Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

zápis 12.11. 2007

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností

dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb.,

konané v Národní knihovně ČR v Praze 12. listopadu 2007

Pořadatel:sekce pro akvizici Sdružení knihoven

Přítomni:V. Pistorius a J.Vedral (SČKN), O. Vašková (redakce časopisu Knižní novinky), A. Suchánková, a V. Havelková (Národní knihovna ČR), A. Jeřábek (NK ČR - agentura ISBN), E. Lichtenbergová (NK ČR), A. Petruželková (Knihovna Památníku národního písemnictví), Z. Prahlová (Městská knihovna Praha), O. Pitašová (SVK Hradec Králové), J. Kádnerová a V. Špáňová (SVK Kladno), A. Brožek a J. Lichtenbergová (SVK Ústí nad Labem), D. Sýkorová a L. Hendrychová (KK Liberec), H. Mikulíková (KK Fr. Bartoše ve Zlíně), B. Sedláčková (VK Olomouc), B. Hejtman (Policejní akademie ČR), G. Filipová (MSVK Ostrava), B. Sadílková (STK), A. Andrlová a S. Brůhová (SVK Plzeň), D. Hartmanová (Knihovna Akademie věd). A. Havránková (KK Karlovy Vary), M. Myslivečková (JVK Č. Budějovice), A. Kabzanová (NPKK Praha), H. Bulíčková (KK Pardubice), E. Bartáková (KNM Praha)

Nepřítomni: P. Fabuš (redakce bibl. příl. Nové knihy)-neomluven, M. Šírová (Knihovna Národního muzea), H. Rabušicová (MZK Brno), M. Koldová (JVK Č. Budějovice), M. Brejcha (Vydavatelský servis Plzeň) a H. Dziková (UP Olomouc) - omluveni

Program:

  1. Zahájení

  2. Aktuální situace v neplnění nabídkové povinnosti VŠ

  3. Informace SČKN

  4. Edubooks

  5. Nabídková povinnost archivních knihoven, muzeí a galerií

  6. Akvizice CD-ROM, využívání, autorské právo

  7. Diskuse

  8. 13:00 Návštěva výstavy Codex Gigas

1. Poradu zahájil a přítomné uvítal ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK.
Seznámil s časovým sledem programu, upozornil na zápisy z minulých porad na webu SDRUK (archivace 3 roky) a informoval o plnění úkolů, které vyplynuly ze závěrů předchozí porady.

Informace zástupců Edubooks byla zaslána mailem, viz edu-info-new.doc. O aktuálním stavu pohovořil A.Brožek - trvá nedostatečné poskytování informací prostřednictvím projektu Edubooks(většina VŠvydavatelů do dtb. neoznamuje bibliografické citace nových titulů, elektronické informace nutno čerpat z několika zdrojů: Nové knihy, Knižní novinky, O.K.knihy)

Pro nemoc Mgr. Šírové (Národní muzeum) byl odložen příspěvek o vydavatelské činnosti archivů.

2. Na brněnské poradě v r. 2005 bylo rozhodnuto upozornit vydavatele vysokoškolských skript a učebnic na neplnění nabídkové povinnosti, zaslán dopis s výzvou o nápravu, v r. 2006 seznámila J. Lichtenbergová (Ústí n.L.) s odezvou, skutečnost v roce 2007 opět přiblížila J. Lichtenbergová - oslovené knihovny: JAMU nabídkovou povinnost plní prostřednictvím Knižních novinek, ale už se tam nic dlouho neobjevilo,Jihočeská univerzita-Pedagogická fakulta - zasílá nabídkový seznam poštou, Univerzita Pardubice zasílá elektronicky, Česká zemědělská univerzita - slibovaná nabídka prostřednictvím Nových knih není dodržována, jeden titul s rokem vydání 2007 byl uveřejněn letos prostřednictvím Knižních novinek (elektronická verze),není odezva z ČZU na upozornění, ČZU znovu urgovat! a zeptat se i zástupce Nových knih ( nebyl dnes přítomen), Univerzita obrany Brno zasílá pravidelnou nabídku elektronicky-tituly jsou neprodejné!, Gaudeamus plní nabídkovou povinnost prostřednictvím Nových knih.

3. Informace ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) přednesl V.Pistorius (předseda), J.Vedral (tajemník)

V. Pistorius seznámil s aktuálním stavem DVT-databáze vydávaných titulů, resp. báze České knihy, která je na webu jako http://www.sckn.cz/ceskeknihy/. Je průběžně aktualizována, zaznamenala od loňského roku přibližně 40% nárůst (za letošní rok by měla obsahovat cca 8000 bibl. záznamů), spolupracuje cca s 300 nakladateli a je v ní přes 21 tisíc záznamů. Představenstvo SČKN schválilo rozvoj této databáze, anotované ediční plány, údaje pro knihkupce, knihovny, čtenáře. Sjednocení dat elektronické databáze s tištěnými bibl. záznamy Knižních novinek, v tištěné jsou anotace zkracovány a upravovány. Již měsíc jsou záznamy v elektronické podobě redigovány, prochází úpravou, eliminovány chyby. Důležitá informace: rozhodnutí představenstva o osudu tištěné verze Knižních novinek -po ekonomické rozvaze zjištěn pozitivní stav- Knižní novinky budou dále vycházet. SČKN má nadále zájem o spolupráci s knihovnami uvedenými ve Smlouvě o plnění nabídkové povinnosti prostřednictvím Knižních novinek ze dne 22. ledna 2002, navrhují, zda by mohla být smlouva rozšířena o klauzuli, kdy bude plnění nabídkové povinnosti pouze v elektronické podobě. A.Brožek reaguje na uvádění nabídkové povinnosti v elektronické podobě-kniha uvádějící ISBN bude pouze v tištěné podobě. V. Pistorius uvádí, že kniha bez ISBN bude ošetřena tzv. virtuálním ISBN a bude zařazena i do elektronické dtb. A.Andrlová (SVK Plzeň) v diskusi uvedla ISBN jako jeden z nejdůležitějších údajů pro akviziční potřebu. Uvítala by databázi, která by mohla být využitelná v automatizovaných knihovnických systémech (AKS), kde by mohly přetransponované záznamy sloužit jako akviziční záznam k zjednodušení práce akvizitérů. V. Pistorius upozornil na skutečnost, že DVT je hrazena z prostředků SČKN, používána zdarma knihkupci,nakladateli i knihovnami. Slouží pro potřebu knižního trhu jako informace o vydávaných knihách. Schůzka s akademickými knihovnami - navrhovaná integrace s Edubooks se neuskuteční. A. Jeřábek (NK ČR - agentura ISBN) upozornil na kontrolu správnosti ISBN u povinných výtisků NK ČR, řeší též případy titulů, které nemají ISBN dodatečným přidělením. V tomto případě je možné doplněné ISBN vyhledat v bázi NKC. V. Pistorus upozornil např. na chybné ISBN nakl. Dokořán, kdy zjistili chybu v systému nakladatele. E. Lichtenbergová (NK ČR) upozornila na přísné knihovnické standardy, které nedovolují převodní můstek mezi DVT a AKS. A. Brožek uvedl, že databáze DVT není tak kvalitní, aby mohla poskytovat data do knihovnických systémů. DVT by měla plnit zásadu informačního zdroje s rozšiřujícím se počtem záznamů i nakladatelů s nabídkovou povinností. V. Pistorius opět apeluje na akvizitéry o rozšiřování povědomí uvádět nabídkovou povinnost prostřednictvím DVT - získávat informace z jednoho zdroje. O. Pitašová (SVK H. Králové) upozornila, že jednotlivá pole AKS nejsou kompatibilní s DVT. D. Hartmanová (Knihovna Akademie věd) potvrzuje DVT jako informační zdroj, publikace odborné a vědecké jsou uváděny v menší míře, doporučuje zvýšit propagaci mezi nakladateli, rozšiřovat databázi. Nakladatelům slouží především ke komerčnímu využití. E. Lichtenbergová (NK ČR) se snažila přesvědčit nakladatele o potřebě bibliografického popisu uváděného ag. ISBN v O.K.knihách i v samotné knize. Zjistila, že pro nakladatele je tato potřeba obtěžující a nepotřebná. V. Pistorius potvrdil, že pro nakladatele není bibl. záznam určující, někdy se pro tiskárnu připravují údaje pro popis na poslední chvíli, není proto někdy realizovatelné. A. Andrlová (SVK Plzeň) upozorňuje na potřebu předběžného záznamu pro akvizici, potom se vytvoří katalogizační záznam z fyzického popisu knihy. Doporučení: DVT pouze jako informační zdroj s plněním nabídkové povinnosti. J. Vedral (SČKN) uvedl několik statistických údajů: spolupracují s 690 nakladateli, nabídkovou povinnost plní 420 nakladatelů, v r. 2007 uvedlo informaci o vydávaných titulech 275 nakladatelů. (Dodatečně poskytl excelový soubor maji_smlouvu.xls se seznamem nakladatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu - z knihoven pouze příbramská, zlínská a olomoucká vědecká knihovna, a soubor nakladatel.xls se seznamem nakladatelství, která přispívají do databáze - z knihoven kromě "smluvních" do báze vkládá českobudějovická, SVK v Kladně a Ústí n.L., MZK a NK ČR. Akvizitéři by měli působit na své ředitele, aby knihovny plnily nabídkovou povinnost i touto cestou!) Ověření potřeby tištěné a elektronické podoby Knižních novinek na konci r. 2007 v knihovnách -3 knihovnám stačí pouze elektronická podoba. Závěr:Nové Prohlášení mezi knihovnami s právem nabídkové povinnosti dle Vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 252/1995 zastoupené Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem a Svazem českých knihkupců a nakladatelů není aktuální. Knihovnám se doporučuje, aby přispívaly svou produkcí do báze České knihy na http://www.sckn.cz/ceskeknihy/

4. Informace o Edubooks ocitoval A. Brožek z dopisu provozovatelů - tabulka v el. podobě bude součástí zápisu. Zatím do Edubooks svoji produkci ukládalo pouze 12 vysokých škol. Ze semináře vydavatelů VŠ vyplývá, že do Edubooks bude přispívat 5 vydavatelů, ostatní do DVT. Nakladatelů je málo, báze je neúplná a spolupráce s knihovnami je nestandardní. Upozornil na článek O specifiku vysokoškolských nakladatelů a databázi Edubooksv čas. Grand Biblio, roč. 1 , č. 6, str. 10-11. Autorka v článku apeluje mj. na knihovníky, aby upozornili svými názory na smysluplnost a užitečnost databáze, poskytnuté názory budou sloužit jako vodítko při řešení dalšího osudu Edubooks.

B. Sedláčková (VK Olomouc) omluvila nepřítomného kolegu, který měl připravený příspěvek o práci s vyřazovacími seznamy v různé podobě a jejich následném využívání pomocí AKS při práci s informacemi v akvizici. A. Brožek přislíbil věnovat tématu jeden z bodů akvizičního semináře v r. 2008.

6. V. Špáňová (SVK v Kladně) vyvolala diskusi o akvizici a potřebě CD-ROM v jednotlivých knihovnách. Zjišťovala situaci ve vybraných knihovnách ČR, kde bývají podmínky půjčování ošetřeny knihovním řádem, uživatelé upozorněni na zodpovědnost při manipulaci, využívání CD-ROM prezenčně Intranetem, absenčně např. formou Ultra*Net. Zjišťovala situaci v Evropě, kde je situace vůči uživatelům daleko příznivější, podporující rovný přístup k informacím, autorská práva řeší na státní úrovni.

Zástupci knihoven krátce pohovořili o CD- ROM a jejich využívání. Zjištěna byla obdobná situace, kdy nákup CD-ROM podléhá rozpočtu knihovny nebo potřebě uživatelů. Rozlišují se jako příloha dokumentů (periodických i neperiodických) a jako samostatný dokument. Zde byl několikrát připomenut autorský zákon a licenční podmínky k využívání CD-ROM. Převážná většina CD-ROM je využívána prezenčně, pouze u těch, které mají souhlas vydavatele, je možné využívat absenčně (zde mohou nastat problémy s poškozením při manipulaci s nedokonalou technikou). Zpracování CD-ROM bývá někdy ve skluzu za ostatními dokumenty. V. Havelková (NK ČR) upozornila na právo povinného výtisku i pro CD-ROM (sborníky, skripta). Zákon nespecifikuje, jaký nosič textu je předmětem povinného výtisku. Význam při získávání regionálních PV. Využívání CD-ROM není veliké, někdy Intranet pro slovníky, encyklopedie. Jako příloha bývá CD-ROM častý u odborných zahraničních publikací. Jazykové slovníky (nová verze na Internetu zdarma). DVD není součástí časopisů (plní komerční-marketingový účel vydavatele). CD-ROM, které mohou být naprosto samostatnou přílohou dokumentu, mohou být vyjmuty z absenční výpůjčky (ochrana autorských práv, ochrana softwaru). V. Špáňová upozornila na proběhlou přednášku ve Středisku vědeckých informací FF UK v Jinonicích, kde se otázka využívání CD-ROM přesunula do debaty o praktičtějším využití v on-line podobě. Zde se nabízí otázka o právním zajištění formou kolektivní licence pro všechny knihovny. Závěr: Podat dotaz na MK ČR, zda může být PV i CD-ROM.

7. Diskuse

Tajemník SČKN J. Vedral předal čerstvé informace z proběhlého semináře - diskuse nakladatelů, knihkupců a distributorů - Co se stane se zvýšením DPH po 1. lednu 2008:

3 cesty - 1. cesta promítla zvýšení ceny již od druhého pololetí r. 2007 o 4% (velké nakladatelské domy-Grada, CPbooks, Eudromedia…). 2. cesta zvýší ceny nakladatelů výpravných a dárkových publikací (fotopublikací) o 10%, včetně malonákladových publikací, menších nakladatelů. 3. cesta- zvyšovat budou knihkupci, doporučenou knihu musí navýšit o rabat minimálně o 10%, distribuční firmy - navýšení cen knih uvedou zástupci od 5. prosince 2007. Na 100% se zdraží učebnice. Zvýšení DPH zaplatí zákazník!

Plnění nabídkové povinnosti prostřednictvím DVT bylo rozšířeno oslovením archivů, ministerstev, státních úřadů (krajské, bývalé okresní), všech veřejných vysokých škol (některé doplní záznamy i zpětně)-bylo přivítáno. A. Andrlová poukazuje na Národní archiv a SOA, které nikde nabídkovou povinnost neuvádí, vydávají významné regionální, historické, heraldické dokumenty. Závěr: Zaslat urgentní dopis o nabídkové povinnosti Národnímu archivu.

Asociace poskytovatelů čtených knih - nabídka do SČKN je ve stádiu příprav - autorský zákon

J. Kádnerová (SVK v Kladně) platí nadále Prohlášení mezi SČKN (viz výše). Ačkoliv bylo podepsáno v roce 2002, bylo rozšířeno na všechny krajské knihovny s nabídkovou povinností, zajistit pravidelné zasílání tištěných Knižních novinek na jméno akvizitéra do všech knihoven včetně elektronické verze. Kopie prohlášení bude předána všem krajským knihovnám.

J. Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.) obeslali nakladatele, kteří neplní nabídkovou povinnost - Národní muzeum v Praze (písemná urgence řediteli, ředitel informuje o všech dostupných informačních médiích - není to nabídková povinnost), Nakladatelství Fontána Olomouc ( neplní nabídkovou povinnost, na urgentní dopis neodpověděli, jednorázově se letos objevily některé jejich tituly v Knižních novinkách po zaslání dopisu o neplnění povinnosti), Ottovo nakladatelství (neplnilo nabídkovou povinnost , na dopis ing. Brožka kladně odpovědělo, zasílá nabídky elektronicky - zjistit, zda posílá všem knihovnám), Policejní akademie (nahlásí ediční plán agentuře ISBN, tím plní nabídkovou povinnost - náprava - SVK v Ústí n.L. zaslali na vyžádání nabídku skript) , Masarykova univerzita Brno (bude informovat prostřednictví e- mailu)

Nakladatelství Pragma zastoupené p. Němcem nabízí všem knihovnám nákup svých knih s rabatem 40% (informace J. Lichtenbergové z letošního Podzimního knižního veletrhu v H.Brodě)

B. Hejtman (Policejní akademie) dotaz, zda vypisovat výběrové řízení na výběr distribučních firem? V této souvislosti informovala J. Kádnerová (SVK v Kladně), že každoročně SVK oslovuje distribuční firmy s nabídkou o uzavření Smlouvy o podmínkách nákupu neperiodických publikací a CD ROM do Výměnného fondu Středočeského kraje. Na základě jejich nabídky smlouvy uzavírá každoročně (nákup celkově přesahuje částku 2 mil. Kč).

13:00 Návštěva výstavy Codex Gigas

Zapsala: Vlasta Špáňová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet