Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR ze 17.-18. 2. 2009

Datum konání: 17.-18. 2. 2009
Přítomni: viz prezenční listina

Program:

 1. Kontrola zápisu z posledního jednání rady SDRUK
  Úkoly byly splněny, na jednání byla rozdána ročenka SDRUK obsahující příspěvky z kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů ve Zvolenu a zprávy o činnosti SDRUK včetně sekcí.
 2. Slovník českých knihovníků
  Na http://www.sdruk.cz byl doplněn link ke vstupu do slovníku ( http://sck.sdruk.cz). Od poslední porady však přibylo jen 15 záznamů od K. Cempírkové a 6 záznamů od A. Brožka. Stále chybějí hesla o řadě nositelů medaile Z. V. Tobolky a členech Rady SDRUK včetně jejího předsedy. Bylo odsouhlaseno, že z každé KK bude do příští porady uloženo minimálně 10 nových záznamů a že si KK dají na web odkaz na stránky SDRUK, případně SČK, aby byl slovník více propagován. U žijících knihovníků je třeba zakládat souhlas se zveřejněním dat o osobě (stačí zakládat i mail osoby, která sděluje údaje o sobě).
 3. KKS 2009
  Návrh programu konference Knihovny současnosti, která bude 23.-25. 6. 2009 v Seči, byl doplněn a prodiskutován. První den zazní vystoupení zahraničních vystupujících (měla by přijet ředitelka brémské knihovny Barbara Lison, přednášející ze Slovenska zajistí kol. Svobodová, přednášející z Polska kol. Helšusová) v bloku Pohled na knihovny jako instituce veřejných služeb. Další blok má pracovní název Projekty, projekty a vystoupí v něm kol. Gajdušková ze Vsetína. Druhý den bude 6 sekcí (garanti Hemola, Houšková, Kaňka, Kašpárková, Štěrbová, Žižková). 3. den zazní komentáře ze sekcí a blok aktuálních informací (garant Richter). Příspěvky do sborníku nutno dodat do 15. dubna.
 4. Příprava valné hromady
  Na valné hromadě bude distribuována ročenka. Zazní přednáška Ing. Jaroslavy Dittrichové, Ph.D., vedoucí Institutu dalšího vzdělávání z Univerzity Hradec Králové, na téma Finanční krize a po ní zprávy vedoucích sekcí.
 5. Členská základna
  O členství ve SDRUK zažádala Biblioteca Carlos Fuentes v Praze. Rada vyslovila s členstvím souhlas.
 6. Členství v EBLIDA
  SDRUK dostal nabídku členství s tím, že by v r. 2010 za členství neplatil nic, v r. 2011 a 2012 by platil snížený členský poplatek 200 EUR. Předseda SDRUK dostal úkol zjistit, zda SKIP uvažuje o vstupu do EBLIDA.
 7. Různé
  Ředitel MK A. Marka Turnov mgr. H. Karpíšek požádal o zpracování vzorových směrnic pro knihovny a jejich vystavení na webu SDRUK. Po diskusi bylo rozhodnuto, že se mu vyhoví individuálně. Další diskuse se vedla o vytvoření sekce SDRUK pro služby, která by se zabývala i vzděláváním uživatelů. V diskusi se bude pokračovat na příštím zasedání SDRUK (patrně 20.-21. 5.).

Zapsal A. Brožek

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet