Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Jednání sekce SDRUK pro IT ze 13. - 14. 2. 2006

PROGRAM ­Jednání SEKCE SDRUK PRO IT DNE 13. - 14. 2. 2006:

TÉMA: problematika digitalizace historických a novodobých fondů a problematik­a knihovních portálů

Místo jednání - Vědecká knihovna Olomouc, Bezručova 3

Prezentace

Úterý 13. 2.
11.00 - 12.00 - příjezd, ubytování v penzionu Best
12.00 - 13.40 - jednání sekce SDRUKu pro IT blok NK

A. Knoll Stav a výhled digitalizace v EU

A. Knoll Manuscriptorium záměry v roce 2007

NK (J. Hutař) + Qbism (R. Michalek) Metadata pro digitální úložiště

13.40 - 14.00 - přestávka na kávu
14.00 - 16.20 - problematika šedé literatury

J. Brandejsová - IS Masarykovy univerzity z pohledu studijní administrativy dotýkající

se knihoven

STK Digitální knihovna šedé literatury

I. Horová Problematika zpřístupnění diplomových prací V (pracovní název)

J. Doleželová Zpřístupňování výzkumných zpráv a dalších výstupů AV v digitální podobě

16.20 16.40 přestávka na kávu

16.40- 18.30 - digitalizace v krajích

Z. Kopencová - Základní informace o grantu HISPRA -

Záchrana pragensijních a dalších historických dokumentů z fondu MKP

M. Lhoták - Kramerius - aktuální možnosti a předpokládaný vývoj v roce 2007

A. Drahotušský aktuální stav a záměry digitalizace v MSVK Ostrava

M. Balounová - aktuální stav a záměry digitalizace v KKV Havlíčkův Brod

Středa 14. 2.
8.15 - 10.15 - problematika knihovních portálů a statistiky

STK Portál STM současnost a budoucnost

V. Richter - Jak měřit a vykazovat využívání databází a el. informačních zdrojů pro účely celostátní statistiky knihoven

10.30 10.45 přestávka na kávu
10.45 12.45 problematika knihovních portálů a specializovaného SW

NK (J. Pospíšilová ad.) Oborové informační brány KIV http://kiv.jib.cz/ a MUS

http://mus.jib.cz a míra jejich integrace s JIB

J. Šilha Souborný katalog SKAT a elektronické informační zdroje úvod do

problematiky

P. Žabička - Možnosti využití programového vybaveni Webarchivu dalšími subjekty

12.45 - různé

Mgr. Tomáš Gec RNDr. Tomáš Řehák

Slezská univerzita v Opavě předseda sekce SDRUK pro IT

Městská knihovna Praha

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet