Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Porada knihoven v Národní knihovně 23. 11. 2011

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností
dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb.,

konané v Národní knihovně ČR v Praze, 23. listopadu 2011

Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven

Přítomni: Brožek (SVK Ústí n.L.), Kádnerová (SVK v Kladně), Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.), Filipová (MSVK v Ostravě), Prchlíková (SVK Plzeň), Mikulíková (KK Fr. Bartoše, Zlín), Bláhová (KK v Pardubicích), Myslivečková (JVK v Čes. Budějovicích), Holasová (Parlamentní knihovna), Pochylá (NK ČR), Zeinertová (NK ČR), Chalupníčková (NK ČR), Žížala (NK ČR), Hermanová (SVK v Kladně), Chámová (SVK v Kladně), Havrdová (SVK Hradec Králové), Dobrovolná (KK Vysočiny Havl. Brod), Havránková (KK Karlovy Vary), Hendrychová (KVK Liberec), Šilhan (SČKN).

Nepřítomni, omluveni: akvizitéři z MZK v Brně a VK v Olomouci (omylem nezaslána pozvánka), Krohová (Literární noviny)

Neomluveni: zástupci Knihovny Nár. muzea, Památníku nár. písemnictví, MěK v Praze, NTK, KNAV

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti SČKN a Literárních novin
 3. Kontrola zápisu z minulé porady
 4. Příspěvek Mgr. Žížaly
 5. Diskuse
 6. Návštěva rekonstruovaných prostor Klementina a Zrcadlové kaple

 1. Poradu zahájil a přítomné uvítal ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK, seznámil přítomné s programem, poděkoval NK za poskytnutí prostorů potřebných k uskutečnění porady, zhodnotil účast letošní a let minulých. Upozornil na nové www stránky SDRUK http://www.svkos.cz/sdruk/clanek/kontakt-a-aktuality/
 2. Paní Krohová z Literárních novin podala telefonickou zprávu - v internetové databázi plní nab. povinnost 20 nakladatelů. Podle akvizitérů je databáze minimálně využívaná. Ing. Brožek doplnil o informaci - v březnu 2x žádal LN o seznam nakladatelů, 3. žádost v listopadu, odpovědí je pouze počet nakladatelů a slib LN, že jejich seznam zašlou do 31.1.2012.
  Pan Šilhan přednesl zprávu z SČKN - za zrušené smlouvy s nakladateli byly uzavřeny smlouvy nové, celkem 184, ale počet nakladatelů, kteří takto plní nabídkovou povinnost se stále díky činnosti paní Lichtenbergové zvyšuje, je nyní 221 (viz statistika). V databázi http://www.sckn.cz/ceskeknihy/ je 800 nakladatelů. V letošním roce přibyl v záznamech údaj o typu dokumentu, u elektron. publ. i formát, nově nejsou v tištěné verzi číslované tematické skupiny.
  Byla předvedena ukázka ukládacího formuláře a jeho vyplnění, abychom byli schopni působit na nakladatele, které chceme přesvědčit o ukládání záznamů do databáze. Mgr. Jeřábek z agentury ISBN a pracovnice z odd. povinných výtisků NK na tuto možnost upozorňují nové nakladatele při přidělování ISBN. Přihlášení se provádí jednoduše přes web, heslo se generuje automaticky. Byla by možnost proškolit nakladatele?
  Dále bylo připomenuto, že SČKN má obálkový server, kde lze neskenované obálky stahovat pro potřeby knihoven a také to, jak se přihlásit k odběru novinek zasílaných e-mailem.
 3. Dalším bodem byla kontrola předchozího zápisu a plnění zadaných úkolů - doplnění srovnávací tabulky ing. Brožka a paní Lichtenbergové o další nakladatele, jejich nabídkovou povinnost, vydané tituly a tituly dodané jako pov. výtisk do příslušných knihoven v loňském roce. Nově přesvědčený je např. ČSÚ, ale místo zasílání nabídek rovnou posílají zdarma svoji produkci knihovnám, které projevily zájem (to, co knihovny nezaevidují, lze nabídnou jiným knihovnám? - bude se řešit na poradách ředitelů). Dalšími nakladateli jsou UTB Zlín, Egmont, REBO, Levné knihy, Triton, Infoa, Freytag & Berndt, Klett, PrF UK Praha. Slíbil Ostrov a Svět křídel - zatím neukládají, v listopadu byli osloveni Brána, Deus, Pragma. Dříve oslovení: UO Brno posílá alespoň e-mailové nabídky, Ottovo nakl. nezasílá ani neukládá. Karolinum stále odmítá ukládat do DVT (dokonce starší záznamy musely být z databáze vymazány!), ale nabídku posílá aspoň elektronicky. Tribun EU by měl udávat údaj o prodejnosti. Apel na knihovny, aby podávaly návrhy a podněty na urgence dalších nespolupracujících nakladatelů. Podílet se na upomínání? Možnost psát návrhy do SVK Ústí nad Labem - knihovna pod hlavičkou sekce pro akvizici zasílá upomínací dopis o plnění nabídkové povinnosti za všechny knihovny.
  Co s knihami, které nemají tiráž a ostatní povinné údaje? (příkladem je kniha M. Pokorného bez místa vydání a nakladatele uvedená na http://www.typosonline.cz/?page=e-shop&kategorie=knihy&produkt=co-vypravely-vydra-s-kremelnou-milan-pokorny , kterou vydal Typos Klatovy. Tomu zaslaly dopis plzeňské kolegyně, dosud bez odezvy)
  Kontrolu nabídkové povinnosti archivů se provede na příští poradě, akvizitéři se vyzývají, aby se někdo z nich toho iniciativně ujal, aby to opět nezůstalo na SVKUL.
 4. Příspěvek a prezentace Mgr. Žížaly o elektronických knihách. (příloha)
 5. Diskuse byla průběžná u jednotlivých příspěvků:
  - možnost upozornění nakladatelů, jak provádět nabídkovou povinnost v databázi SČKN doplněním poznámky do potvrzovacího formuláře SVK HK o přijetí povinného výtisku (příloha)
  - NK poskytla loni vzor dopisu na zahájení řízení proti nakladateli, který neplní nab. pov. a nezasílá PV a je třeba, aby i ostatní knihovny jej používaly. Je na http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/Akvizice/p__loha_4.pdf
  - e-mailová spolupráce akvizitérů - využít seznam příjemců http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_adresy_odberatelu_pv.htm, který nyní udržuje petra.chalupnickovankp.cz
  - otázka, zda založit elektronickou diskusní skupinu pro sekci akvizice, problém odložit na akviziční seminář, kde bude víc akvizitérů a kde se k tomu budou moci vyjádřit i další
  - co s nakladatelstvím Garn Brno? vydávají reprinty a tisky na zakázku, s knihovnami nechtějí spolupracovat

6. Závěr a návštěva nově zrekonstruovaných prostor NK, Zrcadlové kaple a Barokního sálu.

Zapsala Jana Hermanová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, doplnila J.Lichtenbergová a A. Brožek

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet