Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání rady SDRUK z 21. října 2008

Datum konání: 21. října 2008
Přítomni: viz prezenční listina

Program:

 1. Kontrola zápisu z jednání rady SDRUK konaného 12. června 2008 v Ústí nad Labem
  • Zhodnocení studijní cesty po rakouských klášterních knihovnách, 23 účastníků, organizačně velmi dobře připravená.
  • Průběh konference Knihovny současnosti, uspořádané ve dnech 16.-18. 9. 2008 v Seči, podrobně bude ve výroční zprávě.
  • Dr. Kádnerová informovala o průběhu kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů ve Zvolenu 5.-7. 10. 2008.
 2. Knihovny současnosti 2009
  Termín je stanoven na 23.-25. 6. 2009, obsahově jednání v plénu a sekcích připravuje H. Hemola (NKP) a J. Štěrbová (MKP) s těžištěm příspěvků ve službách knihoven. Zůstává prostor pro pléna vždy na cca 3 hod., je možné uvažovat o problematice digitalizace (souhrnně a projekty) a právní problematice. Je třeba vyhledat moderátory pro témata v plénech, která by neobsadila problematika služeb. Definitivně projednat v Liberci.
 3. Studijní cesta
  Na termín 23.-26. 3. 2009 je připravován zájezd na veletrh dětské knihy do Bologne (cena 6 500 Kč, sleva pro členy SDRUK 500 Kč max. na 2 osoby). Termín přihlášek je do 31. 12. 2008.
 4. Slovník českých knihovníků
  Redaktoři (A. Brožek, s V. Ježkem se pravděpodobně již nedá počítat) zpracují stanovisko k rozsahu a dalšímu rozvoji databáze. Apelováno na členy rady k doplňování (i vlastních) personálních hesel.
 5. Zpráva za rok 2008
  Na zpracování ročenky byl stanoven bližší termín do 20. 11., do kdy vedoucí sekcí slíbili zpracovat zprávy. Hlavní část budou tvořit příspěvky z jednání bibliografického kolokvia ve Zvolenu.

Termíny dalších pracovních jednání:

 • 5. 11. 2008 porada k regionálním funkcím - Praha, NK
 • 27. 11. 2008 od 10.00 Národní knihovna Porada knihoven s nabídkovou povinností dle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve smyslu vyhl. MK ČR č. 156/2003
 • 2. a 3. 12. 2008 porada SDRUK v Liberci, organizuje Mgr. Helšusová

Zapsala: I. Horáková

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet