Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Porada k problematice úpravy povinného výtisku periodik v elektronické podobě

Národní knihovna Praha, 19. 4. 2010


Přítomni: viz přiložená kopie prezenční listiny


Ing. A. Brožek(Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.) seznámil přítomné s problémy, které by se měly řešit na poradě. Hlavní témata byly reakce na dopis Ministerstva kultury ČR z 22.3.2010, návrh možné úpravy tiskového zákona formulovaný Dr. M. Sekerou (Knihovna Národního muzea v Praze) z roku 2009 a problematika úpravy povinného výtisku v elektronické podobě.


Dr. M. Sekera vysvětlil přítomným svůj návrh (je přílohou zápisu), hlavně variantu č. 2, která by dala knihovnám možnost volby, zda mají o povinný výtisk určitého periodika zájem.

Povinností vydavatele by bylo zaslat první číslo, knihovna by se rozhodla zda pokračovat v zasílání povinného výtisku.

Upozornil, že je třeba zjistit reakci ministerstva na možnou změnu zákonu, zároveň jednat se Svazem obcí a Unií vydavatelů a zajistit si pro případnou změnu zákona podporu.


Dr. H. Nová (Národní knihovna ČR) upřesnila počty povinných výtisků (ročně se jedná ca o 5 tisíc titulů). Sdělila, že NK archivuje všechny povinné výtisky a že je třeba při zpřístupňování periodik v elektronické formě dát pozor na autorský zákon.


Ing. J. Mika (Středočeská vědecká knihovna v Kladně) upozornil na funkce povinného výtisku, regionální funkce a kulturní dědictví. Uvedl, že vidí jako problematické rozhodovat, co bude v budoucnu mít informační hodnotu, a na závěr vznesl dotaz, jestli je vůbec třeba otevírat otázku změny zákona. Většina přítomných se shodla, že může napáchat více škody jak užitku.


Mgr. B. Sedláčková (Vědecká knihovna v Olomouci) uvedla, že VK v Olomouci má povinný výtisk od roku 1807. Vše se archivuje, ačkoliv náklady na ukládání jsou vysoké. V případě prosazování varianty č.2 požaduje, aby knihovna byla v 1. kategorii (chtějí dostávat PV z celé České republiky).


Mgr. G. Filipová(Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) sdělila, že ve Velké Británii a Rakousku mají knihovny právo volby zda PV dostávat nebo nikoliv.


Mgr. Z. Kopencová(Městská knihovna Praha) informovala, že MK Praha má PV od roku 2001. Nemají prostory na skladování, takže pravidelně 1x za dva roky žádají Ministerstvo kultury o možnost vyřazení z fondu (ca 2000 titulů). Dále upozornila, že by bylo vhodné řešit ukládání PV ve Středočeském kraji a Praze, kde mají PV NK Praha, MK Praha, Muzeum Prahy a SVK v Kladně.Periodika půjčují jak absenčně tak prezenčně.


Dr. K. Sosna(Parlamentní knihovna Praha) se přikláněl k návrhu Dr. Sekery varianta 2. Při projednávání změny zákony navrhl oslovovat poslance napříč politickým spektrem aby byl zákon průchodnější.


Ing. L. Coufal(Web archiv Národní knihovna ČR) upozornil, že při požadavku na PV elektronických periodik byla otevřena i otázka PV, pravděpodobně to vyústilo i v dopis MK ČR. Varoval před tiskovou lobby, která má asi zájem na změně zákona.


Mgr. M. Jenč(Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) navrhoval při podpoře změny zákona získat na svoji stranu i vydavatele.

Upozornil, že knihovny nejsou připraveny na rychlý přechod od tištěných periodik k periodikům v elektronické formě.


Mgr. M. Osif(Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.) podpořil návrh Dr. Sekery variantu 2. Pro uživatele knihoven pravděpodobně není nutné archivovat zpravodaje obcí ze vzdálených regionů. Je potřeba je archivovat v daném regionu a NK ČR. Podpořil návrh pana Nechvátala.


Ing. J. Nechvátal(Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) navrhoval při evidenci periodik v elektronické formě sjednotit formáty pro ukládání a vytvořit celonárodní systém ukládání periodik v elektronické podobě na jednom místě přístupný knihovnám. Upozornil, že bude potřeba podpora autorského zákona. Českobudějovická knihovna doporučuje vycházet z následující formulace:

Pokud vydavatel vydává periodikum v tištěné formě, je povinen posílat tištěnou formu, pokud vydává pouze v elektronické formě, je povinen posílat elektronickou verzi (je třeba dohodnout a v zákoně precizovat v jakém formátu a zda každému zvlášť, nebo na jeden server, např. v NK, odkud za určitých podmínek by si knihovny periodika mohly číst či stahovat).


Ing. J. Kaňka(Krajská knihovna F. Bartoše Zlín) informoval o tzv. "born digital" dokumentech a o výhodě je mít uložené než pak skenovat dokumenty v papírové formě.

Dále uvedl, že je třeba rozhodnout zda požadovat tištěnou nebo elektronickou verzi, popřípadě verze obě.


Mgr. M. Freimuthová nebo Ing. H. Raisiglová (Krajská vědecká knihovna v Liberci) navrhla při rozhodování knihoven v návrhu Dr. Sekery raději odmítat periodika, o které není zájem než u všech potvrdit, že knihovny zájem mají.


PhDr. L. Vlášková(Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) uvedla, že asi v roce 2001 Ministerstvo kultury neoficiálně e-mailem uvedlo možnost knihovny odmítnout zasílání PV od vydavatelů, od kterých knihovna neměla zájem dostávat PV.


J. Řeháková (Krajská knihovna F. Bartoše Zlín) sdělila, že by byla lepší možnost legalizace odmítnutí PV knihovnou než žádosti o vyřazení z fondu knihovny.


Na závěr byla ustanovena pracovní skupinave složení: Ing. A. Brožek, Dr. M. Sekera, Dr. K. Sosna, Ing. J. Mika, Dr. H. Nová, Ing. J. Nechvátal a zástupce MK Praha a Vědecké knihovny v Olomouci, popřípadě dalších zájemců.

Skupina má za úkol zjistit, jaká je podpora ředitelů knihoven pro změnu tiskového zákona a zda by byla případná podpora mezi poslanci, eventuelně vydavateli tisku.


Zapsal Mgr. M. Osif, doplnil Ing. A. Brožek

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet