Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z 19. semináře akvizičních pracovníků

konaného 10. června 2009 v Hradci Králové

na téma

Akvizice dokumentů prostřednictvím distributorů, knihkupců a nakladatelů

Přítomni: 112 podepsaných účastníků podle prezenční listiny (.pdf, 756 kB)

Program:

 1. Úvod - ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová přivítala přítomné a zahájila seminář.
 2. Ing. Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, přednesl krátký úvod k programu a konstatoval velký počet účastníků, nejvyšší ze všech dosavadních seminářů.
 3. Kdo uspokojí požadavky knihoven na doplňování knihovních fondů? - Distributoři, knihkupci, vydavatelé, anebo všichni společně

  Mgr. Anna Andrlová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň
  prezentace (.pdf, 344 kB)

  Mgr. Andrlová se ve svém příspěvku zabývala vztahy mezi knihovníky a dodavateli, obchodními vztahy mezi jednotlivými dodavateli, způsoby nabývaní dokumentů, vývojem právní legislativy, typy knihoven podle Knihovního zákona, situací na na knižním trhu, charakteristikou tří typů dodavatelů, výhledem do budoucnosti.

 4. Zkušenosti nakladatelství ze spolupráce s knihovnami a jejich zřizovateli

  Mgr. Marcela Kubincová, Nakladatelství Fragment Praha
  nakladatelství-fragmentseznam.cz, knihovny-fragmentseznam.cz, kubincova.fragmentseznam.cz

  Mgr. Kubincová navázala na odborný výklad Mgr. Andrlové, základy čtenářství u dětí vidí v rodině, na rodinu navazuje škola, ale děti si chtějí vybírat (doporučená četba ne vždy odpovídá požadavkům mladé generace), dnešní nabídka Fragmentu je bohatá, jsou vydávány tituly, které dříve nemohly vyjít.
  Plošná sleva 30 % pouze při objednávkách e-mailem, klasickou poštou, přes obchodního zástupce, doprava zdarma. U objednávek přes www.fragment.cz je poskytován rabat jen 12 %, systém nedokáže nastavení na vyšší rabat. Kompletní nabídka knih je v katalogu Fragmentu, nakladatelství poskytuje doplňkové služby (výstavy, besedy). Nakladatelství vydává periodikum Knižní scéna - k dostání zdarma například ve firmě Kosmas.

 5. Společnost Kosmas a knihovny

  Ctirad Fuchs, Kosmas, s.r.o, Horoměřice
  www.kosmas.cz, kosmaskosmas.cz

  Knižní velkoobchod funguje 10 let, nespecializuje se na komerční tituly, ale spolupracuje i s malými nebo regionálními nakladateli a univerzitami, je zde provázání s nakladatelstvím Argo - výhradní distribuce. Od roku 2007 je možno zasílat objednávky přes internet, testovací přihlášení pro knihovny - test K, lze předobjednat připravované tituly, firma poskytuje tématické nabídky, zboží je dodáváno do 3 dnů a firma potvrdí objednávku. V poslední době jsou novou nabídkou v sortimentu audioknihy - CD (nabídka rozšířena o nakladatelství Supraphon - přes 300 titulů), dále je v nabídce levná beletrie v angličtině, publikace a katalogy z oblasti umění, periodika.
  Zdarma periodika Knižní scéna a Knižní noviny. Spolupráce s knihovnami je důležitá, k zákazníkům přistupují individuálně, nedávají plošný rabat, doprava zdarma v garantovaném termínu, možnost ukázek - návštěva zástupce, 30 000 titulů v nabídce, z toho 24 000 aktuálně. Soutěž Kniha mého srdce - z nominovaných 100 titulů je o některé zájem.

 6. Zkušenosti distributora knih s knihovnami

  Tomáš Loukota, OPA - obchodní a propagační agentura, Praha
  www.opa-knihy.cz, opa-knihycbox.cz
  prezentace (.pdf, 341 kB)

  Pan Loukota představil distribuční firmu OPA, která je více než velkoobchodem, vznikla v roce 1990, od počátku je zaměřena pouze na knihovny, snaží se o co nejširší sortiment, v distribuci má 4500 nových titulů (1. vydání) od více než 160 nakladatelů, nabízí celou produkci jednotlivých nakladatelství, výhodný rabat, osobní přístup k zákazníkům. Zkušenosti s knihovnami jsou mnohaleté, rozmanité a kladné.
  Dále pan Loukota hovořil o způsobu výběru knih dříve a v současnosti, nabídka přes internet včetně edičních plánů nakladatelství. Všiml si proměny prostředí knihoven, které osobně navštívil - bylo by dobré vytvořit průvodce po knihovnách. Na závěr se zmínil o rozdílné struktuře nákupu knihoven.

 7. Akvizice dokumentů prostřednictvím distributorů, nakladatelů a knihkupců v SVK Ústí nad Labem - současná problematika knižního trhu

  Jana Lichtenbergová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
  prezentace (.pdf, 1 100 kB)

  Paní Lichtenbergová se zaměřila na praktické pozitivní i negativní zkušenosti, které obecně dokumentují současnou problematiku knižního trhu. Poznatky rozdělila do několika tematických bloků. Hovořila nejdříve o kladných stránkách tří typů dodavatelů dokumentů - o finančních výhodách, o pozitivech v nabídce dodavatelů, dále o způsobech výběru a objednávání včetně vyřizování objednávek, kde se v této části podrobněji zmínila o kladných stránkách internetu, osobního výběru a jiných způsobech objednávání.
  Na základě záporných poznatků hovořila o finančních nevýhodách, o negativních skutečnostech v nabídce dodavatelů a ve způsobech výběru, objednávání a vyřizování objednávek. Tak jako u kladného hodnocení se podrobněji zabývala internetem, osobním výběrem a jinými způsoby objednávek.
  Dalším tématem byla praktická ukázka, kde nejvýhodněji nakoupit - ve 4 tabulkách srovnala u vybraných titulů konkrétních nakladatelství konečné obchodní ceny u distribučních firem, knihkupců a nakladatelů.
  Krátce pohovořila o krizi v knihovnách i na straně dodavatelů a v závěru přednášky seznámila přítomné se systémem nákupu v SVK Ústí nad Labem včetně konkrétních dodavatelů a některými statistickými údaji za rok 2008.

 8. Moderní systém zásobování knihoven

  Ing. Luděk Blahut, PEMIC BOOKS, a.s., Ostrava-Kunčice, ředitel
  Ing. Ondřej Stojeba, PEMIC BOOKS, a.s., Ostrava-Kunčice, manager ProShop
  www.pemic.cz, knizni.velkoobchodpemic.cz
  prezentace (.pdf, 1 672 kB)

  Ing. Blahut pohovořil o distribuční firmě PEMIC BOOKS, která byla založena v roce 2001 a o všech jejích složkách. Firma má nejširší sortiment skladovaných titulů, přes 37000, poskytuje výhodné rabaty, dbá na logistiku a informační podporu.
  Mimořádná nabídka:
  Od 15. 6. 2009 do 31. 7. 2009 firma poskytne knihovnám rabat 40 % na produkci těchto nakladatelství: Jota, Slovart, Baronet, Fragment, Mladá fronta.
  V diskusi s Ing. Blahutem se probírala problematika rabatů, ozvala se zástupkyně nakladatelství Fragment, která byla překvapena 40 % slevou v mimořádné akci Pemicu, a paní Lichtenbergová, které se nelíbí, že pro poskytnutí určitého rabatu musí knihovna nakoupit v této firmě knihy za určený finanční roční objem (konkrétně nad 300 000,00 Kč za rok podle sdělení obchodního zástupce, vše je ale v jednání), v jiných distribučních firmách takové podmínky nejsou požadovány. Ing. Blahut odpověděl, že firma má nákupní rabaty rozdílné, není možné dát jednotný plošný rabat na všechny objednávky. Mgr. Andrlová v diskusi požádala, aby se doplnila elektronická nabídka titulů o údaj ISBN - v odpovědi zaznělo, že se bude uvažovat o úpravě informativních e-mailů, ale ISBN lze nyní najít v novinkách měsíce.

 9. Odborná literatura a labyrint knižního trhu

  Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea, Praha
  prezentace (.pdf, 500 kB)

  Paní Kučerová hovořila o nákupu odborné literatury, o typech doplňovaných dokumentů ve druhé největší veřejné vědecké knihovně, která je součástí Národního muzea, o profilu oborů, finančních zdrojích. Dále uvedla dvě kategorie uživatelů (odborná veřejnost a odborní pracovníci NM), zabývala se adresnými objednávkami a hledisky pro výběr literatury, pohovořila o konkrétních dodavatelích periodik i dodavatelích domácí neperiodické produkce, uvedla problematiku nákupu zahraničních publikací včetně konkrétních dodavatelů, zdůraznila hledisko komplexnosti služeb při výběru dodavatele: tj. nejen zaměření na ceny a slevy, ale na dlouhodobou péči o zákazníka (informování o novinkách dle jeho zaměření, databáze publikací, sledování knižních kontinuací a desiderát, ...) a závěr přednášky věnovala tématu jak zvládnout nákup odborné literatury.

 10. Zkušenosti s akvizicí tzv. placeného povinného výtisku

  Eva Lachmanová, Knihovna Národního muzea, Praha
  prezentace (.pdf, 206 kB)

  Paní Lachmanová hovořila o placeném povinném výtisku a jeho historii.
  Důležitým předělem byl rok 1996, kdy byl knihovně odebrán povinný výtisk neperiodických publikací, ale ponechán povinný výtisk pro periodika.
  Každým rokem je přidělována ministerstvem kultury dotace na nákup fondu, nákup je realizován u konkrétních dodavatelů na základě několika forem informačních zdrojů, ale často chybí přesné anotace, údaje o pořadí vydání.
  V závěru své přednášky pohovořila o řešení nevyžádaného povinného výtisku, o problémech s placeným povinným výtiskem - nemožnost zajistit systematickou akviziční činnost a o východiscích.

 11. Akvizice v Městské knihovně Trutnov

  Michaela Řeháková, Městská knihovna Trutnov
  text (.pdf, 112 kB)

  Paní Řeháková představila Městskou knihovnu v Trutnově, která je univerzální, ale také je pověřena výkonem regionálních funkcí. Vztahy se zřizovatelem jsou dobré, na nákup je každoročně kolem miliónu korun. V knihovně pracuje akviziční komise, pracovnice knihovny sledují zájmy a požadavky čtenářů včetně požadavků na MVS.
  O výběr knih do výměnných souborů se stará metodička. Knihovna používá software Clavius s možností sdílené katalogizace.
  Dále hovořila o průběhu samotného výběru a nákupu knih a konkrétních dodavatelích, největším dodavatelem je firma PEMIC BOOKS, která pokryje 80 % akvizice. Nezapomněla se zmínit o akvizici periodik a zvukových knih a v závěru přednášky shrnula současné problémy akvizice.

 12. Zkušenosti z akvizice v Městské knihovně v Náchodě

  Dana Kracíková, Městská knihovna Náchod, o.p.s.

  Paní Kracíková seznámila přítomné se způsoby získávání literatury, nejvýznamnějším dodavatelem je firma OPA, která pokrývá 85 % knižní produkce, dalšími dodavateli jsou dealeři s výraznými slevami. Zhoršila se spolupráce s knihkupectvím v Náchodě - paní Kracíková uvedla konkrétní negativní stránky spolupráce, ale po revoluci vzniklo v Náchodě další knihkupectví, které poskytuje slevu 20 % a knihovna je s jeho službami spokojena. Dále knihovna spolupracuje se zástupci nakladatelství Thovt a Albatros a také samotní autoři zasílají knihy a samozřejmě knihovna přijímá i dary od čtenářů.

 13. Závěr

  Ing. Brožek ukončil akviziční seminář, poděkoval přítomným za účast a zvláště poděkoval ředitelce Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Evě Svobodové za organizaci semináře a poskytnutí krásného přednáškového sálu v nové budově knihovny. Také připomněl, že příští rok se bude konat 20. jubilejní akviziční seminář.
  Po skončení semináře proběhla exkurze s odborným výkladem po prostorách nové budovy SVK v Hradci Králové.

­
Fotogalerie: Zápis z 19. semináře akvizičních pracovníků

Fotografie z 19. semináře akvizičních pracovníků konaného 10. června 2009 v Hradci Králové na téma "Akvizice dokumentů prostřednictvím distributorů, knihkupců a nakladatelů" poskytl Aleš Brožek

Zápis z 19. semináře akvizičních pracovníků: Foto Zápis z 19. semináře akvizičních pracovníků: Foto Zápis z 19. semináře akvizičních pracovníků: Foto
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet