Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 24. 11. 2009

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

Datum konání: 24. 11­. 2009
Přítomni: viz prezenční listina

Program:

 1. Kontrola zápisu z posledního jednání Rady SDRUK v Karlových Varech 21. 5. 2009
  Úkoly byly splněny, KKS 2009 proběhla v daném termínu, zúčastnilo se jí 332 knihovníků (26 % z veřejných knihoven mimo NK a KK, 22 % z KK, 8 % z VŠ knihoven) a 42 zástupců firem, bylo na ní předáno 5 medailí Z. V. Tobolky, na konferenci byl distribuován 110stránkový sborník přednášek (ISBN 978-80-86249-50-6) zájemcům, kteří si jej objednali, texty 22 proslovených přednášek byly vystaveny v pdf. Výsledky jednání o vytvoření sekce pro služby, které mělo proběhnout v Seči, nejsou známy. Česko-slovenské kolokvium proběhlo 4.-6. 10. v Olomouci, zpráva o něm bude publikována ve Výroční zprávě SDRUK za rok 2009. 19. akviziční seminář proběhl v Hradci Králové s rekordní účastí 112 osob a pravidelná porada k nabídkové povinnosti se uskutečnila v Národní knihovně 18. listopadu 2009. Sekce pro regionální funkce uspořádala celostátní seminář v Pardubicích 16. a 17. 9. 2009, 16 prezentací z něho a fotogalerie byla vystavena, seminář byl zhodnocen na 15. jednání sekce pro RF, které se konalo 10. 11. 2009 v NK ČR. Odborná konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska se uskutečnila 14. a 15. října 2009 v Olomouci a sborník z ní je v tisku. Nově ustavená sekce pro informační vzdělávání uživatelů se sešla na svém prvním zasedání 22. 9. 2009 v Hradci Králové.
 2. KKS 2010
  Konference Knihovny současnosti bude 14.-16. 9. 2010 v Seči. Proběhla diskuse o tématech, které by mohly zaznít: Koncepce knihovnictví pro další období a Knihovník v informačním systému (1. den v plénu), Rozvoj lidských zdrojů a katalog prací (poslední den v plénu), Automatizace a digitalizace, Informační zdroje, Standardy RF, Interiéry knihoven (jednání v sekcích druhý den). Za moderátory jednání v plénu a sekcích byli navrženi V. Richter, Z. Houšková, A. Brožek, M. Svoboda, L. Prchalová a E. Svobodová. S moderátory, kteří nejsou členy Rady SDRUK, projedná moderování L. Prchalová na příštím zasedání UKR či jinde. Členové Rady se seznámili i s kalkulací případné organizace KKS v Olomouci.
 3. Projekt PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů)
  Jaromír Kubíček informoval, že se SDRUK přihlásil k partnerství v projektu PARTSIP. Žadatelem projektu je Masarykova univerzita v Brně, cílem projektu je zahájit a posílit spolupráci mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými institucemi a veřejným i soukromým sektorem. Komunikaci s žadatelem zajišťuje MSVK v Ostravě, konkrétně metodička K. Byloková. SDRUK jako partner projektu by měl po odborné stránce zaštítit oblast "Nové technologie v komunikaci". Dále by se měl stát členem minitýmu v další min. jedné oblasti (Projektové řízení, Podpora inovací, Competitive Intelligence). Za SDRUK bude vybrán odborný garant, který bude úzce spolupracovat s projektovým týmem PARTSIPu (např. bude nominovat lektory a přednášející, bude se podílet na přípravě seminářů a workshopů).
 4. Volba předsedy a místopředsedy SDRUK, změna sídla SDRUK
  Rada SDRUK ČR se usnesla z důvodů dlouhodobé nemoci nové předsedkyně na posunu začátku působení nového předsednictva Rady SDRUK ČR (předsedkyně Ing. H. Študentová, místopředsedkyně Ing. L. Prchalová) na 1. 9. 2009 a poté se Rada SDRUK usnesla posunout začátek působení na 1. 1. 2010. Do tohoto data působí ve funkci předsedy SDRUK ČR doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. Vzhledem k tomu, že nová předsedkyně Ing. H. Študentová ze zdravotních důvodů rezignovala na funkci předsedy, proběhla nová volba předsedkyně a místopředsedkyně. Předsedkyní byla zvolena Ing. L. Prchalová, místopředsedkyní mgr. E. Svobodová. V obou hlasováních bylo pět hlasů pro, 1 zdržení se (2 členové Rady byli nepřítomni). Se změnou předsedy dojde automaticky ke změně sídla SDRUK z Brna na Ostravu.
 5. Termíny dalších akcí
  • Zájezd členských knihoven SDRUK do rakouských knihoven (Linz a Salzburg) se uskuteční od 1. do 3. 6. 2010, organizaci zajišťuje JVK v Českých Budějovicích.
  • Zájezd Rady SDRUK (irské knihovny) proběhne od 24. do 28. 4. 2010, odborný program zajistí A. Brožek, dopravu J. Kádnerová.
  • Česko-slovenské kolokvium se uskuteční v Trnavě 3.-5. října 2010.
  • Zasedání bibliografické sekce proběhne buď 20.-21. dubna, nebo 4.-5. května, nebo 11.-12. května. Sekce pro informační vzdělávání uživatelů bude mít zasedání v únoru 2010.
  • Příští porada jednání Rady SDRUK bude v MSVK v Ostravě 30. března 2010.
 6. Webové stránky SDRUK
  Webový server je zatím umístěn v MZK. L. Prchalová projedná s T. Gecem, kdo se bude o něj starat.
 7. Slovník českých knihovníků
  J. Kádnerová informovala o tom, že sekce bibliografie SDRUKu a Středočeská vědecká knihovna v Kladně se ujmou další koordinace práce na Slovníků českých knihovníků.

Zapsal A. Brožek

­
Fotogalerie: Celostátní seminář v Pardubicích 16. a 17. 9. 2009

Sekce pro regionální funkce uspořádala celostátní seminář v Pardubicích 16. a 17. 9. 2009

Celostátní seminář v Pardubicích 16. a 17. 9. 2009: Foto Celostátní seminář v Pardubicích 16. a 17. 9. 2009: Foto Celostátní seminář v Pardubicích 16. a 17. 9. 2009: Foto
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet