Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

16. akv. seminář

Zápis ze 16. semináře akvizičních pracovníků na téma Akvizice hudebních dokumentů, konaného dne 6. dubna 2006 na Univerzitě Hradec Králové.

Seminář pořádala Sekce pro akvizici Sdružení knihoven České republiky a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.


Program dle pozvánky.

Přednáška Akvizice zvukových a tištěných dokumentů v hudebním oddělení Knihovny Jiřího Mahena v Brně nebyla uskutečněna z důvodu nemoci paní Miroslavy Horejskové, vedoucí hudební knihovny KJM v Brně.


Přítomno: 59 účastníků dle prezenční listiny


Program:


  1. Zahájení : přítomné uvítala Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.


  1. S programem semináře seznámil přítomné ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK


  1. Hudební dokument jako součást globálního trhu s informacemi - Mgr. Jana Navrátilová, vedoucí hudebního úseku ÚK Městské knihovny v Praze


Mgr. Navrátilová v příspěvku hovořila o kontinuální tradici hudebního písemnictví od raného středověku a zaměřila se na globální trh s různými typy hudebních informací.

Tematické bloky jejího příspěvku: hudba je součást showbyznysu a uměním bez hranic ; co charakterizuje hudební umění - jazyk, gramotnost, tvůrčí myšlení - vždy specifické; interpretační umění - zahrnuje specializované hudební obory .

Pohledy na strukturu tematiky:

Hudební teorie a teoretické disciplíny jsou rozpracovány v řadě oborů; dějiny hudby; hudební pedagogika;hudba; o hudbě; hudba se produkuje;hudba se reprodukuje; s hudbou se obchoduje;hudba se šíří; obecné předpoklady vnímání a šíření hudby; technologické předpoklady; … právě v tomto prostředí žijí a reagují uživatelé hudebních knihoven; autorskoprávní problematika;legislativní rámec pravidel pro zacházení s informačními zdroji.


  1. Akvizice zahraničních hudebně-vzdělávacích CD-ROM - Ing. Libuše Hrdá, pracovnice hudebního oddělení Knihovny Města Hradec Králové


Ing. Hrdá hovořila o praktických zkušenostech s fondem hudebně vzdělávacích multimédií.

V roce 1996 knihovna obdržela první počítač s CD-ROM mechanikou a v témže roce i první CD-ROM. Knihovna má 470 titulů CD-ROM.

Profilace fondu: hudebně vzdělávací tituly i nehudební tituly.

Většina titulů je zahraničních a v angličtině, menší počet v češtině.

Klasický CD-ROM, CD extra(plus), DVD-ROM - typy nosičů

Do hudebně vzdělávacích titulů patří encyklopedie, profily skladatelů a interpretů, tituly obsahující noty, rozbory skladeb, výukový software. Databáze, dětské tituly.

Do nehudebních titulů patří všeobecné encyklopedie, biografie, různé.

Vyhledávání titulů:

-katalogy vydavatelství a distributorů

-on-line katalogy zahraničních škol

-databáze EBSCO (virtuální čítárna)

-dezideráta


Výběr titulů:

-systémové požadavky

-jazykové verze

-DEMO verze

-recenze


Získávání titulů: koupí a darem

Koupí - důležité otázky:

-jde titul do ČR dovézt?

-jaký je způsob placení? ( placení; PayPal)

-jaká je cena?

-spolehlivý dodavatel!!!


Rizika při koupi zahraničního CD-ROM: systémové požadavky vyhovují, ale na našich PC nejde spustit (důležité - ověřit si demoverzi); vyskytnou-li se problémy, jdou těžko řešit.

Doporučení - nekupovat bez ověření více titulů najednou (edici) a nakupovat jen u ověřených firem: Jimaz, s.r.o www.jimaz.cz

Představujeme:

-galerie vybraných titulů CD-ROM

-W.A. Mozart - zahraniční tituly

-W.A.Mozart- zahraniční dětské tituly


Diskuse: dotaz z Národní knihovny ČR - kde je katalog hudebnin? Je součástí on-line katalogu knihovny, vstup přes elektronické zdroje

Dotaz ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje - je jedna firma schopna zajistit veškeré produkty? Výše jmenovaná firma zajišťuje CD-ROM, DVD-ROM a CD extra

a další DVD se kupují přes běžné dodavatele ve městě. Prezentace je vystavena na http://www.knihovnahk.cz/ODDELENI/HUDEBNI/Akvizice/Akvizice.pps a komentář k ní na http://www.knihovnahk.cz/ODDELENI/HUDEBNI/Akvizice/Poznamky.htm

  1. Internetový obchod - zdroj nákupu CD - Ing. Pavel Bílek, firma Široký dvůr

Loretánské nám. 4, 118 00 Praha 1 - Hradčany

T: 220 515 403

F:220 514 489

www.CDmusic.cz

cdmusiccdmusic.cz


Profil firmy - rodinná firma, která získává produkci CD z Čech a dovoz ze zahraničí podle přání zákazníků. Spolupracuje s knihovnami, poskytuje jim slevu 5% z prodejních cen v obchodě, platba je možná fakturou, hotově nebo mezinárodním převodem a dodání zboží osobně nebo zdarma balíkem po Čechách.

Specializace - česká, moravská a slovenská CD - katalog je v prodejně a je přístupný na internetu. Krize dodavatelského průmyslu - klesá náklad, některé tituly jsou bez možnosti dolisování.

Dále Ing. Bílek předložil seznam knihoven, které mají u jeho firmy účet, a poprosil o doplnění těch, které ještě nejsou jeho zákazníky a chtěly by být.


Portál on-line katalogu je pouze v angličtině - Ing. Bílek ukázal, jak vstupní stránka vypadá a jak vyhledávat, hovořil o moderovaných diskusích k titulům, předvedl přihlášení a elektronickou koupi do košíku včetně rozšířeného vyhledávání.

U většího počtu titulů je firma jediným větším dodavatelem v Čechách a po světě (vykupují CD od folklórních souborů, magistrátů atd.). Odběratel může omezit výběr o maximální cenu.

Dále předvedl položku placení - kolik zboží bude stát + volbu způsobu dopravy. Je možné zákazníkem využít i poznámku na sdělení k objednávce. Prezentace je vystavena na adrese http://www.cdmusic.cz/knihovny/hradeckralove2006/  1. Akvizice tištěných a rukopisných hudebnin a muzikologické literatury pro hudební

Oddělení Národní knihovny ČR - Mgr. Zuzana Petrášková, Národní knihovna ČR


Hudební oddělení funguje od roku 1923 (založil ho Ladislav Vycpálek, který prosazoval důsledné doplňování fondu povinnými výtisky a další vedoucí v jeho práci pokračovali) a oddělení má klasické hudební dokumenty a knihy o hudbě.

Tématické priority akviziční politiky - důraz na bohemikální souvislosti ( ne vždy dostávají povinný výtisk, sledují a kupují zahraniční bohemika ve světě)

Ochraňují a zpřístupňují Mozartův památník, doplňují ho materiály s vazbou na Čechy a Prahu a doplňují veškerou mozartovskou literaturu včetně notové literatury. Doplňují i moderní hudební tématiku a hlavně klasické tématické katalogy. Cení si souborných vydání - uživatelé mají přímý výběr.

Noty (hudebniny) - veškerou českou produkci získávají povinným výtiskem, vyhledávají zahraniční bohemika, dostávají i referenční materiál od badatelů.

Specializace - retrospektivní doplňování - mají dobrý kontakt na antikvariáty, spolupracují s hudebními knihovnami při výměně informací.

Doplňování elektronických dokumentů - mají několik referenčních zdrojů (hlavně CD-ROM)

Virtuální akvizice - návštěvníkům podávají informace o dokumentech, které hudební oddělení nemá.

Mají problém s hudebními periodiky - dokumenty jsou drahé, je nedostatek finančních prostředků, výměna u mnoha titulů skončila.  1. 20 let oddělení audiovizuálních fondů knihovny Pod Atlantami ve Wałbrzychu - Cezary Kasiborski, ředitel Veřejné a městské knihovny Pod Atlantami ve Wałbrzychu

(Polsko)


http://www.atlanty.walbrzych.pl/


Knihovna má elektronický katalog zvukových dokumentů.

Pan ředitel seznámil přítomné s historií shromažďování zvukových dokumentů v knihovně.

Oddělení audiovizuálních fondů má 20 let, základem je sbírka gramodesek z roku 1971 ( domácí nahrávky + nahrávky ze socialistického bloku), v 70. a 80 . letech minulého století začala knihovna shromažďovat západní gramodesky nákupem v síti antikvariátu - mají několik desítek titulů. Ceny 10-násobně vyšší u těchto desek než u domácích produktů.

Koncem září 1986 - 3492 knihovních jednotek gramodesek, ale zájem o ně nebyl velký, průběžně budovali lístkový katalog.

Pak bylo založeno oddělení zvláštních sbírek - kromě jiných fondů zde byly i audiovizuální fondy , jejichž základní částí byly gramodesky do roku 1991.

Oddělení má řadu unikátních desek, celkem přes 5000 knihovních jednotek, nákup byl ukončen na začátku 90. let minulého století.

Magnetofonové kazety už mají ze 70. let 20. století (mluvené slovo pro nevidomé), kazety s hudbou mají od roku 1984 nákupem.

Od počátku 90. let 20. století se nakupovala populární a rocková hudba ( co bylo žádáno, tím se řídila akviziční politika) - 3000 knihovních jednotek tvoří hudbu první poloviny 90. let 20. století, ale sbírka obsahuje málo kvalitních titulů.

CD disky mají od roku 1992 - více než 4000 knihovních jednotek

Sbírky se přestěhovaly do nové budovy v roce 1993 a proběhla změna na oddělení audiospolečenských fondů . Na CD discích jsou nahrávky vážné hudby, jazzu, rocku, populární hudby, zábavní hudba jen omezeně.

Čtenáři mají slovo při výběru titulů do fondu, od r. 1994 oddělení shromažďuje dezideráta a je překvapeno kvalitním vkusem čtenářů.

Audiovizuální a vizuální dokumenty - mají VHS kazety (filmy, divadelní hry), DVD disky se světovými a polskými filmy.

Dále oddělení shromažďuje knihy a časopisy s hudební tématikou - okolo 1000 knihovních jednotek knih a v roce 2006 mají 5 hudebních časopisů. Nenakupují noty (hudebniny). V současné době se zabývají pečlivým výběrem titulů z kamenných a internetových obchodů..

Merlin.pl - firma-nákup přes internet

Celý katalog oddělení je dostupný přes internet.


  1. Akvizice speciálních druhů dokumentů v knihovně Hudební fakulty AMU - Mgr. Klára Havlíčková, vedoucí knihovny Hudební fakulty AMU v Praze


http://www.amu.cz

http://www.hamu.cz


AMU = DAMU + FAMU + HAMU


Mgr. Havlíčková podala přehled kateder a hovořila o potencionálních uživatelích knihovny, což jsou pedagogové (525) a studenti (1395)

Knihovna HAMU: http://library.amu.cz


Fond tvoří přes 100000 knihovních jednotek, z toho okolo 70000 knihovních jednotek je hudebnin, roční přírůstek je okolo 1400 knihovních jednotek - z toho 300 knihovních jednotek tvoří fondy, získané nákupem.

Fond tvoří tedy hudebniny, CD, LP desky, VŠKP, DVD, knihy, ostatní dokumenty.

Dále Mgr. Havlíčková hovořila o tématu co a kdo má vliv na akvizici a kdo ji provádí - koncepce akvizice vychází z potřeb uživatelů - jejich studentů a pedagogů.

Způsoby akvizice:


"PV" - dostávají tzv. povinný výtisk z nakladatelství AMU http://www.amu.cz/namu

Dar - včetně pozůstalostí a darů od individuálních dárců

Institucionální dárci: Arco Diva http://www.arcodiva.cz - kompletní produkce CD + Národní divadlo


Výměna - ojediněle

Nákup

Systematicky sledují novinky, průběžně sledují chybějící díla, nakupují i podle individuálních požadavků uživatelů

Noty (hudebniny) a CD - zdroje informací:

http://www.durand-salabert.eschig.com/

http://www.deutschegrammophon.com

http://www.barvic-novotny.cz

http://www.dancebooks.co.uk

http://www.percussion-brandt.de


DVD: zdroje informací

http://www.arthaus-musik.de

http://www.deccaclassics.com

http://www.deutschegrammophon.com

http://www.emiclassics.com/classicarchive

http:/ www./euroarts.com

http://www.opusarte.com

http://www.supraphon.cz

http://tdk-music.com

http://www.vaimusic.com


E-mail přednášející: Klara.havlickovaamu.cz  1. Diskuse


Ing. Brožek z SVK Ústí nad Labem informoval přítomné o tabulkách, kde je uveden přehled o počtu získaných hudebních produktů určitými knihovnami.

Mgr. Havlíčková z knihovny Hudební fakulty AMU reagovala sdělením, že počet knihovních jednotek závisí na rozpočtu a Mgr. Navrátilová z Městské knihovny v Praze sdělila, že čísla uvedená ing. Brožkem nesouhlasí. Dále reagovala na autorský zákon a uvedla, že při akvizici kromě finančního hlediska se uplatňuje i hledisko uložitelnosti a využívání a promítají se knihařské náklady.Novinky jsou u nich na webových stránkách zpřístupněny, fond zpřístupňují prostřednictvím MVS i mimo Prahu, povinný výtisk mají 2 roky Autorský zákon - problém zpřístupnění dokumentů - by se měl projednávat nejen v rámci hudebních seskupení, ale i na jednáních SKIPu a dalších institucí

Dále zazněl dotaz - jaké zkušenosti mají krajské knihovny s povinným výtiskem audiovizuálních dokumentů? - Povinný výtisk jim nenáleží.


  1. Závěr


Ing. Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK, ukončil letošní 16. akviziční seminář.


Zapsala:

Marie Lichtenbergová

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

11. dubna 2006

Fotogalerie: 16. akv. seminář

Fotografoval A. Brožek

16. akv. seminář: Záběr na účastníky 16. akv. seminář: Pohled do sálu na levou řadu účastníků 16. akv. seminář: Ing. Pavel Bílek, firma Široký dvůr
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet