Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Sekce pro bibliografii

Předsedkyně: Mgr. Eva Svobodová

Sekce pro bibliografii (založena v roce 1994) sdružuje zástupce knihoven a institucí ČR zabývajích se bibliografickou činností jako jednou z významných aktivit knihoven v informační společnosti. Svojí činností napomáhá organizaci bibliografické práce a její koordinaci.
Zasedání členů sekce se koná zpravidla 1x ročně v některé z členských knihoven SDRUK (jarní zasedání). Každoročně na podzim je připraveno (střídavě v ČR nebo SR) Sekcí pro bibliografii SDRUK nebo Slovenskou národnou knižnicou - Národným bibliografickým ústavom Martin Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů.
2. 10. 2012 byla při této sekci založena pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB). Důvodem byla potřeba obnovit článkovou bibliografii stěžejních periodik a koordinovat tuto činnost mezi krajskými, ústředními oborovými a specializovanými knihovnami.

AKTUÁLNĚ: 32. jednání sekce pro bibliografii v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem - ZRUŠENO

Koncepce analytické bibliografie v ČR

E-sborníky z kolokvií

Stanovisko PSAB a generálního ředitele Národní knihovny ČR

Zápisy z jednání sekce a seminářů

­ Zápisy z bibliografických kolokvií

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet