Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Fotogalerie „17. akviziční seminář“


17. akviziční seminář: Občerstvení účastníků před zahájením     17. akviziční seminář: Mgr. Alena Petruželková referuje o paradoxu vyřazování     17. akviziční seminář: Pohled na účastníky semináře17. akviziční seminář: Mgr. Anna Andrlová (Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) hovořila o aktualizaci knihovního fondu     17. akviziční seminář: Mgr. Zdena Prahlová (Městská knihovna v Praze) nazvala své vystoupení Vyřazování - likvidace nebo recyklace?     17. akviziční seminář: PhDr. Ivo Brožek (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) navrhl vystavovat seznamy vyřazených knih na jednom místě na internetu     17. akviziční seminář: Dana Michlová (Knihovna Václava Čtvrtka Jičín) pohovořila o aktualizace knihovního fondu v městské knihovně     17. akviziční seminář: PhDr. H. Thűrk zastupoval na semináři distribuční firmu OPA     
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet