Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z 18. semináře akvizičních pracovníků

konaného dne 10. června 2008 v Městské knihovně v Praze

Seminář na téma Akvizice deziderát a jejich získávání v antikvariátech, dary a právně ekonomická stránka darovaných knih pořádala Sekce pro akvizici Sdružení knihoven České republiky, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem a Městská knihovna v Praze.

Přítomni: 71 účastníků včetně přednášejících

Program:

 1. Ing. Aleš Brožek, předseda Sekce pro akvizici a ředitel SVK v Ústí n.L. zahájil seminář.
 2. Možnosti spolupráce antikvářů s knihovnami

  Tomáš Maděra, Svaz antikvářů ČR

  Pan Maděra sdělil, že v Praze je 55 antikvariátů, některé jsou zaměřené na turisty, další jsou sběratelské s úzkou specializací nebo všeobecné, další se zaměřují na učebnice. Neprodávají počítačovou literaturu, která rychle zastarává.
  Na internetu má pan Maděra databázi knih 3 antikvariátů.
  Databáze obsahuje 28 000 knih, je denně aktualizovaná a připravená pro knihovny k objednávání. Platba fakturou, kartou, hotově, zprostředkovávají i odkup od soukromých osob pro instituce. Antikvariát poskytuje záznamovou službu včetně cíleného vyhledávání v ČR i v cizině, pokud kniha není v prodejně.
  Neexistuje celostátní databáze všech antikvariátů, ani pražských, ne všichni antikváři mají webové stránky. V diskuzi odpověděl na dotazy, kolik procent se proplácí prodávajícím - závisí na druhu platby, hodnotě knihy, zda jde do komise a dalších skutečnostech - většinou 50 % získává prodávající, v komisi se vyplácí od 15 do 20 %.
  Dále odpověděl na dotaz, jak udělat odhad, pokud není vlastník knihy z Prahy - je možné zaslat e-mail s informacemi o knize, ale u dražších knih je to placená služba.
  Na další dotaz, jak se připravuje na digitalizaci knih - nepřipravuje se, digitalizace není konkurence. Na poslední dotaz o nákupu zahraniční literatury od soukromých osob odpověděl, že zatím nakupoval jen od institucí, i od soukromých osob by to dokázal, ale ještě to nezkoušel.

 3. Doplňování knihovních fondů formou darů, nákupem od soukromých osob, organizací, z pozůstalosti a z antikvariátů v podmínkách SVK Plzeňského kraje

  Mgr. Anna Andrlová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

  prezentace (.pdf, 1 914 kB)

  V zápisu uvádím většinou pouze nejdůležitější tématická hesla z vystoupení Mgr. Andrlové, protože celý příspěvek bude v elektronické příloze.
  Retrospektivní doplňování je spojovací nití problémů (jedná se o dokumenty, které nejsou běžně k dostání na knižním trhu).

  • vyhledávání a výběr dokumentů
  • výběr s dokumentem v ruce
  • antikvariáty - využívání nabídkových katalogů a seznamů - antikvariát posílá knihy do knihovny, kde rozhodnou s dokumentem v ruce o koupi. Knihovna dělá soupisy deziderát a předává je antikvariátu, hlavně záznamy na poslední vyřazené exempláře v knihovně.
  • z pozůstalostí - navštěvují prostory, kde jsou dokumenty a buď si udělají seznam na místě nebo převezou dokumenty do knihovny, po dokončení retrokonverze budou na místě pracovat s kvalitním notebookem.
  • od soukromých osob a organizací - převažují písemné nabídky
  • administrativně-právní řešení - darovací nebo kupní smlouva na základě příkazu z Krajského úřadu (aby byl doklad nebo potvrzení o daru)
  • kupní cena - smluvní cena
  • vyhledávání a vybírání starších dokumentů
  • spolupráce s antikvariáty - je rozdíl v cenách mezi plzeňskými a pražskými antikvariáty, antikvariát FABIO Louny vydal 4 -svazkový katalog
  • druhy doplňovaných dokumentů
  • doplňované dokumenty z hlediska obsahu

  Závěr - retrospektivní doplňování musí vycházet z úkolů, zakotvených ve statutu a v plánech doplňování a z finančních možností knihovny.
  Na dotaz, jak motivují antikvariát, Mgr. Andrlová odpověděla, že antikvariát shromažďuje knihy, vyhotoví dodací list s určenými cenami, předá jej i s knihami do knihovny, kde si vyberou a pokud se jim nezamlouvá cena, tak se rozhodují o koupi.
  Mgr. Andrlová je soudním znalcem v oblasti oceňování knih ještě s jednou kolegyní, která je specializovaná na historické fondy. Řada knih nemá ceny, v plzeňské knihovně ceny určují a mohou poradit i čtenářům, kteří přicházejí s dotazy. V knihovně knihy oceňují i ve spolupráci s antikvariátem na základě určitých skutečností, cena v knihovně se může lišit od ceny v antikvariátě. Vzdělání na oceňování knih není, sledují především vývoj knižního trhu.

 4. Jak najít svá dezideráta? Evidence v automatizovaném systému sítě veřejné knihovny

  Mgr. Klára Sušická, Městská knihovna v Praze

  prezentace (.pdf, 245 kB)

  Mgr. Sušická definovala dezideráta z různých hledisek. Dezideráta ve veřejné knihovně se sítí poboček - jádro fondu, nenahraditelnost nebo výlučnost titulu, profilové zaměření poboček a specializované úseky. Uvedla příklady zamítnutí požadavků na nákup a mluvila o potřebě spolupráce s antikvariáty a o potřebě jejich centrální databáze.
  Dezideráta a mechanismus odpisů - hromadné vyřazování, revize, ztráta/poškození, automaticky generované dávky, nabídky vyřazeného fondu na webu, rezervy v koncepci i v automatizačním zpracování - o těchto tématech Mgr. Sušická krátce pohovořila.
  K dotazu, co udělat s knihami, které nikdo po nabídce nechce, se nevyjádřila.

 5. Dary a právně ekonomická stránka darovaných knih

  Mgr. Alena Petruželková, Památník národního písemnictví v Praze

  prezentace (.pdf, 105 kB)
  • zákonné normy
  • základní pravidlo - každá knihovní dokument musí být zaevidován
  • dar - přihlašování na finančním úřadu 1x za ? roku - formulář přiznání k dani darovací + soupis darovaných dokumentů
  • přijetí daru - formy smluv:
   • písemná - darovací smlouva
   • ústní
   • konkludentní (faktická)
 6. stanovení ceny knihovního dokumentu, sbírkového předmětu - cena:
  • úřední
  • tržní
  • obvyklá
  • reprodukční
  • kompletační
  • kulturní (hodnota)

  Na dotaz, jak se nakládá s nevyžádanými dary nebo s tituly, které se tváří jako dary a firma chce za ně určitou částku, Mgr. Petruželková odpověděla, že nevyžádané dary kromě banalit posílají nazpět s dopisem, že nebudou zařazeny do fondu a na tituly, které se tváří jako dary a chtějí je přijmout do fondu, tak posílají formulář na darování.
  Odpověď na tento dotaz doplnila Mgr. Andrlová - v Plzni vystavují děkovný dopis, který je zároveň dokladem o nabytí daru, někteří dárci posílají i žádost o potvrzení.

 7. Zkušenosti ze zahraničních antikvariátních veletrhů

  Mgr. Jiří Glonek, Vědecká knihovna v Olomouci

  Mgr. Glonek pohovořil o zkušenostech v olomoucké knihovně.
  Půjčují knihy na výstavy nebo odpovídají na dotazy čtenářů, takže jsou nuceni pracovat s cenami u zahraničních publikací - okresní nebo krajský soud uděluje specializaci soudního znalce. Jezdí pravidelně do zahraničí na antikvariátní veletrhy, vyhledávají hlavně bohemika. Dost vzácných dokumentů je v soukromých rukou.
  ILAB - webové stránky sdružení světových antikvářů (2 000 antikvářů z 30 zemí).
  Mgr. Glonek předvedl ukázky stránek světových antikvářů, některé dokumenty jsou tak drahé, že jsou prakticky nezískatelné i když krajský úřad může poskytnout 50 % dotace nebo MK ČR, pokud je zřizovatelem, ale administrativně je to náročné.
  Na dotaz, jaký je rozpočet na nákup zahraniční literatury (myšleno starých tisků), odpověděl, že oficiální rozpočet na nákup starých tisků je nulový.

 8. Jak lze také získat publikace pro muzejní knihovnu

  PhDr. Jarmila Okrouhlíková, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

  příspěvek (.pdf, 61 kB)

  PhDr. Okroulíková hovořila o získávání publikací ze zápůjčky ze sbírkových předmětů muzea. Knihovník musí být aktivní a znalý věci, musí spolupracovat s pracovníky, kteří uzavírají smlouvy o zapůjčení - aby byl poskytnut výtisk výstavního katalogu knihovně.
  Ve smlouvách je potřeba rozdělit autorské výtisky a knihovník musí dohlédnout, aby se katalogy do knihovny dostaly. Když vypůjčující muzeum nevydává vlastní katalog nebo vychází publikace k výstavě v samostatném nakladatelství (nevydává muzeum), tak pokud je v publikaci reprodukce předmětů z muzea - lze použít reprodukční právo - nakladatelství zaplatí určitý obnos a ve smlouvě je potřeba zakotvit výtisky pro knihovnu a knihovník musí dohlédnout, aby se tyto výtisky do knihovny dostaly.

 9. Diskuse

  • Speciální databáze ztracených knih po povodních

   Mgr. Monika Myslivečková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

   příspěvek (.pdf, 94 kB)

   Mgr. Myslivečková hovořila o povodních v roce 2000, kdy knihovna přišla o značné množství knih i svázaných periodik (75000 svazků knih, 16 000 svázaných časopisů), hlavně z 80. a 90. let, . ale i o novější, formou darů se snaží ztráty nahradit.
   Ztráty evidují pomocí speciální databáze včetně aktualizace, bylo to obtížnější i proto, že velká část ztraceného fondu nebyla elektronicky zpracována. Doplňování trvalo 3 roky, kromě darovaných knih od knihoven hlavně aktuální skripta věnovaly zdarma nebo se slevou prodejny skript a vysoké školy, na nákup poskytlo dotaci MK ČR. Knihovna také přijala dary od soukromníků - konkrétní tituly. 10 000 svazků knih a 890 svázaných periodik se podařilo doplnit do současnosti. Databáze slouží jako oficiální odpisový seznam - na CD-ROM. V současné době už knihovny přispívají málo dary za knihy, které byly zničeny povodněmi.

  • Antikvariát v knihovně

   M. Vrbenská, ředitelka Městské knihovny v Semilech

   Ve svém příspěvku hovořila o tom, že knihovna současně provozuje antikvariát od 1991 na živnostenský list s úvazkem 1 pracovnice. Do antikvariátu dávají knihy z vlastní knihovny, ale i další zájemci mimo knihovnu přinášejí knihy k prodání, což je přínosem pro knihovnu na retrospektivní doplnění fondu - učebnice, regionální literatura. V prostorách antikvariátu je i půjčovna časopisů, ale antikvariát výdělečný není.

  • Aukční síň Symposion

   Mgr. Lenka Hanáková, majitelka a jednatelka aukční síně Symposion v Praze

   Její příspěvek byl velice krátký - 2× nebo 3× do roka pořádají aukce, vydávají katalog, Nejlepší spolupráci mají s Národním archívem v Praze.

 10. Závěr - ing. Brožek všem poděkoval a přednášející vyzval k zaslání příspěvků v elektronické podobě, aby mohly být vystaveny na webu jako přílohy k zápisu.
  Dále upozornil na konferenci Knihovny současnosti, která proběhne v Seči 16.-19.9.2008 a vyzval přítomné k aktivní účasti a požádal je o písemné příspěvky do připravovaného sborníku na jakékoli téma akvizice do konce června 2008.
­
Fotogalerie: Zápis z 18. semináře akvizičních pracovníků

Fotografie z 18. semináře akvizičních pracovníků konaného dne 10. června 2008 v Městské knihovně v Praze poskytl Aleš Brožek

Zápis z 18. semináře akvizičních pracovníků: J.Lichtenbergová (SVK Ústí nad Labem) při zpracování zápisu ze semináře Zápis z 18. semináře akvizičních pracovníků: M. Vrbenská, ředitelka Městské knihovny v Semilech Zápis z 18. semináře akvizičních pracovníků: Mgr. Monika Myslivečková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet