Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 21. 5. 2009

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR v Krajské knihovně v Karlových Varech

Datum konání: 21. 5. 2009
Přítomni: viz prezenční listina

Program: ­

 1. Kontrola zápisu z posledního jednání Rady SDRUK
  Úkoly byly splněny, valná hromada proběhla 18. 2. v Hradci Králové, zájezd do Bologne byl úspěšný a dík za něj byl vysloven I. Horákové, předseda poděkoval též J. Kádnerové za zajištění stánku SDRUK na Světě knihy. Do Slovníku českých knihovníků byly zařazeny další osobnosti, ale deset nových záznamů se podařilo uložit pouze hradecké a plzeňské knihovně.
 2. KKS 2009
  Byl upřesněn a konkretizován program konference Knihovny současnosti, která bude 23.-25. 6. 2009 v Seči. Do sborníku nebyly dodány všechny příspěvky, z některých sekcí chybí texty několika vystoupení. Byly odsouhlaseny nominace na Tobolkovu medaili.
 3. Sekce pro bibliografii
  J. Kádnerová podala zprávu o zasedání sekce 7. a 8. dubna v Českých Budějovicích. Informovala, že česko-slovenské kolokvium proběhne 4.-6. 10. 2009 v Olomouci a tématem budou česko-slovenské vztahy. Do 15. 6. je třeba sdělit názvy referátů.
 4. Sekce pro akvizici
  A. Brožek sdělil, že 19. akviziční seminář se uskuteční 10. 6. v Hradci Králové a že o účast na něm je mimořádně velký zájem.
 5. Sekce pro regionální funkce
  L. Prchalová seznámila přítomné s tematickými okruhy (autorsko-právní problémy v knihovnách, souborné katalogy, jmenné a věcné autority, webové stránky, Web 2.0), o nichž se bude hovořit na konferenci pro RF v Pardubicích 16. a 17. září.
 6. Sekce pro historické fondy
  H. Študentová sdělila, že odborná konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska se uskuteční 14. a 15. října v Olomouci. Rada SDRUK schválila finanční příspěvek na tisk sborníku.
 7. Sekce pro informační technologie
  T. Řehák abdikoval na funkci předsedy. Předsedáním sekce byl pověřen T. Gec. Ten informoval, že sekce se nyní zabývá problematikou digitalizace a služby "books on demand".
 8. Ustavení nových sekcí
  Rada SDRUK schválila vznik nové sekce pro informační vzdělávání uživatelů a jejím řízením pověřila E. Svobodovou. Na konferenci v Seči povede T. Řehák jednání o vytvoření sekce pro služby.
 9. Nadace knihoven
  Předsedkyně nadace J. Kádnerová upozornila, že není obsazena funkce revizora účtů. Navrhla do této funkce E. Žákovou a rada SDRUK návrh schválila..
 10. Abdikace předsedy Sdružení knihoven
  J. Kubíček oznámil abdikaci na funkci předsedy. Následovala volba nového předsedy a místopředsedy (funkce místopředsedy nebyla dosud obsazena po úmrtí J. Vyčichla) a jednomyslně byla novou předsedkyní zvolena H. Študentová, místopředsedkyní L. Prchalová. Ve funkci tajemníka byl potvrzen A. Brožek. Rada poté pověřila J. Kubíčka přípravou a zajištěním konference Knihovny současnosti včetně finančních záležitostí a novou předsedkyni vystavením plné moci pro J. Kubíčka, aby konference mohla zdárně proběhnout.

Zapsal A. Brožek

Dodatek č. 1 k rozhodnutí Rady ze dne 21. 5. 2009:

Rada SDRUK ČR se tímto usnesla na posunu začátku působení nového předsednictva Rady SDRUK ČR, a to nejpozději na 1. 9. 2009. Do tohoto data bude ve funkci předsedy SDRUK ČR působit doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

Dodatek č. 2 k rozhodnutí Rady ze dne 21. 5. 2009:

Rada SDRUK odsouhlasila 2. 9. 2009 odklad převzetí vedení SDRUK předsednictvem zvoleným na zasedání rady SDRUK dne 21. 5. 2009 v Karlových Varech ve složení - Ing. Hana Šudentová, Ing. Lea Prchalová, Ing. Aleš Brožek - do dne 1. 1. 2010.

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet