Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Sekce pro akvizici

Sekce pro akvizici

  Předseda sekce: Mgr. Daniel Bechný Sekce pro akvizici (založena 19. 4. 2005 v Tišnově) každoročně pořádá celostátní akviziční seminář pro pracovníky knihoven, kteří mají na starost doplňování knihovních fondů, i pro ostatní osoby zajímající se o problematiku nákupu fondu, výměny a darů v knihovnách. Další aktivitou této sekce jsou porady akvizitérů knihoven, které mají nárok na celostátní nebo regionální povinný výtisk. …

Zápis z 22. semináře akvizičních pracovníků

Zápis: Zápis z 22. semináře akvizičních pracovníků Prezentace: Akvizice dokumentů v době krize aneb jak za méně získat co nejvíce. Postřehy, náměty a praktické zkušenosti Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v Knihovně J. Mahena Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v Knihovně města Ostravy Akvizice polské knižní produkce v České republice Akvizice v Krajské knihovně v Pardubicích Akvizice komiksů (prezentace …

Zápis z 21. semináře akvizičních pracovníků

Zápis z 21. semináře akvizičních pracovníků ze dne 20. 10. 2011 Prezentace: Současné trendy a problémy v nákupu zahraniční literatury Akviziční zdroje pro česká periodika Nové modely práce s elektronickými knihami v knihovnách Spolupráce oddělení služeb a oddělení akvizice s přihlédnutím k novým službám a technologiím - praxe v SVK HK Vyhláška o veřejných zakázkách a akvizice Zkušenosti s internetovými knižními obchody v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad …

Zápis z 19. semináře akvizičních pracovníků

konaného 10. června 2009 v Hradci Králové na téma Akvizice dokumentů prostřednictvím distributorů, knihkupců a nakladatelů Přítomni: 112 podepsaných účastníků podle prezenční listiny (.pdf, 756 kB) Program: Úvod - ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová přivítala přítomné a zahájila seminář. Ing. Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, přednesl krátký úvod k programu a konstatoval velký počet účastníků, …

Zápis z 18. semináře akvizičních pracovníků

konaného dne 10. června 2008 v Městské knihovně v Praze Seminář na téma Akvizice deziderát a jejich získávání v antikvariátech, dary a právně ekonomická stránka darovaných knih pořádala Sekce pro akvizici Sdružení knihoven České republiky, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem a Městská knihovna v Praze. Přítomni: 71 účastníků včetně přednášejících Program: Ing. Aleš Brožek, předseda Sekce pro akvizici a ředitel SVK v Ústí n.L. zahájil seminář. …

Zápis z porady knihoven v NK z 23. listopadu 2010

dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb., konané v Národní knihovně ČR v Praze, 23. listopadu 2010 Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven ČR Přítomni: Brožek (SVK Ústí n.L.), Filipová (MSVK v Ostravě), Brůhová (SVK Plzeň), Mikulíková (KK Fr. Bartoše, Zlín), Dobrovolná (KKV Havl. Brod), Bláhová (KK v Pardubicích), …

Zápis z porady knihoven v NK z 18. listopadu 2009

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. o ­neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb., konané v Národní knihovně ČR v Praze, 18. listopadu 2009 Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven Přítomni: Brožek (SVK Ústí n.L.), Kádnerová (SVK v Kladně), Hartmanová (KnAV ČR), Filipová (MSVK v Ostravě), Jenč (SVK …

Zápis z porady knihoven v NK z 27. listopadu 2008

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY The Czech Republic Libraries Association Die Assoziation der Bibliotheken in der Tschechischen Republik Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 S­b. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb., konané v Národní knihovně ČR v Praze, 27. listopadu 2008 Pořadatel: sekce pro …

Porada k problematice úpravy povinného výtisku periodik v elektronické podobě

Národní knihovna Praha, 19. 4. 2010 Přítomni: viz přiložená kopie prezenční listiny Ing. A. Brožek(Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.) seznámil přítomné s problémy, které by se měly řešit na poradě. Hlavní témata byly reakce na dopis Ministerstva kultury ČR z 22.3.2010, návrh možné úpravy tiskového zákona formulovaný Dr. M. Sekerou (Knihovna Národního muzea v Praze) z roku 2009 a problematika úpravy povinného výtisku v elektronické podobě. Dr. M. Sekera …

17. akv. seminář

Zápis ze 17. semináře akvizičních pracovníků na téma Aktualizace a vyřazování knihovního fondu, který se konal 12. června 2007 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Přítomni: 60 účastníků (viz prezenční listina) Program: Zahájení - ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem Kam s nimi? Paradox akvizice a vyřazování. Shrnutí zkušeností a perspektivy - Mgr. Alena Petruželková (Památník Národního písemnictví v Praze) Základem fondu jsou knihovny …

16. akv. seminář

Zápis ze 16. semináře akvizičních pracovníků na téma Akvizice hudebních dokumentů, konaného dne 6. dubna 2006 na Univerzitě Hradec Králové. Seminář pořádala Sekce pro akvizici Sdružení knihoven České republiky a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Program dle pozvánky. Přednáška Akvizice zvukových a tištěných dokumentů v hudebním oddělení Knihovny Jiřího Mahena v Brně nebyla uskutečněna z důvodu nemoci paní Miroslavy Horejskové, vedoucí hudební knihovny KJM v …

15. akv. seminář

Zápis z 15. semináře akvizičních pracovníků, který se konal dne 10. března 2005 v Muzeu umění v Olomouci Účast: : 68 zástupců knihoven, vydavatelství a odborných institucí Program: uveden na pozvánce Přítomné uvítala ing. Hana Študentová, ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci, a PhDr. Jiřina Bínová, ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně, která upřesnila program. Moderování se ujal ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí …

zápis 12.11. 2007

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb., konané v Národní knihovně ČR v Praze 12. listopadu 2007 Pořadatel:sekce pro akvizici Sdružení knihoven Přítomni:V. Pistorius a J.Vedral (SČKN), O. Vašková (redakce časopisu Knižní novinky), A. Suchánková, a V. Havelková …

30.5.2002

Zápis z jednání zástupců knihoven, které jsou příjemci povinného výtisku podle zákona č. 37/95 Sb., konaného 30. května 2002 ve výukové místnosti Státní technické knihovny v Praze   Přítomni: viz prezenční listina   Program: 1. Ředitelka SVK v Kladně dr. Bínová podala zprávu o tom, co podnikla společně s ředitelem SVK v Ústí nad Labem ing. Brožkem po poradě, která se konala 4.12.2001 v Českém muzeu výtvarných umění. Na ní byla dr. Bínová pověřena, aby vypověděla …

Porada knihoven v Národní knihovně 23. 11. 2011

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb., konané v Národní knihovně ČR v Praze, 23. listopadu 2011 Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven Přítomni: Brožek (SVK Ústí n.L.), Kádnerová (SVK v Kladně), Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.), Filipová (MSVK v Ostravě), …

Zápis z porady v NK 20.11.2012

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb., konané v Národní knihovně ČR v Praze, 20. listopadu 2012 Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven Přítomni: Brožek (SVK Ústí n.L.), Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.), Filipová (MSVK v Ostravě), Dvorová (SVKPK Plzeň), …