Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

30.5.2002

Zápis z jednání zástupců knihoven, které jsou příjemci povinného výtisku podle zákona č. 37/95 Sb., konaného 30. května 2002 ve výukové místnosti Státní technické knihovny v Praze

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Ředitelka SVK v Kladně dr. Bínová podala zprávu o tom, co podnikla společně s ředitelem SVK v Ústí nad Labem ing. Brožkem po poradě, která se konala 4.12.2001 v Českém muzeu výtvarných umění. Na ní byla dr. Bínová pověřena, aby vypověděla Prohlášení knihoven s redakcí Nové knihy a SČKN, poté co Nové knihy přestaly vycházet. To učinila dopisem čj. 339/01 ze 7. prosince 2001.

Po vydání nultého čísla Knižních novinek v elektronické formě obdržel SČKN vesměs kladná zhodnocení tohoto periodika z hlediska kvality bibliografických záznamů od akvizitérů. Když pokus redakce Práva odkoupit Nové knihy a vydávat je jako přílohu selhal, jednala dr. Bínová a ing. Brožek 22.1. s tajemníkem SČKN o formulaci textu nového Prohlášení. Po ujištění, že Knižní novinky budou vycházet v papírové formě podepsala dne 29.1. dr. Bínová a ing. Brožek nové prohlášení s SČKN. Krátce nato (30.1.) začala vycházet příloha Nové knihy v týdeníku Literární noviny. Redakce Literárních novin navíc prohlásila, že přebírá pověření knihoven od bývalé redakce Nových knih. Současná situace je tedy taková, že někteří nakladatelé posílají nabídkovou povinnost písemně nebo elektronicky knihovnám, jiní ji plní prostřednictvím Knižních novinek (KN) a/nebo Nových knih (NK). Porada byla tedy svolána, aby se domluvil další postup. Přítomni byli dále informováni o průběhu tiskových konferencí redakce Literárních novin a SČKN při příležitosti vydávání nových titulů (NK a KN) a o představení databáze skript na Světě knihy (viz http://edubooks.zcu.cz).

V další části seznámila přítomné M. Lichtenbergová, ved. ODEKF v SVK v Ústí n.L. s rozborem 4 čísel Knižních novinek a 8 čísel Nových knih (viz příloha zápisu).

V nastalé diskusi vystoupili:

 • dr. Bínová upozornila, že 13.6. má projednat Poslanecká sněmovna tzv. "tlusťocha", což je balík nových zákonů, mezi nimiž je i novela zákona 37/95 Sb. (tento "tlusťoch" byl skutečně projednán a byla přijata novela, podle níž další krajské knihovny budou mít nárok na regionální výtisk a nakladatelé budou muset plnit vůči nim nabídkovou povinnost - po podpisu prezidentem bude novela otištěna ve Sbírce zákonů - dodatečná pozn. zapisovatele)

 • ing. Svoboda z STK informoval o nabídce fy Kubon and Sagner spolupracovat s knihovnami při získávání těžko dostupných sborníků vydávaných galeriemi a muzei (přesnější informace sdělí mgr. Žižková z STK)

 • mgr. Andrlová vyžaduje, abychom měli přehled, v kterém periodiku budou nakladatelé plnit nabídkovou povinnost. Konstatovala, že se zvýšil počet nabídek poslaných přímo knihovnám. Ty jsou mnohem podrobnější než anotace v NK a KN.

 • pí Špáňová očekávala, že KN budou prestižní záležitostí SČKN a je zklamána, nevýhodu vidí v 14denní periodicitě, vítá konkurenční prostředí, uvádí výsledky svého porovnání obou periodik

 • pí Koldová doporučuje vyzvat nakladatele, aby sdělili, jakou formou budou plnit nabídkovou povinnost

 • zástupce pedagogické knihovny kritizoval zákon, který není jednoznačný a komplikuje situaci knihovnám

 • kol. Vobořil doporučil tlačit na MK, aby novelizovalo zákon a aby zpřístupnilo bázi nakladatelů

 • dr. Vyčichlo doporučil, abychom stanovili nakladateli, kde má zveřejnit nabídkovou povinnost

 • pí Pitašová se vyjádřila, že ani jedno periodikum není spolehlivé a že je třeba jednat s vydavateli obou periodik o dodání seznamu nakladatelství, s nimiž mají uzavřeny smlouvy, preferuje nabídkovou povinnost v elektronické formě, aby se daly přebírat záznamy

 • mgr. Havelková dává přednost týdenní periodicitě, cenově jsou NK výhodnější, informuje o databázi vybraných titulů DVT, kterou předváděl dr. Pistorius (Paseka a 8 záznamů z Karmelit. nakl.!), databáze vysokoškolských skript by měla sloužit i k nákupu a měli bychom usilovat, aby další významní nakladatelé plnili nabídk. povinnost prostřednictvím NK či KN

 • kol. Bělohoubková upozorňuje, že učebnice jsou nyní ve skupině 10

Závěry:

 1. Napsat dopis dr. Dzikové, že vítáme databázi skript a že doporučujeme, aby do ní přispívaly další univerzity (Z: dr. Bínová)

 2. Získat seznamy nakladatelství, která uzavřela smlouvy s NK a KN (Z: dr. Bínová a ing. Brožek) Přepis prohlášení z 22.4.2002 Prohlášení z 22. 1. 2002

Zapsal: ing. A. Brožek

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet