Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

22. zasedání sekce pro bibliografii SDRUK

Středočeská vědecká knihovna v Kladně 4.-5. května 2010

Přítomni dle prezenční listiny

První den zasedání byl zahájen ve 14.00 hod. v Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, ul. Huťská. Účastníky nejprve uvítala ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně PhDr. Jiřina Kádnerová a po ní ředitel Sládečkova vlastivědného muzea PhDr. Zdeněk Kuchyňka, který přítomné seznámil s historií muzea. Vlastní jednání vedla PhDr. Jiřina Kádnerová. Přítomní byli informováni o organizačních záležitostech a krátce seznámeni s obsahem následujícího zasedání.

 1. Zhodnocení předcházejícího 21. zasedání sekce pro bibliografii SDRUK, které se uskutečnilo 7.-8. dubna 2009 v Českých Budějovicích.

 2. Slovník českých knihovníků

  Dosavadní výsledky a doporučení z jednání Rady SDRUK - PhDr. Jiřina Kádnerová.
  Základní fakta o databázi jsou uvedena v článku bývalé správkyně databáze Moniky Kratochvílové (Čtenář, 2010, č. 4,). Novou správkyní se stala RNDr. Blanka Sapáková, která mj. zajistí jednotný formát záznamů a zamezí jejich duplicitě.
  V současnosti báze obsahuje celkem 547 hesel. Chybějící hesla za pražské knihovníky bude doplňovat PhDr. Jarmila Burgetová. Byla zdůrazněna potřeba dalšího rozšiřování a doplňování slovníku. Též se diskutovala kritéria výběru osobností, zásady ke zpracování databáze a její aktualizace. Předběžně byl také dohodnut maximální rozsah záznamu na 3 normostrany.
 3. Příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů

  Datum: 3.- 5. října 2010
  Místo: Krajská knihovna v Trnavě
  Témata: Významné osobnosti v regionech v kontextu bibliografického zpracování; Regionální články z periodického tisku, regionální monografie měst a obcí; Zpracování kalendárií regionálních osobností; Bibliografie věnované česko slovenským vztahům v rámci jednotlivých měst a obcí a významným osobnostem
  Počet a rozsah příspěvků: 7-8 českých, 7-8 slovenských; 20-25 minut
  Předběžně přislíbeno 6 příspěvků (Historický ústav AV ČR - dr. Horčáková, Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava - PhDr. Hrazdilová, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Jitka Hainzová, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Krajská knihovna Pardubice, Moravská zemská knihovna Brno).
  Termín: přihlášení tématu/názvu příspěvku a jména přednášejícího byl stanoven nejpozději do 15. června 2010 na adresu kadnerovasvkkl.cz.
 4. Prohlídka expozic Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

  s odborným výkladem PhDr. Zdeňka Kuchyňky
 5. Tituly bibliografických soupisů vydaných v roce 2009

  pbyly představeny na doprovodné výstavě.
 6. Informace o současném stavu České národní bibliografie

  přednesla Mgr. Edita Lichtenbergová
 7. Zprávy o činnosti bibliografických pracovišť

  Účastníci jednání představili činnost bibliografických oddělení jednotlivých knihoven za rok 2009. Podrobné příspěvky viz přiložené zprávy.
 8. Různé

 9. Exkurze po industriálních památkách Kladna

  s odborným výkladem ing. Jiřího Miky.

Zapsala Eva Wróblewská

Zprávy o činnosti bibliografických pracovišť

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet