Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 2.-3. prosince 2008

Datum konání: 2.-3. prosince 2008
Přítomni: viz prezenční listina

Program:

 1. Kontrola zápisu z jednání rady SDRUK, která se konala 21.-22. 10. v Plzni
 2. Slovník českých knihovníků
  Komentář k současnému stavu SČK přednesl A. Brožek. Využil podkladů od M. Kratochvílové a porovnával zpracovaná hesla s knihovníky oceněnými Tobolkovou medailí (bylo uděleno 75 medailí, z nich 19 je zpracováno ve SCK). Ve slovníku je 339 hesel (v redakci je dalších 60), chybí však významní současní knihovníci.
  Návrhy opatření:
  • ověřit právní aspekty tvorby hesel u žijících osob (souhlas popisované osoby)
  • požádat ÚOOÚ o registraci databáze
  • vyhledat zpracovatele pro centrální knihovny
  • kromě A. Brožka přijala práci redaktora J. Kádnerová
  • dopracovat vkládací manuál - MZK
  • vyzvat regionu k další spolupráci - všichni
 3. KKS 2009
  Tým organizovaný H. Hemolou a J. Štěrbovou předložil návrh programu konference. Knihovny současnosti, která bude 23.-25. 6. 2009 v Seči. Návrh byl přijat bez připomínek, o řízení pléna poslední den jednání bude požádán V. Richter.
 4. Studijní cesty
  Zájezd na veletrh dětské knihy do Bologne bude doplněn o exkurze do Univerzitní knihovny a hudební (moderně rekonstruované) knihovny v Bologni. Informace se dá do konference Knihovna. Termín přihlášek 31. 12. 2008.
 5. Zpráva za rok 2008
  V ročence SDRUK budou publikovány příspěvky z kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů ze Zvolenu a zprávy o činnosti SDRUK včetně sekcí.
 6. Valná hromada 2009
  Rada přijala pozvání E. Svobodové a příští jednání bude se konat v Hradci Králové ve dnech 17.-18. 2. 2009, připravit valnou hromadu na 18. 2. 2009.

Zapsala: D. Helšusová

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet