Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 12. června 2008

Datum konání: 12. června 2008
Přítomni: viz prezenční listina

Program:

 1. Kontrola zápisu z jednání rady SDRUK konaného 19. února 2008 v Pardubicích
  • Příprava valné hromady SDRUK. Valná hromada proběhla 18. března 2008 v Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, Praha 2. Zápis je vystaven na webu SDRUK. Rada vyslovila poděkování kol. Kvítkovi za organizaci a vytvoření hezkých pamětních listů.
  • Studijní cesta rady SDRUK do madridských knihoven proběhla od 5. do 10. dubna 2008 a byly navštíveny tyto knihovny: Národní knihovna Španělska, Biblioteca Histórica, Hemeroteca Municipal, Imprenta Artesanal, Biblioteca Regional de Madrid "Joaquin Leguina", Biblioteca Pública María Moliner, Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid a La Real Biblioteca de El Escorial. Součástí cesty byla i návštěva Embajada de la República Checa en el Reino de Espa?a a jednání s velvyslancem RNDr. Martinem Košatkou, CSc. a PhDr. Adrianou Krásovou, ředitelkou Českého centra v Madridu.
 2. Studijní cesty
  Studijní cesta do klášterních knihoven v Rakousku je ve stádiu přípravy. Přihlásilo se 25 zájemců.
 3. Knihovny současnosti 2008
  16. ročník proběhne v Seči od 16. do 18. září 2008. Doc. Kubíček připomněl uzávěrku příspěvků do sborníku 30. 6., bez autorských korektur pak do 10. 8. 2008. A. Brožek informoval, že na Seči budou opět předány medaile Z. V. Tobolky, a proto 16. 5. 2008 mailem oslovil zástupce institucí, které jsou členy SDRUK, o nominace. Zatím došlo relativně málo nominací, a proto požádal členy Rady o případné další návrhy. V následující diskusi schválila Rada SDRUK, aby výběr z nominací opět provedla komise ve složení ing. Študentová, dr. Žáková a ing. Brožek.
 4. Proběhlé akce SDRUK
  SDRUK měl společný stánek s TUK a NIPOS na letošním Světě knihy. Rada vyjádřila poděkování dr. Radové z NIPOS za zajištění prodeje publikací členů SDRUK na něm. Bibliografové zasedali 20. a 21. 5. v Hradci Králové ( zápis), akvizitéři měli seminář v MěK Praha 10. června na téma Akvizice deziderát a jejich získávání v antikvariátech, dary a právně ekonomická stránka darovaných knih.
 5. Různé
  Ing. Prchalová informovala o závěrech vyplývajících z odpovědí krajských knihoven na dotazník mapující potřebnost podmiňovat státní i krajské dotace webovou stránkou a vystaveným online katalogem žádající knihovny či potřebnost zpřesnění standardů regionálních funkcí. Dotazník též zjišťoval problémové okruhy, jimiž by se měla sekce SDRUK pro RF zabývat. Sumarizace odpovědí byla zaslána všem zúčastněným.

Zapsal: Aleš Brožek

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet