Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání z 11. června 2009

Praha, Národní knihovna
11. června 2009 ­

Účastníci: Miroslava Hejnová, Zuzana Kulová, Tereza Paličková, Jan Sobotka (všichni NK ČR), Jitka Machová, Přemysl Bar, Lucie Heilandová, Jiří Dufka (všichni MZK), Miloš Korhoň, Rostislav Krušinský, Jiří Glonek (všichni VKOL), Jindra Pavelková (Muzeum Brněnska - Rajhrad), Richard Šípek (Knihovna Národního muzea), Jaroslava Kašparová (AiP Beroun), Lenka Veselá (Knihovna AV ČR)

Pracovní schůzka měla za úkol obnovit tradici pravidelného setkávání odborných pracovníků v rámci PSST, jejíž náplní je mj. sjednocení pracovních postupů při zpracovávání a zpřístupňování tzv. historických fondů v ČR.

Program jednání:

  1. Katalogizace historických fondů v NK
  2. Metodika katalogizace starých map a jejich zpřístupnění
  3. Různé

Ad. 1
Katalogizace starých tisků v NK probíhá znovu primárně ve formátu MARC 21. Hlavním důvodem byla potřeba vytvořit fondový katalog NK, se kterým bude možno pracovat, tzn. vracet se k záznamům, provádět v nich opravy, řešit problémy s výpůjčkou dokumentů atd. Vlastní postup katalogizace historických fondů v NK probíhá ve dvou liniích. Stálí zaměstnanci pracují primárně s kmenovým dosud nezpracovaným fondem, kdežto externisté provádějí rekatalogizaci s knihou v ruce.
V této souvislosti J. Kašparová ještě jednou shrnula možnosti a s tím spojené výhody a nevýhody katalogizace v MARC 21 a MASTER. MASTER je formát šitý na míru především rukopisům a dosud bylo velmi složité zpětně vstupovat do již hotových záznamů za účelem oprav aj. NK tedy MASTER používá dál pro katalogizaci rukopisů, přičemž testuje formát nové verze XML - TEI 5 pro staré tisky. Nicméně platí, že pro vytváření digitálních knihoven je stále vhodnější formát MASTER.

Ad. 2
Potřeba analytického popisu map je nesporná. Podrobný popis obsahu atlasů umožní vyhledat jednotlivé konkrétní mapy a je také nezbytný pro jejich výhledovou digitalizaci. Problémem je především katalogizace atlasů, které jsou dosud popisovány pouze na úrovni celých svazků. Ty jsou často nekompletní a mnohdy vůbec není patrné, jaké mapy v nich jsou. Navíc existuje řada atlasů sestavených druhotně, kde je analytický popis zcela nezbytnou podmínkou zpřístupnění uživatelům.
S touto problematikou souvisí oblast digitální prezentace starých map veřejnosti, tak jak se jí zabývá například výzkumný projekt MZK Staré mapy online.
Pro katalogizaci atlasů v MARC 21 se zdá být optimální katalogizovat každý list zvlášť ve formě přívazku, přičemž jednotlivé přívazky - tj. mapové listy budou navázány na atlas, který představuje tzv. matku.

Ad. 3
NK ve spolupráci s J. Kašparovou sjednotila použití pole 500 v MARC 21. Informace v něm člení do tří podpolí podle typografického popisu, výzdoby a ilustrací. Pro rozlišení částí knihy používá pole 505.
V diskusi byla otevřena otázka spojení hlavních knihovních subjektů v ČR a vytvořit souborný katalog starých tisků. Velmi vhodné by bylo také prohloubit spolupráci se zahraničím, nabízí se například zapojení do CERL.
Z témat a úkolů do budoucna byl zmíněna přetrvávající potřeba sjednocení zápisu citací literatury nebo otázka přepisu impresa.
Pro účely sestavení souborného katalogu starých tisků na bázi MARC 21 bude nutno prozkoumat možnosti programů Výzkumu a vývoje.

Závěr:
Návrh metodiky pro popis map připraví J. Sobotka, J. Glonek a J. Dufka.
J. Kašparová sestaví metodiku pro formalizovaný zápis provenience starých tisků.
Oba návrhy projedná pracovní skupina na příštím setkání, které by mělo proběhnout v září. Pokud budou metodiky odsouhlaseny, budou prezentovány na olomoucké konferenci Problematika historických a vzácných knižních fondů (14.-15. října 2009).

Zapsali J. Glonek, M. Korhoň

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet