvořen stručný plán činnosti na další rok. …

Zápis z jednání Rady SDRUK_17.dubna 2018

V rámci zkráceného jednodenního jednání se se Rada soustředila na přípravu volební Valné hromady 2018 vč. přípravy memoranda SKIP a SDRUK. Rekapitulovala stav přípravy jednotlivých tematických bloků konference Knihovny současnosti 2018. J. Linhartová a D. Bechný se vyjádřili k programu zahraničních cest 2018. Zazněly také aktuální informace k projektu Knihovny.cz a Ověřeno.cz. …

Zápis z jednání Rady SDRUK_30. - 31.ledna 2018

Rada SDRUK pokračovala v přípravě konference Knihovny současnosti 2018 a potvrdila garanty jednotlivých bloků. Jednala o novinkách v rámci portálu Knihovny.cz. Dále byla informována o letošní studijní cestě SDRUK do saských knihoven a ředitelské cestě do Finska.  Zvláštní prostor byl věnován také Valné hromadě 2018, která bude tentokrát volební a proběhne v Krajské knihovně v Pardubicích. Předsedové jednotlivých sekcí taktéž stručně shrnuli svou činnost za rok 2017. Věnovali jsme se i …

Zápis z jednání Rady SDRUK_14. - 15.listopadu 2017

Rada SDRUK zhodnotila průběh a zpětnou vazbu z konference Knihovny současnosti 2017 a připravila návrh témat na konferenci v příštím roce. Dále se také ohlédla za studijní cestou SDRUK po rakouských knihovnách a ředitelské cestě do Francie. B. Konvalinková informovala Radu o přípravě kulatých stolů - "Knihovna - věc veřejná". A mimo jiné také D. Bechný pohovořil o přípravě nové sekce SDRUK - Sekce pro marketing. …

Zápis z jednání Rady SDRUK_13.června 2017

Rada SDRUK dokončila přípravu konference Knihovny současnosti 2017 a byla informována o zahájení příjmu příhlášek na Akademii PR 2017/2018. Též byl připomenut výsledek letošní studijní cesty po rakouských knihovnách. Členové Rady se rovněž znovu věnovali otázce celoživotního vzdělávání knihovníků a meziknihovní výpůjční službě. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 24. 3. 2015

Zápis z jednání Rady Příloha zápisu č. 1 - Plán činnosti Příloha zápisu č. 2 - Program KKS Příloha zápisu č. 3 - Návrh usnesení pro …

Zápis z jednání Rady SDRUK_11.dubna 2017

Rada SDRUK pokračovala v přípravě konference Knihovny současnosti 2017, která bude mít letos motto "Zelená knihovnám". Navrhla možné pokračování Akademie PR a schválila revizní zprávu o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 k předložení na Valné hromadě 12. 4. Mimo jiné znovu také otevřela otázku týkající se celoživotního vzdělávání knihovníků a rekvalifikačních kurzů. …

Zápis z jednání Rady SDRUK_24. - 25. ledna 2017

Rada SDRUK se zabývala přípravou konference Knihovny současnosti 2017. Dále úspěšně zhodnotila pilotní ročník Akademie PR. Byl schválen rozpočet na rok 2017 či plán studijních cest Sdružení na letošní rok.Také se loučila s panem Ing. Alešem Brožkem, který odchází do důchodu a novou ředitelkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem se stává paní Mgr. Jana Linhartová. …

Zápis z jednání Rady SDRUK_1. - 2. listopadu 2016

Kromě ohlédnutí za konferencí Knihovny současnosti 2016 jednala Rada i o plánu konference v roce 2017. Řešil se také nově spuštěný portál Knihovny.cz, byl připomínkován nový Knihovní zákon či se také znovu hovořilo o Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků. …

Zápis z jednání Rady SDRUK_13. - 14. června 2016

Na červnové Radě byla řešena Koncepce celoživotního vzdělávání a přihláška pro nové budoucí členy Sdružení knihoven ČR. …

Zápis z jednání Rady SDRUK_19. dubna 2016

Rada SDRUK ČR jednala v dubnu v Olomouci. Na programu byla příprava Valné hromady a nové stanovy. Zápis Příloha zápisu č. …

Zápis z jednání Rady SDRUK_26. - 27. ledna 2016

V lednu jednala Rada SDRUK ČR v Praze. Součástí jednání bylo i setkání se zástupci SKIP a hledání možností spolupráce. …

Zasedání Rady_18. a 19. listopadu 2015, Ostrava

Rada Sdružení knihoven ČR zasedala v listopadu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Program Zápis Vyjádření Rady SDRUK ČR k navýšení nákladů …

Zápis ze zasedání rady SDRUK - 16. června 2015

Zasedání rady Sdružení knihoven se uskutečnilo v Městské knihovně v Praze dne 16. června. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 11. 3. 2015

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 11. 3. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 24. 10. 2014

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 24. 10. …

Zápis z mimořádného zasedání rady SDRUK z 2. 4. 2014

Zápis z mimořádného zasedání rady SDRUK z 2. 4. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 1. 4. 2014

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 1. 4. 2014 Fotogalerie …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 26. 11. 2013

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 26. 11. 2013 …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 25. 2. 2014

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 25. 2. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 19. 2. 2013

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 19. 2. 2013. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 25. 6. 2013

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 25. 6. 2013 …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 16. 10. 2012

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 16. 10. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 19. 6. 2012

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 19. 6. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 6. 3. 2012

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 6. 3. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR ze 7. 11. 2011

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR ze 7. 11. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 25. 5. 2011

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR ze dne 25. 5. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 3. 11. 2010

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR v Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni. Datum konání: 3. 11. 2010. Přítomni: Ing. Aleš Brožek, PhDr. Květa Cempírková, PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Tomáš Gec, PhDr. Jiřina Kádnerová, Ing. Lea Prchalová, RNDr. Tomáš Řehák, Mgr. Eva Svobodová, PhDr. Eva Žáková. Hosté: Ing. Jitka Hladíková, RNDr. Jitka Holásková, PhDr. Ivanka Horáková, Petr Kárník, Mgr. Blanka Konvalinková. Program: 1. Vyhodnocení letošní konference Knihovny …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 15. 2. 2011

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR ze dne 15. 2. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 8. 9. 2010

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích Datum konání: 8. 9. 2010 Přítomni: Ing. Aleš Brožek, PhDr. Květa Cempírková, Mgr. Tomáš Gec, PhDr. Jiřina Kádnerová, Ing. Lea Prchalová, RNDr. Tomáš Řehák Hosté: Ing. Jitka Hladíková, RNDr. Jitka Holásková, PhDr. Ivanka Horáková, Mgr. Blanka Konvalinková Omluveni: PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Eva Svobodová, PhDr. Eva Žáková Program: 1. Příprava konference Knihovny současnosti 1.1 KKS …

Zápis z mimořádného zasedání z 1. dubna 2010

Datum konání: ­1. dubna 2010 Místo konání: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Přítomni: Ing. Aleš Brožek, PhDr. Květa Cempírková, PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Tomáš Gec, PhDr. Jiřina Kádnerová, Ing. Lea Prchalová, Mgr. Eva Svobodová, PhDr. Eva Žáková Omluven: RNDr. Tomáš Řehák Program: Volby předsedy, místopředsedy a tajemníka rady SDRUK Nově zvolená rada SDRUK ve složení - viz výše uvedení přítomní a omluven - se sešla bezprostředně …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 30. 3. 2010

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 30. 3. …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 21. 5. 2009

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR v Krajské knihovně v Karlových Varech Datum konání: 21. 5. 2009 Přítomni: viz prezenční listina Program: ­ Kontrola zápisu z posledního jednání Rady SDRUK Úkoly byly splněny, valná hromada proběhla 18. 2. v Hradci Králové, zájezd do Bologne byl úspěšný a dík za něj byl vysloven I. Horákové, předseda poděkoval též J. Kádnerové za zajištění stánku SDRUK na Světě knihy. Do Slovníku českých knihovníků byly zařazeny další osobnosti, ale …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 24. 11. 2009

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně Datum konání: 24. 11­. 2009 Přítomni: viz prezenční listina Program: Kontrola zápisu z posledního jednání Rady SDRUK v Karlových Varech 21. 5. 2009 Úkoly byly splněny, KKS 2009 proběhla v daném termínu, zúčastnilo se jí 332 knihovníků (26 % z veřejných knihoven mimo NK a KK, 22 % z KK, 8 % z VŠ knihoven) a 42 zástupců firem, bylo na ní předáno 5 medailí Z. V. Tobolky, na konferenci byl …

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR ze 17.-18. 2. 2009

Datum konání: 17.-18. 2. 2009 Přítomni: viz prezenční listina Program: Kontrola zápisu z posledního jednání rady SDRUK Úkoly byly splněny, na jednání byla rozdána ročenka SDRUK obsahující příspěvky z kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů ve Zvolenu a zprávy o činnosti SDRUK včetně sekcí. Slovník českých knihovníků Na http://www.sdruk.cz byl doplněn link ke vstupu do slovníku ( http://sck.sdruk.cz). Od poslední porady však přibylo jen 15 …

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 21. října 2008

Datum konání: 21. října 2008 Přítomni: viz prezenční listina Program: Kontrola zápisu z jednání rady SDRUK konaného 12. června 2008 v Ústí nad Labem Zhodnocení studijní cesty po rakouských klášterních knihovnách, 23 účastníků, organizačně velmi dobře připravená. Průběh konference Knihovny současnosti, uspořádané ve dnech 16.-18. 9. 2008 v Seči, podrobně bude ve výroční zprávě. Dr. Kádnerová informovala o průběhu kolokvia českých, moravských …

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 2.-3. prosince 2008

Datum konání: 2.-3. prosince 2008 Přítomni: viz prezenční listina Program: Kontrola zápisu z jednání rady SDRUK, která se konala 21.-22. 10. v Plzni Slovník českých knihovníků Komentář k současnému stavu SČK přednesl A. Brožek. Využil podkladů od M. Kratochvílové a porovnával zpracovaná hesla s knihovníky oceněnými Tobolkovou medailí (bylo uděleno 75 medailí, z nich 19 je zpracováno ve SCK). Ve slovníku je 339 hesel (v redakci je dalších 60), chybí však …

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 12. června 2008

Datum konání: 12. června 2008 Přítomni: viz prezenční listina Program: Kontrola zápisu z jednání rady SDRUK konaného 19. února 2008 v Pardubicích Příprava valné hromady SDRUK. Valná hromada proběhla 18. března 2008 v Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, Praha 2. Zápis je vystaven na webu SDRUK. Rada vyslovila poděkování kol. Kvítkovi za organizaci a vytvoření hezkých pamětních listů. Studijní cesta rady SDRUK do madridských …

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 19. února 2008

Datum konání: 19. února 2008 Přítomni: viz prezenční listina Program: Kontrola zápisu z jednání rady SDRUK konaného 26. září ve Zlaté Koruně Slovník českých knihovníků: databáze se postupně zaplňuje, během posledních 4 týdnů přibylo téměř 40 hesel. Báze je vystavena na http://sck.sdruk.cz Studijní cesta do Frankfurtu proběhla 9. až 14. října 2007 a byla inspirativní. 8. pražský antikvářský veletrh (kontakty se využijí při organizování …
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet