Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápisy z valné hromady

Zápis z Valné hromady z 10. dubna 2019

Jednání Valné hromady se uskutečnilo ve Vědecké knihovně v Olomouci. Valná hromada se věnovala přípravě konference Knihovny současnosti 2019, plánovaným zahraničním cestám i chystanému memorandu o spolupráci (příloha zápisu č. 1).  Pozvánka Zápis Příloha zápisu č. 1 Příloha zápisu č. …

Zápis z řádné Valné hromady_18. dubna 2018

Valná hromada Sdružení knihoven ČR zasedala v Krajské knihovně v Pardubicích.  Schválila předběžný rozpočet a plán činnosti na rok 2018. Také byla zvolena desetičlenná Rada. Vzala na vědomí stav příprav konference Knihovny současnosti 2018 či letošní studijní cesty. Mimo jiné se s připomínkami odsouhlasila memorandum SKIP a SDRUK.  Zápis Příloha zápisu č. …

Zápis z řádné Valné hromady_12. dubna 2017

Valná hromada Sdružení knihoven ČR zasedala v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Schválila plán činnosti a rozpočet na rok 2017. Dále pak diskutovala o celoživotním vzdělávání knihovníků a věnovala se i dalším tématům.  Zápis Příloha zápisu č. …

Zápis z řádné Valné hromady_20. dubna 2016

Vlaná hromada Sdružení knihoven ČR zasedala ve Vědecké knihovně v Olomouci. Valná hromada schválila nové stanovy, plán činnosti, rozpočet a další. Zápis Příloha zápisu č. 1 Příloha zápisu č. 2 Příloha zápisu č. 3 Příloha zápisu č. …

Zápis z jednání mimořádné Valné hromady z 16. června 2015

Místo konání: Městská knihovna v Praze Zápis z jednání Nové …

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 24. března 2015

Místo konání: Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně Rozlučkový dopis předsedkyně SDRUK Zápis Příloha č. 1 - Revizní zpráva 2014 Příloha č. 2 - Plán činnosti Příloha č. 3 - Návrh programu KKS Příloha č. 4 - Nabídka ke spolupráci z Polské asociace knihoven Příloha č. 5 - Schválená …

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 2. dubna 2014

Datum konání: 2. dubna 2014 Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Zápis …

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 3. dubna 2013

Datum konání: 3. dubna 2013 Místo konání: Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN, Praha …

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR ze 7. března 2012

Datum konání: 7. března 2012 Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, příspěvková organizace, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary Zápis Prezenční listina …

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 16. února 2011

Datum konání: 16. února 2011 Místo konání:Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Kamenice 5, 625 00 Brno Zápis Revizní zpráva Prezentace firmy Ceiba s.r.o. …

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 1. dubna 2010

­ Datum konání: ­1. dubna 2010 Místo konání: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Přítomni: 28 účastníků (z toho 27 s hlasovacím právem) Program Zahájení Valnou hromadu zahájil Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Přednáška Fenomény výtvarného umění na Ostravsku - Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě. Roční zpráva o činnosti SDRUK, roční zprávy z …

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 18. února 2009

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Datum konání: ­18. února 2009 Přítomni: 26 účastníků (z toho 24 s hlasovacím právem) - viz prezenční listina Program: Zahájení Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVKHK, přivítala přítomné v nové krajské knihovně. Ing. Lea Prchalová, členka rady SDRUK zahájila a moderovala zasedání valné hromady. Konstatovala, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož je přítomna více než polovina členů SDRUK. Současně navrhla doplnění …

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 18. března 2008

Datum konání: 18. března 2008 Přítomni: viz prezenční listina Program: Zahájení - Na úvod valné hromady se přítomní zúčastnili slavnostního otevření výstavy zemědělské literatury instalované při příležitosti 80. výročí otevření Ústřední slovanské zemědělské knihovny. Po prohlídce výstavy účastníky přivítal ředitel knihovny Mgr. Martin Kvítek. Předseda SDRUK doc. PhDr. Jaromír Kubíček seznámil přítomné se zprávou o činnosti SDRUK včetně hospodaření za období leden-prosinec …
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet