Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Příloha 3

Zápis z 1. zasedání sekce SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů,

která se konala 22. září 2009 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

Příloha 3

Okruhy témat informačního vzdělávání uživatelů (IVU)

Informační vzdělávání v jednotlivých knihovnách doposud většinou vychází z tradičních lekcí (KIV, KBPM, ...). Zároveň se snaží reflektovat konkrétní požadavky škol, které často chápou knihovny jen jako (zastupitelný) doplněk vlastní výuky. V současné době však školský systém prochází systematickou a radikální proměnou (viz odborné příspěvky na brněnském a hradeckém semináři a v zájmu knihoven je tyto změny systémově reflektovat ve vlastní činnosti.

Informační vzdělávání uživatelů v knihovnách by se do budoucna nemělo orientovat pouze na spolupráci se školou, ale cíleně i na různé skupiny obyvatel, které mohou služby knihoven využívat lépe než doposud (např. ženy na mateřské dovolené, nezaměstnaní, senioři, ...).
Výběr témat následujících okruhů se snaží postihnout, co by nemělo v systému informačního vzdělávání uživatelů veřejných knihoven chybět. Každý z navrhovaných okruhů je za předpokladu použití různých metod využitelný pro všechny věkové kategorie a různé zájmové skupiny. Výsledkem by mělo být vytvoření (obecného a aplikovatelného) systému informačního vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách.

Čtenářství (čtenářská gramotnost)

Cíl: Podpora rozvoje čtenářství a porozumění zadanému textu s pojená se schopností propojování čtení, psaní a získávání informací.

Související aktivity knihovny, doporučené metody a výstupy

Knihovna - zdroj informací

Cíl: Podpora dovednosti samostatného výběru a zpracování informací a schopnosti zvážit jejich aktuálnost a pravdivost (eventuálně odhalit plagiátorství).

Související aktivity knihovny, doporučené metody a výstupy

Informační zdroje - tištěné, elektronické, audiovizuální

Cíl: Podpora zkvalitnění vyhledávání informací v jiných než tištěných zdrojích a využívání webových stránek knihoven.

Související aktivity knihovny, doporučené metody a výstupy

Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet