Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 18. března 2008

Datum konání: 18. března 2008
Přítomni: viz prezenční listina

Program:

 1. Zahájení - Na úvod valné hromady se přítomní zúčastnili slavnostního otevření výstavy zemědělské literatury instalované při příležitosti 80. výročí otevření Ústřední slovanské zemědělské knihovny. Po prohlídce výstavy účastníky přivítal ředitel knihovny Mgr. Martin Kvítek.
 2. Předseda SDRUK doc. PhDr. Jaromír Kubíček seznámil přítomné se zprávou o činnosti SDRUK včetně hospodaření za období leden-prosinec 2007. Vzhledem k tomu, že zprávu dostali členové v tištěné podobě ve výroční zprávě a že je i na webu SDRUK ( http://www.sdruk.cz/clanek.php?sekce=141&sekce_podmenu=142&sekce_podpodmenu=150&clanek=274), omezil se jen na některé body. Zdůraznil, že se scházíme na jaře, protože valná hromada SDRUK v K. Varech schválila návrh scházet se po uplynutí celého roku, že SDRUK působí v naší republice již 15 let a že v současné době se vytváří Slovník českých knihovníků. Při té příležitosti vyzdvihl aktivitu knihovníků z VKOL, Národní knihovny a KK v Hradci Králové a Pardubicích, kteří dodali do báze nejvíce záznamů. Vyzval k podobné aktivitě ostatní a připomněl, že se do báze ukládají údaje i o žijících knihovnících. Podrobněji pak komentoval zprávu o hospodaření.
 3. Zprávu o činnosti sekce pro akvizici přednesl Ing. Aleš Brožek. I on jen komentoval text ve výroční zprávě a požádal přítomné o pomoc při organizaci 18. akvizičního semináře, který proběhne 10. 6. v MěK Praha a na programu bude mít akvizici deziderát a jejich získávání v antikvariátech, problematiku deziderát, dary a právně ekonomickou stránku darovaných knih - finanční ohodnocení knih, stanovení ceny. Hledá vhodné přednášející. Vyzval též přítomné, aby nabídkovou povinnost plnili pomocí databáze http://www.sckn.cz/ceskeknihy/ a kritizoval Českou zemědělskou univerzitu, protože nabídkovou povinnost neplní vůbec.
 4. Zprávu o činnosti sekce pro bibliografii podala PhDr. Jiřina Kádnerová.
 5. O činnosti sekce pro historické fondy informovala Ing. Hana Študentová.
 6. Zprávu sekce pro informační technologie uvedl doc. PhDr. Jaromír Kubíček připomenutím možnosti nákupu programů přes MS Select (č. smlouvy 3774434) a poté předal slovo Ing. Tomáši Řehákovi, který seznámil přítomné se závěry porady v Olomouci v únoru 2008 a s programem sekce na konferenci Knihovny současnosti v září 2007.
 7. Zprávu o činnosti sekce pro regionální funkce podal za předčasně zesnulého PhDr. Jaroslava Vyčichla PhDr. Vít Richter. Protože zpráva nebyla otištěna ve výroční zprávě, pohovořil o činnosti podrobněji. Mimo jiné zmínil dvě zasedání sekce, celorepublikový seminář v Pardubicích, kterého se zúčastnilo 200 osob, a vytvoření podsekce pro statistiku. Zároveň požádal o urychlené jmenování nového předsedy sekce.
 8. Zprávu revizní komise přednesl Mgr. Petr Kárník a nebyly k ní vzneseny žádné připomínky.
 9. Poté si vzal opět slovo doc. PhDr. Jaromír Kubíček a seznámil přítomné s programem studijní cesty za historickými fondy a klášterními knihovnami v Rakousku (za přípravu programu vyslovil poděkování pracovníkům JVK v Českých Budějovicích), s organizací stánku SDRUK na Světě knihy (zajišťuje NIPOS), s programem letošní konference Knihovny současnosti a s nabídkou uspořádání příští valné hromady v Mladé Boleslavi, kde se otevírá v areálu Škody Mladá Boleslav další knihovna.
 10. Různé:
  • PhDr. Ivo Brožek vyslovil dotaz, proč se změnil plán a neuspořádala se valná hromada SDRUK v Parlamentní knihovně. Doc. PhDr. Jaromír Kubíček vysvětlil, že původně měly proběhnout oslavy kulatého výročí Parlamentní knihovny, ale dalším bádáním se zjistilo, že vznik Parlamentní knihovny sahá do dřívější doby, než se tušilo.

Zapsal: Aleš Brožek

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet