Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z porady v NK 20.11.2012

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností
dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb.,

konané v Národní knihovně ČR v Praze, 20. listopadu 2012

Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven

Přítomni: Brožek (SVK Ústí n.L.), Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.), Filipová (MSVK v Ostravě), Dvorová (SVKPK Plzeň), Prchlíková (SVKPK Plzeň), Mikulíková (KK Fr. Bartoše Zlín), Štěpánová (KK v Pardubicích), Myslivečková (JVK v Čes. Budějovicích), Francová (Parlamentní knihovna), Pochylá (NK ČR), Zeinertová (NK ČR), Žížala (NK ČR), Matušík (NK ČR), Hermanová (SVK v Kladně), Lukavský (MK Praha), Vojtíšek (MK Praha), Lachmanová (KNM Praha), Ivanovová (VKOL), Machačová (VKOL), Balounová (MZK Brno), Štemberková (MZK Brno), Havrdová (SVK Hradec Králové), Dobrovolná (KK Vysočiny Havl. Brod), Havránková (KK Karlovy Vary), Hendrychová (KVK Liberec), Šilhan (SČKN), Matoušová (KNAV Praha), Krouzová (KNAV Praha), Petruželková (PNP Praha), Matějková (KC Praha).

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola úkolu z minulé porady - nakladatelé a plnění nab. povinnosti

3. Zpráva o činnosti SČKN

4. Archivy - plnění nabídkové povinnosti

5. Elektronické knihy v Knihovně Celetná

6. E-knihy v NK ČR

7. Diskuse a závěr

1. Poradu zahájil a přítomné uvítal ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK, seznámil přítomné s programem, poděkoval Mgr. Zeinertové z NK za zajištění pohoštění a sálu k uskutečnění porady.

2. Rozsáhlou zprávu o plnění nabídkové povinnosti nakladatelů oslovených po loňské poradě podala paní Lichtenbergová, opět připomněla ostatním akvizitérům, aby se zapojili do této činnosti (podávání návrhů, kterého nakladatele ještě oslovit nebo urgovat), protože od minulého listopadu nikdo nespolupracuje. Srovnávací tabulka s počty nově vydaných titulů udává údaje od 3 zdrojů - Dr. Císař, SČKN a NIPOS - někde se počty liší. Další tabulka je o plnění nabídkové povinnosti největšími vydavateli a také univerzitami a VŠ. (příloha prezentace)

3. Pan Šilhan z SČKN shrnul činnost Knižních novinek a Databáze vydaných titulů - v roce 2012 nedošlo k žádným změnám. Celkem je v databázi 56 500 titulů, do 19.11.2012 bylo zadáno 7155 záznamů (za celý rok 2011 to bylo 6900 záznamů), v databázi je vedeno 862 nakladatelů, z toho je činných 230 (loni 229), letos přibylo 46 nových nakladatelů a nakladatelů (loni 36). Smlouvu pro plnění nabídkové povinnosti formou tištěné verze Knižních novinek má uzavřenou 192 nakladatelů. SČKN si cení práce paní Lichtenbergové, sami nedokážou přesvědčit nakladatele k ukládání záznamů tak úspěšně, jako ona. Bohužel pan Šilhan musel odejít na poradu s grafikem, příští rok by bylo dobré podle těchto schůzek (pokud jsou dané dopředu) naplánovat termín porady tak, aby mohl zůstat až do konce.
Zástupci Literárních novin tentokrát nebyli z důvodu nevyhovující spolupráce pozvaní. Nakladatelé, kteří u nich provádějí nabídkovou povinnost, budou vyzváni, aby přešli na jiný způsob nabídek.

4. Paní Prchlíková z SVKPK přednesla zprávu o plnění nabídkové povinnosti archivy, zaměřila se zejména na archivy Plzeňského kraje. V poslední době se nabídková povinnost zlepšila, archivy, které vydávají tituly samy nebo prostřednictvím nakladatelů, většinou závazky plní, menší archivy mají ediční činnost zanedbatelnou. (příloha)

5. Paní Matějková z Knihovny Celetná představila nový projekt na nákup elektronických knih pouze české odborné literatury, která je nejvíce žádaná a v knižní podobě stále půjčená. Projektu se účastní 18 subjektů - knihovny VŠ i jednotlivých fakult, koordinátorem je Knihovna Celetná. Není žádná nabídka, sami museli zadávat poptávky u nakladatelů na konkrétní tituly, nakonec spolupracují se šesti nakladateli pomocí eReadingu. Bylo třeba sestavit smlouvy na licence a nákup s nakladateli, dohodnout formáty e-knih, navrhnout finanční částku, kterou je každý subjekt ochoten do nákupu vložit, počty licencí u jednotlivých titulů, vystavit tituly v katalogu knihoven a zajistit přístup pro uživatele. Náklady by se snížily, kdyby se do projektu zapojilo více knihoven - návrh pro krajské knihovny, kde není v sídle vysokoškolská knihovna, v únoru 2013 proběhne další kolo výběru, lze se připojit k již zakoupeným titulům a zaplatit dohodnutý podíl ceny.

6. Po loňském referátu o e-knihách Mgr. Žížala z NK ČR představil další projekt na nákup e-knih a výsledek projektu http://edpilot.nkp.cz/ . Stále se zabývají možnými změnami v legislativě a povinným výtiskem, testovali sběr a zpracování od akvizice po katalogizaci, prováděli průzkum trhu a možnosti komunikace s nakladateli (smlouvy o poskytování el. publikací, výhody dobrovolného ukládání x překážky a problémy - nedůvěra ohledně zabezpečení a úniku). Přesto se podařilo získat hodně publikací a nyní spouští nový projekt NAKI (příloha prezentace).

7. Diskuze probíhala průběžně, nejživější byla po dotazu, jak knihovny získávají a nakupují tituly na základě nabídkové povinnosti - příklad na neprodejném titulu Registr uměleckých výstupů z nakladatelství AMU - většina knihoven titul nemá, což rozpoutalo debatu o tom, že objednávání jednotlivých titulů je velmi nákladné jak časově, tak i finančně (poštovné za jednotlivě zasílané publikace, uzavírání smluv), je lepší počkat, až se tituly dostanou do distribuce a na trh (možnost slevy), kumulace objednávek na více knih za delší období; co se nekoupí, je možné získat MVS.
Závěrečného slova se ujala Mgr. Zeinertová, poděkovala za uvedené příspěvky a podala informace o slíbené prohlídce Astronomické věže a Barokního knihovního sálu Klementina, kterou nás provedla PhDr. Vajnerová.

Zapsala Jana Hermanová

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet