Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

21. zasedání sekce pro bibliografii SDRUK

v Českých Budějovicích, 7.-8. 4. 2009

První den zasedání byl zahájen ve 14.00 hod. v budově Jihočeské vědecké knihovny Na Sadech. Účastníky uvítala ředitelka Jihočeské vědecké knihovny PhDr. Květa Cempírková, následovala prohlídka oddělení knihovny sídlících v Eggertově vile. Jednání poté vedla PhDr. Jiřina Kádnerová. Hosté byli informováni o organizačních záležitostech a krátce seznámeni s obsahem následujícího zasedání.

 1. Zhodnocení předcházejícího 20. zasedání

  sekce pro bibliografii SDRUK, které se uskutečnilo 20.-21. května 2008 v Hradci Králové.
 2. CERBI

  Doc. Kubíček informoval o postupu prací na vydávání retrospektivní bibliografie českých a moravských novin a časopisů. V roce 2008 vyšly dva nové svazky "Noviny České republiky od počátku do roku 1918". Doc. Kubíček dále informoval o práci na poslední části retrospektivní bibliografie časopisů do roku 1918, která by měla vyjít v roce 2010. Připomněl, že MZK v Brně vystavuje na svých webových stránkách on-line databázi českých a moravských periodik, na závěr poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě podkladů pro bibliografii. Dr. Kádnerová pak vyzvedla práci doc. Kubíčka jako hlavního editora.
 3. Slovník českých knihovníků

  RNDr. Blanka Sapáková zhodnotila dosavadní práci na slovníku po dvou letech zpracování. Od roku 2008 je slovník dostupný na webových stránkách Sdružení knihoven. V současnosti obsahuje celkem 459 hesel. Byla zdůrazněna potřeba dalšího rozšiřování a doplňování slovníku. Též se diskutovala kritéria výběru osobností, zásady ke zpracování databáze: vzdělání, profesní působení, publikační činnost, otázka zařazení dobrovolných knihovníků. Bylo konstatováno, že jsou nedostatečně zpracovaná hesla současných knihovníků a bylo dohodnuto, že každý kraj dodá do příští porady 10 hesel.
 4. Zprávy o činnosti bibliografických pracovišť

  Účastníci jednání představili činnost bibliografických oddělení jednotlivých knihoven za rok 2008. Podrobné příspěvky viz zprávy.
 5. Tituly bibliografických soupisů vydaných v roce 2008

  představila PhDr. Jiřina Kádnerová.
 6. Příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů

  Datum: 4.-6. 10. 2009
  Místo: Vědecká knihovna v Olomouci
  Témata: knihovny a spisovatelé, literatura faktu a bibliografie, literární dějiny v regionech, česko-slovenské vztahy v bibliografii
  Počet a rozsah příspěvků: 7-8 českých, 7-8 slovenských; 20-25 minut
  Termín: přihlášení tématu/názvu příspěvku a jména přednášejícího byl stanoven nejpozději do 15. června 2009 na adresu kadnerovasvkkl.cz.
 7. Příští zasedání sekce pro bibliografii SDRUK - jaro 2010

 8. Různé

  PhDr. Jiřina Kádnerová a doc. Kubíček upozornili na další knihovnické akce, které se uskuteční během letošního roku.
 9. Šumava Karla Klostermanna - příběh šumavské podmalby

  Na závěr zasedání účastníci navštívili výstavu v Jihočeském muzeu uspořádanou u příležitosti Roku Karla Klostermanna.

Zapsala Tamara Pršínová, 8. 4. 2009, České Budějovice
Jihočeská vědecká knihovna

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet