Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Bibliografické kolokvium 2019

Dějiny regionů v měnícím se světě

(krajina, místa, osobnosti)

22. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů

Datum a místo konání: 6. – 8. října 2019, Historický ústav AV ČR, v.v.i. (Prosecká 809/76, Praha 9 – Prosek)
Jazyk konference: čeština a slovenština

Zápis

Pozvánka

Bibliografie patří k důležitým nástrojům uchování paměti. Její význam v současném proměnlivém světě, zahlceném informacemi různé kvality, dále narůstá. Automatizace knihovnických procesů nabízí ve vyhledávání informací nové možnosti, jak je představují národní, regionální a oborové databáze bibliografických záznamů. Naproti tomu bibliografie sestavené tradičním způsobem nabízejí uživateli přehledné uspořádání, vzájemné vazby díla s jeho recepcí a zpravidla i průvodní studie o zpracovávaném tématu. Bez ohledu na technické zpracování zůstává základem dobré bibliografie trpělivé shromažďování, jednotný popis a třídění záznamů, kde zkušenost bibliografa není nahraditelná žádným softwarem a to i přes nadějný vývoj umělé inteligence. Modernizace bibliografického řemesla je však nezbytná. Setkání českých a slovenských bibliografů nabídlo příležitost ohlédnout se za minulostí oboru i představit z pohledu „kompasu v moři knih“ nové trendy v regionální a vlastivědné bibliografii v následujících tematických okruzích:

  • historická krajina v regionální literatuře
  • regionální bibliografie k dějinám měst a městeček
  • regionální kroniky, kronikáři a písmáci
  • čeští a slovenští bibliografové a jejich odkaz
  • region a „velký“ svět - cestování, cestopisy, čeští a slovenští cestovatelé

Podrobný program zde.

Prezentace, které zazněly:

Z Ústí až na konec světa – Martha Schichtová

Novinář a cestovatel Vladislav Forejt-Alan

Vševlad Jozef Gajdoš

PhDr. Stanislava Jonášová-Hájková

Využití Knihovědné bibliografie pro studium regionální knižní kultury

František Augustin Urbánek

Cesty Milana Rastislava Štefánika a ich reflexia v tlačených médiách

Prof. ThDr. Alois Musil, dr. h. c.

Bibliografické kolokvium 2019 pořádalo Sdružení knihoven ČR ve spolupráci se Slovenskou asociácií knižnic a Historickým ústavem Akademie věd ČR v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti za podpory LINDAT/CLARIAH.

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet