Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Sekce pro akvizici

Předseda sekce: Mgr. Daniel Bechný

Sekce pro akvizici (založena 19. 4. 2005 v Tišnově) každoročně pořádá celostátní akviziční seminář pro pracovníky knihoven, kteří mají na starost doplňování knihovních fondů, i pro ostatní osoby zajímající se o problematiku nákupu fondu, výměny a darů v knihovnách.

Další aktivitou této sekce jsou porady akvizitérů knihoven, které mají nárok na celostátní nebo regionální povinný výtisk.

Zveme vás na 28. akviziční seminář v Havlíčkově Brodě:

datum: 10. - 11. 10. 2019

čas: od 11:00 (registrace 10. 10. od 10:30)

místo: Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, budova Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87

vložné: 100,- Kč (hradí se na místě při registraci)

PODROBNÝ PROGRAM

BLOK 11:00 – 12:00

zahájení semináře:

Jitka Hladíková, Krajská knihovna Vysočiny

Markéta Hejkalová, Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

Anděla Prchlíková, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Kateřina Polomská, Kateřina Weissová, Knihovna AV ČR, v. v. i. - DDA jako další způsob akvizice literatury v Knihovně AV ČR

Michael Fiala, Městská knihovna v Praze - Akviziční výjezdy MKP do zahraničí

Michaela Hanousková, Masarykova univerzita - Akvizice publikací pro uživatele se zrakovým postižením

BLOK 12.20 – 13:15

Tomáš Kubíček, Moravská zemská knihovna v Brně - Projekt Cizojazyčná literatura jako základ systematického doplňování knihovních fondů

Vladimíra Perlová, Mendelova univerzita v Brně - Nákup knih na MENDELU veřejnou zakázkou – přehled od roku 2016

Antonín Pokorny, Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci - Textová analýza záznamů kvalifikačních prací

BLOK 14:00 – 14:30
Hedvika Křišťová Mojžíšová, Fortuna Libri Publishing s.r.o. - Fortuna Libri, nakladatelství, které knihám rozumí

Jozef Gross, SLOVART-G.T.G. – Význam a udržateľnosť tradičnej distribúcie literatúry v súčasnosti.

Marek Konečný, Munipress - Představení nakladatelství Masarykovy univerzity, struktura produkce, digitální čítárna Munispace, novinky.

BLOK 14:45 – 15:15
Martin Lipert, Team library - Akviziční portál Team library

Jiří Šiha, Tritius Solutions a.s. - Akviziční modul Cenťák

15:15 - 16:00 Diskuze, závěr

(změny programu vyhrazeny)

Doprovodný program

10. 10. od 18:00 hodin - Listování: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU.

program 11. 10.: 29. Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod, 11. a 12. října 2019 (https://www.hejkal.cz/veletrh/)

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Návrhy na ubytování v Havlíčkově Brodě jsou vyvěšeny rovněž ve formuláři přihlášky: https://forms.gle/v61jdLVXqFGfVLJfA

Informace k ubytování: Mgr. Irena Brezovic (brezovickkvysociny.cz)

Informace k programu: Mgr. Daniel Bechný (bechny.danielsvkpk.cz)

____________________________________________

Celostátní semináře akvizičních pracovníků

Porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet