Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis pracovní skupiny u NK ČR

Schůzka pracovní skupiny dne 23. 9. 2010 Přítomni: Anežka Baďurová (KNAV), Marie Balíková (NK ČR), Přemysl Bar (MZK), Zdenka Bosáková (NK ČR), Lucie Heilandová (MZK), Miroslava Hejnová (NK ČR), Jaroslava Kašparová (KNM), Petra Křivová (MB - PPM), Zuzana Kulová (NK ČR), Zdeněk Lenhart (CITeM MZM), Jitka Machová (MZK), Tereza Paličková (NK ČR), Veronika Procházková (NK ČR), Alena Smítková (NK ČR), Jan Sobotka (NK ČR), Jaroslava Svobodová (NK ČR), Danuše Vyorálková (NK ČR). 1. Dr. Hejnová v úvodním slovu přivítala účastníky a avizovala ustanovení Pracovní skupiny pod patronátem NK ČR 2. Návrh minimálního záznamu pro Souborný katalog Z diskuze: pole 041 1. indikátor mezera = informace není dostupná (pokud nelze s jistotou určit, zda dílo je originál nebo překlad) pole 510 u jazykově českých odkaz na Knihopis v jednotném formátu dle Knihopisu Digital podpole c K xxxxx * návrh dr. Baďurové vkládat link přímo do Knihopisu Digital (podpole u) - vyzkoušeno, funguje i v SK pole 026 - fingerprint - potřeba (co nejdříve) vybrat jeden z typů a vypracovat metodiku * jediný spolehlivý prostředek pro slučování záznamů v SK Nutnost opět sjednotit způsob zápisu do jednotlivých polí - zejména pole 245, 300 - dle platných katalogizačních pravidel * zjistit na základě čeho se slučují záznamy v SK , abychom věděli, kde jsou problematická místa Při slučování záznamů v SK se porovnává: pole 100 podpole a - příjmení autora (znaky k první čárce) pole 245 podpole a - nebere se v úvahu interpunkce, diakritika, malá a velká písmena podpole n - automaticky se překládá slovní vyjádření na číslice podpole p - bez interpunkce a diakritiky pole 300 podpole a - největší číslo - čísla v hranatých závorkách se neberou v potaz pole 260 podpole c - 4 číslice před první pomlčkou * možnost využít formulář pro připsání sigly v případech, kdy záznam již Souborný katalog obsahuje - záznam si zpracuji v lokálním katalogu a v SK připojím siglu přes jednoduchý formulář http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/aktualizace-odberu-pomoci-formulare * stanovení subminimálního záznamu - pole, bez kterých záznam do SK opravdu neprojde 3. Autority - muzea Mgr. Lenhart z Moravského zemského muzea (pracoviště CITeM - Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví) představil editor pro autority používaný v muzejnictví. Editor vzniká pro projekt spolupráce na tvorbě a využívání báze národních autorit ve formě nadstavby přizpůsobené potřebám muzeí a galerií (blíží se spíše pojetí ontologie) - umožňuje podchytit více životních událostí (narozen, studium, zaměstnání, …) - biografickou poznámku lze rozšířit v podpoli životopis formou prostého textu - odkazy viz též i s vyjádřením vztahu mezi danými osobami - klíčové slovo, kde lze podchytit profese s vazbou na věcné autority - odkazy na el. zdroje (portréty, medailony) - propojení na katalog citovaných publikcí podle normy ISO 4. autoritní záznamy pro tiskaře a tiskárny NK předložila formou prezentace návrh pro tvorbu autoritních hesel tiskařů a tiskáren - proběhla diskuze k jednotlivým problematickým bodům, bude shrnuto a po schválení bude zahájeno jednání s dr. Bartlem, jehož cílem by mělo být akceptování našich modifikací - možnost zápisu starší, mladší, vdova popř. I.,II., … v podpoli c pole 100 - možnost odkazu 410 u jmenné autority - neuvádět u korporací místo působení v záhlaví (možnost samostatného pole s propojením na geografické autority) - stanovení zdrojů pro ověřování * návrh na ustanovení supersupervizora pro starotiskařské autority (za naše autority bychom si odpovídali sami) * dr. Baďurová nadnesla problém se zdroji pro ověřování jmen Chyba v některých případech nesmyslně počešťuje jména, totéž např. Backer-Sommervogel pro jezuity (francouzská forma jména bez ohledu na národnost) V knihovědném oddělení KNAV u autoritních záznamů tiskařů uvádějí i data vydání jednotlivých publikací - může tak dojít k opravě data činnosti uváděného v literatuře * možnost propojení s geografickou autoritou - v chystaných katalogizačních pravidlech (dr. Balíková) Úkoly: T. Paličková rozešle všem zúčastněným vzor minimálního záznamu a prezentaci tvorby autorit tiskařů a tiskáren Sjednotit způsob zápisu: hlavně pole 245, 260 dle platných pravidel Fingerprint polský - Z. Kulová (NK) italský - J. Kašparová (KNM) německý - J. Andrle (NK) Zapsala: A. Smítková a T. Paličková Datum: 24. 9. 2010
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet