Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Studijní cesta SDRUK do polských knihoven

Ve dnech 17. až 20. května Sdružení knihoven ČR uspořádalo studijní cestu po polských knihovnách. Tady nabízíme pohled na navštívené knihovny od zaměstnankyň Městské knihovny v Praze.

1. den

První den jsme zavítali do knihovny v Černém Boru, kde na nás čekal Marek Jurowski z instituce Instytut Książki s prezentací Sítě knihoven v Polsku a činnost Institutu pro veřejné knihovny. Podrobnosti o knihovně Černý Bor řekl pan Adam Górecki, starosta Černého Boru a ředitel knihovny Grzegorz Łuczko.

 • Zákon o knihovnách v Polsku - od r. 1997, novela z r. 2012, mj. v každé základní škole by měla být povinně knihovna
 • Rozdělení knihoven – podle přístupnosti (soukromé, veřejné), působnosti (národní, krajské, městské), zaměření (odborné, pedagogické, …)
 • Služby knihoven
 • Statistiky

Instytut Książki ve Varšavě http://www.instytutksiazki.pl/

 • Řídí se heslem „Knihovna je pro lidi, ne pro knihy“
 • Bez příkazů a zákazů
 • Organizuje školení pro knihovníky
 • Mají Diskusní klub (10 000 členů)
 • Pořádají další společenské akce i studijní cesty


Poté jsme měli možnost si prohlédnout samotnou knihovnu: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze http://biblioteka.czarnybor.pl/ V knihovně pořádají mnoho akcí pro návštěvníky, např.: literární a umělecké soutěže, soutěž "Pegazik", integrační aktivity a čtení pro děti a mládež, setkání s autory, výstavy, pasování na čtenáře, různá vystoupení seniorů, den s Andersenem, ale také zumba. Pro tyto akce je zde sál, který je součástí knihovny.

Další zajímavosti:

 • Registrace zdarma
 • Zpozdné je 1 groš za den
 • Okolo 100 návštěvníků denně
 • Knihovní systém MAK+
 • V katalogu se vyhledává prostřednictvím dotykové obrazovky
 • Součástí knihovny je i kavárna a venku plážová lehátka
 • Možnost si zahrát stolní hokej

Fotogalerie


2. den

Druhý den už byl o něco náročnější, na programu jsme měli návštěvu čtyř knihoven ve Vratislavi (z celkového počtu 64).

Miejska Biblioteka Publiczna we Wroclawiu (MBP), pobočka č. 54 http://www.biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-54

 • Knihovna pro dospělé i děti
 • rok založení 1966, starý dřevěný interiér, atmosféra rodinné knihovny
 • Elektronický systém ALEPH
 • 60 – 100 návštěvníků denně
 • Dovoz knih a časopisů pro nemocné a zdravotně postižené domů - bezplatně
 • „Podzimní knihovna“ - série setkání s autory zajímavých knih a s vítězi literární soutěže o Wroclawi
 • Pro předškolní věk akce „Předškoláci budou číst“
 • „Noc čarodějnic“ - party noc v knihovně pro dívky ve věku 9-12 let. Akce je pořádána každý rok v červnu od roku 2004.
 • „Pohádková knihovna“ - působí již od roku 2000, dvakrát měsíčně (vždy v sobotu v 11.00.) hrají loutkáři příběhy pro děti ve věku 3-7 let a jejich rodiče. Mezi loutkami najdete i loutky Rumcajse, Manky a Cipíska, kteří jsou u polských dětí velmi oblíbení.

Fotogalerie


Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/

 • Přestože se jedná o pedagogickou knihovnu, zapsat se zde může každý
 • Ve fondu jsou knihy z oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky a komunikace
 • Většina knih je pouze prezenčních, vybrané absenční knihy si mohou čtenáři půjčit na 14 dní, zpozdné je 2 zl. za den za knížku
 • Vzdělání knihovníků je samozřejmě knihovnické, ale snaží se, aby měli i pedagogické
 • Mají e-learningové kurzy prostřednictvím Moodle
 • Realizují se zde různá setkání, výstavy

Fotogalerie


Zakład Narodowy im. Ossolińskich http://ossolineum.pl/

Národní knihovna Ossolinských (Zakład Narodowy im. Ossolińskich) sídlí v budově bývalého kláštera Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, který zde v roce 1248, tedy 15 let po zřízení řádu Svatou Anežkou v Praze, založila její sestra, kněžna Anna Česká, žena vratislavského knížete Jindřicha II. Pobožného. Klášter byl barokně přestavěn do dnešní podoby ve 2. polovině 17. stol. Janem Baptistou Matheyem (autor trojského zámku v Praze) a upraven v letech 1727–31 českým architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. V roce 1947 se do budovy bývalého kláštera nastěhovala knihovna založená v roce 1817 Josefem Maxmiliánem Ossolińským ze Lvova, která v době Rakousko-uherské monarchie sloužila jako centrum polských výzkumů a sbírka tiskopisů, rukopisů, grafik, map a numizmatických kolekcí na polská témata.

Knihovní fond: knihy (včetně starých tisků) - 760 000 svazků časopisy - 170 000 rukopisy - 17 500 diplomy a doklady - 3 100 autogramy - 10 130

Kartografické sbírky - 9 247 Sbírka muzikologie - 4 500 umělecké sbírky (grafika, kresba, fotografie) - více než 100 000 muzejní sbírky:

obrázky - 1700 plastiky - 500 historické suvenýry - 6400 starožitné zbraně - 1800 mince a medaile - 25 000

Celý fond je prezenční, takže knihy lze studovat pouze v čítárnách knihovny. Registrace stojí 10 zl. a než půjde čtenář do čítárny, je nutné, aby odložil své věci bezplatně v šatně. V knihovně jsme měli možnost si prohlédnout i výstavu Henryka Sienkiewicze.

Fotogalerie


Miejska Biblioteka Publiczna we Wroclawiu (MBP), pobočka č. 5, zvaná Grafit http://www.biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-5

 • Knihovna je bezbariérová
 • Elektronický systém ALEPH
 • Pobočky nejsou propojené jako MKP, takže knížku musí čtenář vrátit tam, kde si ji vypůjčil
 • Moderní vybavení – dětské oddělení v oranžové barvě, oddělení pro dospělé v bílé barvě s červenými doplňky
 • Místo pro různé akce, popularizace čtení - knihovnické lekce, soutěže, aktivity pro děti ve svém volném čase, každý čtvrtek Klub e-Senior
 • Dovoz knih a časopisů pro nemocné a zdravotně postižené domů - bezplatně

Fotogalerie


3. den

Třetí den jsme přejížděli z Vratislavi do Krakova, kde jsme navštívili 2 knihovny.

Biblioteka Jagiellońska http://www.bj.uj.edu.pl/start

 • Při příchodu jsme museli všichni nechat v uzamykatelných skříňkách tašky i bundy (dovolen byl pouze fotoaparát a blok na poznámky). Celou dobu byl s námi i jeden zaměstnanec z ochranky.
 • Registrace stojí 10 zl., vydání duplikátu 15 zl. a zpozdné je 1 zl. za každých 5 dní
 • Možnost bezplatného vystavení jednodenní karty
 • Rozlehlé a tiché čítárny a studovny
 • Oddělené studovny pro jednoho čtenáře, ve kterých si mohou nechat studijní materiály přes noc – možnost využívat až měsíc v kuse
 • Mezi jednotlivými patry a odděleními funguje speciální „výtah“, který je přidělaný na stropě a „náklad“ jezdí po koleji
 • Stále mají ve velkém množství lístkové katalogy, sice se nedoplňují, ale čtenáři mohou vyhledávat i v těchto katalozích
 • K přenosu knížek jsou čtenářům k dispozici plastové nákupní košíky do ruky

Fotogalerie


Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej http://www.bg.agh.edu.pl/

 • Po Jagellonské knihovně se jedná o druhou největší knihovnu v Krakově
 • V r. 2015 měli ve fondu 942 195 dokumentů, z toho 428 402 knížek
 • Ve fondu kromě knížek a časopisů najdeme i normy, patenty a kartografické dokumenty
 • Průkaz do knihovny 5zl., zpozdné 20 grošů za den a za knížku
 • Počet výpůjček je omezen podle toho, jestli je čtenář studentem, pracovníkem AGH
 • Prostory jsou monitorovány, u východu jsou bezpečnostní branky a následně dvoje zábrany, takže při krádeži nemůže čtenář utéct
 • Knihy jsou opatřeny speciálními kódy, které umožňují snazší revizi a vypůjčení knížek u automatu bez zásahu knihovníka
 • Opět jsou k dispozici samostatné uzavřené studovny pro jednotlivce
 • Sledování zájmu o časopisy – čtenáři hlasují pro časopisy, které chtějí mít ve fondu

Fotogalerie


4. den

Poslední den jsme zakončili návštěvou nové knihovny v Osvětimi Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego - GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu http://mbp-oswiecim.pl/

 • Knihovna funguje asi 5 let, vznikla hlavně díky dotaci z EU (4 mil EUR)
 • Neplatí se ŽÁDNÉ poplatky – ani registrace, ani zpozdné (pokud čtenář nevrátí výpůjčku do pěti let, knihovna ji odepíše – ještě se jim nestalo, že by výpůjčku někdo nevrátil)
 • DVD a CD se nedají půjčit absenčně, čtenáři mají k dispozici 2 sály pro několik lidí, kde si mohou film přehrát. Navíc si musí DVD/CD půjčit u knihovnice (v policích jsou pouze obaly). Absenčně se půjčují pouze audioknihy.
 • Koutek pro děti i s místem pro různá setkání (např. s logopedy)
 • Monitorování čtení časopisů – těch nejnovějších – dá se zjistit počet vypůjčení v čítárně
 • Lze vracet, i když je knihovna zavřená – venku je automat
 • Pokud čtenáři neví, kde knihu vzali, jsou u polic boxy určené na odložené knihy
 • V knihovně je i Radio Osvětim, odkud vysílají živě
 • U vchodu sídlí ochranka, která i odemyká záchody, které jsou před vstupem do knihovny
 • Mají zde projekt Aleja Pisarzy w Oświęcimiu (tzv. Chodník slávy), který prostřednictvím pamětních desek odkazuje na významné polské autory. První pamětní deska byla věnována Andrzejowi Stasiukowi (rok 2012). O tom, který další polský autor bude oceněn, rozhoduje porota složená z několika členů, ve které nechybí ředitel knihovny v Osvětimi Leszek Palus.
 • Ukázka jednoho videa představující knihovnu trochu jinak: https://www.youtube.com/watch?v=OpzBR6jtyWU

Fotogalerie


Závěr: Služby a nabídka pořadů jsou podobné jako u nás a v Evropě, dává se důraz ne na knihy, ale na pohodlí čtenáře a na to, aby v knihovně trávil co nejvíce času. Tomu odpovídají i velké prostory a vybavení interiérů pro volno-časové aktivity.

Větší důraz se ale klade na bezpečnost veřejnosti i knihovníků – všude na pobočkách jsou bezpečnostní kamery, u výpůjčních pultů obrazovky, je přítomen pracovník BA.

A co nás opravdu zaujalo?

 • Bibliobox jen pro knihy s čárovým kódem - po načtení knihy se bibliobox otevře a čtenář může vložit knihu.
 • Čtečka, která nalezne v regálech konkrétní svazek (uvnitř svazku je speciální kód, který načtení umožňuje). Tím je také snazší revize.
 • Uzavřené studovny pro jednotlivce/skupiny, ve kterých si čtenář může nechat své věci a další den pokračovat ve studiu.


Poznámka: Exkurze probíhala pouze v polském jazyce bez tlumočení do češtiny, za případné nepřesnosti způsobené jazykovým nedorozuměním se omlouváme.

Autoři: Iva Vohrnová a Lucie Pospíchalová, Městská knihovna v Praze

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet