Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Praha, 21.11.2014

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností
dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb.,

konané v Národní knihovně ČR v Praze, 21. listopadu 2014 od 10 hodin.

Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven

Přítomni:

Národní knihovna ČR: Mgr. Olga Zeinertová, Mgr. Martin Žížala, Mgr. Marie Pochylá, RSDr. Zdeněk Matušík, PhDr. Jaroslava Goldšmídová, Zdeněk Tovaryš, Mgr. Edita Lichtenbergová, Mgr. Petruška Chalupníčková

Moravská zemská knihovna: Mgr. Simona Střalková

Vědecká knihovna v Olomouci: Ing. Stanislava Ivanovová

Městská knihovna v Praze: nepřítomna

Středočeská vědecká knihovna v Kladně: Jana Hermanová

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích: Mgr. Monika Myslivečková

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: Mgr. Anděla Prchlíková

Severočeská vědecká knihovna: Ing. Aleš Brožek, Denisa Szaffnerová

Krajská vědecká knihovna Liberec: Bc. Markéta Trykarová

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové: Mgr. Vlasta Havrdová

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě: Mgr. Gabriela Filipová

Krajská knihovna Karlovy Vary: Alice Havránková

Krajská knihovna v Pardubicích: Lenka Štěpánová

Krajská knihovna Vysočiny: Miroslava Dobrovolná

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně: Ing. Hana Mikulíková

Knihovna Akademie věd ČR: PhDr. Jana Matoušová, Mgr. Kateřina Weissová

Poslanecká sněmovna, Parlamentní knihovna: Ivana Francová

Národní technická knihovna: Ing. Jitka Marhoulová - nepřítomna

Knihovna Národního muzea: PhDr. Eva Lachmanová

Knihovna Památníku národního písemnictví v Praze: Mgr. Alena Petruželková - omluvena

časopis Knižní novinky: Milan Šilhan, šéfredaktor

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu z minulé porady
 2. Zpráva o činnosti SČKN – Milan Šilhan
 3. Využití veletrhů v akviziční činnosti – Mgr. Vlasta Havrdová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 4. Získávání a evidence Povinného výtisku ve KKFB ve Zlíně – Ing. Hana Mikulíková, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
 5. eReading – Mgr. Monika Myslivečková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 6. Zkušenosti s výpůjčkami e-knih: Levná knihovna – Mgr. Gabriela Filipová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 7. Aktuální stav a vývoj e-publikací – Mgr. Martin Žížala, Národní knihovna ČR
 8. Legislativa e-publikací - RSDr. Zdeněk Matušík
 9. ODDD NK ČR a povinný výtisk - Mgr. Olga Zeinertová
 10. Diskuse a závěr

 1. Poradu zahájil Ing. Aleš Brožek, ředitel SVKUL, poděkoval pracovníkům NK ČR za přípravu občerstvení a poskytnutí sálu pro konání porady. Mgr. Olga Zeinertová z NK ČR všechny přítomné přivítala a zároveň pozvala na prohlídku prostor zázemí ODZF po skončení porady. Proběhl zápis docházky dle jednotlivých knihoven, které mají nárok na úplný či regionální povinný výtisk a na nabídkovou povinnost a byla provedena kontrola zápisu z minulé porady.

 1. Pan Šilhan si tradičně na úvod připravil data ze statistik SČKN z Databáze vydaných titulů České knihy a bibliografie Knižní novinky.

Statistika k 20. 11. 2014:

 • počet nakladatelů celkem: 944
 • aktivních nakladatelů 2014: 239
 • titulů celkem: přes 70 000
 • za rok 2014 (k 20. 11.): 6 300
 • za rok 2013: 6 900
 • počet smluv se SČKN o plnění nabídkové povinnosti: 200, (aktuálně: o smlouvě se jedná s nakladatelstvím Pragma)
 • titulů v bibliografii Knižní novinky v r. 2014 (do č. 23): 4 347, což je o 300 více než loni ke stejnému číslu KN.

Největší novinkou Databáze České knihy je, že bude obohacena o nové knihy díky importu dat z distribuce Kosmas. Od letošního roku probíhá import zkušebně, zatím se řeší technické detaily, dublování titulů apod. a od nového roku by vše již mělo fungovat.

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 je již k dispozici ke stažení na http://www.sckn.cz/content/zpravy/file-1071.pdf .

Katalog Nejlepší knihy dětem 2013/2014 je volně ke stažení na www.nejlepsiknihydetem.cz.

 1. Mgr. Havrdová si připravila příspěvek o Využití knižních veletrhů v akviziční činnosti a přes stručnou historii knižních veletrhů se přenesla k jednotlivým typům a rozdělení knižních veletrhů. Připomněla zahraniční i tuzemské současné veletrhy, velké komerční i menší nekomerční. Zmínila též přehlídky zahraniční odborné literatury a prodejní výstavy vysokých škol, které stojí za to navštívit. Tipy a rady z vlastní praxe byly pro přítomné přínosem. I když veletrhy nejsou přímým akvizičním nástrojem, jistě nejsou v dnešní době přežitkem, jsou využívány především pro přímý osobní kontakt s nakladateli.

 1. Ing. Mikulíková vystoupila s prezentací o Získávání PV v KKFB ve Zlíně, kterou měla původně mít na letošním akvizičním semináři, ale byla nemocná. Inspirovala se prezentací kolegyně Machačové o získávání PV v olomoucké knihovně a přiblížila způsob evidence povinných výtisků knihovny s nárokem na regionální PV. Tato evidence, vedená v Excelu, obsahuje dva sešity (jeden pro obce a druhý pro nakladatele) provázané s „kartami“ jednotlivých nakladatelů a případnými urgencemi. Proklikem se lze dostat do karty s evidovanými dodanými a nedodanými výtisky, na e-mail (nejčastější způsob urgencí) a na www stránky nakladatele. Evidence je využívána k hromadnému zasílání korespondence, ke zpětné kontrole PV.

 1. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích byla oceněna jako Knihovna roku 2014 v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ za zavedení výpůjček e-knih a Mgr. Myslivečková poreferovala o půjčování e-knih v jejich knihovně a především o nové službě, kterou spustili letos v dubnu. Jedná se o zpřístupnění části (stovky titulů e-knih) současné produkce českých nakladatelů prostřednictvím portálu eReading.cz. Registrovaný čtenář má možnost si zdarma vypůjčit e-knihu on-line. V nabídce jsou i bestsellery a nejžádanější knihy, jako např. Stoletý stařík a Analfabetka od J. Jonassona. Knihy lze číst na čtečkách eReading.czcz START2/START3, dále pak na chytrých telefonech a tabletech s operačním systémem Android a iOS pomocí aplikace eReading.cz. Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se automaticky zablokuje přístup k e-knize, zároveň si lze vypůjčit maximálně 3 tituly. Knihovna řeší nákup e-knih formou předplatného, kdy 1 výpůjčka stojí knihovnu 49,- Kč. Velmi důležitý je způsob propagace této služby.

Již několik knihoven zvolilo tento způsob nákupu e-knih. Otázka kladů a záporů zpřístupňování knih přes eReading.cz vyvolala poměrně živou diskuzi. Je složité propočítat, který způsob půjčování e-knih je výhodnější. Až dlouhodobější statistiky mohou ukázat, zda je pro knihovnu a akvizitéry levnější nákup této e-knihy či tradiční papírové knihy.

 1. V prezentaci nazvané Zkušenosti s výpůjčkami e-knih: Levná knihovna představila Mgr. Filipová jiný způsob půjčování e-knih, který v MSVK zavedli v červenci. Levná knihovna je služba (platforma pro čtení e-knih), kterou od ledna 2014 nabízí Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk knihovnám, institucím i jednotlivcům. V nabídce najdeme 800 odborných titulů. Způsob zpřístupnění je formou on-line čtení. Knihovny si mohou vybrat mezi dvěma modely. Knihovna zakoupí určitý počet pevných a plovoucích licencí k danému titulu. Jedna licence stojí na jeden rok 50 % ceny tištěné knihy. Mgr. Filipová nabídla první statistiky využití služby a na závěr zhodnotila klady a zápory tohoto způsobu poskytování e-knih.

 1. Se zprávou o Aktuálním stavu a vývoji e-publikací v ČR nás přišel obeznámit Mgr. Žížala z NK ČR. Dle statistik, které čerpají z informací a údajů od Národní agentury ISBN, vyplývá, že dynamický vývoj digitálního publikování pokračuje. Trend jasně ukazuje, že e-knihy budou v našem knihovnickém oboru a celkově ve světě hrát důležitou roli. Bylo zmíněno několik zajímavých údajů o e-periodikách (např. 42% úmrtnost), byl připomenutý hlavní problém zastarávání formátu e-knih a možnosti jejich uchování do budoucnosti. Mgr. Žížala dále mluvil o projektu NAKI a spuštění pilotního provozu systému e-deposit. V projektu se rozhodli, že nový zákon se zatím navrhovat nebude a půjde se cestou novelizace stávajících zákonů a doufají, že v r. 2015 dojde k předložení návrhu zákona o PV e-knih do vlády.

 1. Na legislativní část projektu navázal pan PhDr. Matušík a zmínil hlavní problémy e-depositu a důležité body při jednáních: bezpečnost, ochrana, pracnost dodávání, doporučený formát e-publikací (PDF/A), otázka morálních autorských práv. Na závěr řekl, že problémy je nutno a lze vyřešit. Pokud jde o zpřístupňování, tak nakladatelům jde o to, aby bylo zaručeno garantované uložiště pod NK ČR a další knihovny by měly mít pouze možnost přístupu streamováním bez možnosti meziukládání na disk.

 1. V poslední prezentaci ODDD NK ČR a povinný výtisk Mgr. Zeinertová nejdříve představila Oddělení doplňování dokumentů a dále pohovořila o úkolu, který padl oddělení: o analýze možnosti nákupu veškeré české produkce (tzv. třetího PV). Centrální nákup, centrální zpracování by do budoucna mohlo usnadnit rychlost a pružnost katalogizování knih v rámci sdílené katalogizace. Analýzu zpracovali na základě statistických údajů za rok 2013 a při nákupu 20.619 k. j., při 7-8 pracovnících na plný úvazek, byla vyčíslena částka 12.410.000 Kč potřebná k zajištění nákupu a zpracování třetího výtisku. Při variantě nákupu beletrie 4.400 k. j. byla spočítána částka 2.750.000 Kč. Nákup dalšího výtisku je tedy velmi nákladný a technicky těžko proveditelný a nákup nebyl schválen Ústřední knihovnickou radou. Přesto se dál bude hledat jiná možnost řešení.

 1. Na závěr Mgr. Zeinertová poděkovala přednášejícím za příspěvky a přítomným za účast. Po skončení porady pak osobně provedla zájemce o exkurzi prostorami kanceláří (nejen ODDD).

Zapsala Denisa Szaffnerová, SVKUL

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet