Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Zápis z 5. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Zápis z 5. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů …

Zápis ze 4. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Setkání se konalo ve dnech 2. - 3. listopadu 2011 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Poradě předcházela exkurze do knihovny Univerzity Tomáše Bati http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_0&lang=cs&type=0 . V průběhu obou dnů jednání jsme si postupně prohlédli i krajskou knihovnu www.kfbz.cz . Přítomni: dle prezenční listiny Jednání - 1. den 1. Z. Friedlová, ředitelka hostitelské krajské knihovny, popřála hodně úspěchů při …

Zápis z 3. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

které se konalo dne 10. 11. 2010 v Krajské knihovně v Pardubicích. Přítomni: dle prezenční listiny Program: · Zahájení / E. Svobodová, P. Kárník · Shrnutí závěrů zasedání sekce 22. 9. 2009 a 8. 2. 2010 a semináře 20. a 21. 4. 2010 v MZK / J. Nejezchlebová, B. Blažková · Propagace práce sekce v regionech i v ČR, aktivity k IVU v krajích / všichni členové · Výsledky práce jednotlivých pracovních skupin / vedoucí skupin · Příprava semináře 2011 / J. Nejezchlebová, …

Zápis z 2. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

která se konala 8.-9. 2. 2010 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě­ Přítomni: dle prezenční listiny Pondělí 8. 2. 2010 Přihlášení zájemci shlédli výstavu děl Radka Pilaře v Galerii výtvarného umění v HB. Zasedání sekce zahájily a organizační pokyny přednesly E. Svobodová, J. Hladíková. Vyhodnocení dotazníků / J. Nejezchlebová J. Nejezchlebová prezentovala předběžné výsledky vyhodnocení dotazníků o probíhajícím informačním vzdělávání v jednotlivých …

Zápis z 1. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

která se konala 22. září 2009 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové Členové sekce: příl. č. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Program 9.30 registrace 10.00 přivítání a vzájemné představení (E. Svobodová, členové sekce) 10.20 zhodnocení semináře konaného 21.-22. 4. 2009 (J. Nejezchlebová) …

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Předsedkyně: Bc. Radomíra Kodetová Seminář informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - 23.-24. dubna 2014 v Havířově Seminář informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - 24.-25. dubna 2013 v Prachaticích Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - 25.-26. dubna 2012 v Havlíčkově Brodě Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - 12.-13. dubna 2011 v Hradci Králové Zápisy z jednání sekce Pardubice, 3. 12. …

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách 2014

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách 2014 - 23.-24. dubna 2014 PROGRAM Středa 23. dubna 2014 PŘEDNÁŠKY Knihovníci, nebojte se kurikula! aneb Tajemství školních vzdělávacích programů Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., KISK MUNI Brno Databanka vzdělávacích programů aneb Využijme náš čas na 100 % Mgr. Helena Hubatková Selucká, Knihovna Jiřího Mahena v Brně WORKSHOPY Databanka aneb Nebát se a vyhrát (někdy sami nad sebou) Mgr. Helena Hubatková Selucká, …

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách 2013

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách 2013 - 24.-25. dubna 2013 Program Středa 24. dubna 2013 PŘEDNÁŠKYIVU proč a jak Mgr. Veronika Peslerová, předsedkyně sekce SDRUK pro informační vzdělávání Implementace modelu informační gramotnosti dle KISK do prostředí veřejných knihoven Mgr. Jan Zikuška, odborný garant projektu CEINVE WORKSHOPYPsychologie reklamy Osnova Příloha Mgr. Alena Budková, Blanka Tauberová, Městská knihovna v Sedlčanech …

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách 2012

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - 25.-26. dubna 2012 Program Středa 25. 4. 2012 Úvodní blokIVU proč a jakMgr. Veronika Peslerová, předsedkyně sekce SDRUK pro informační vzdělávání Informační vzdělávání na českých vysokých školách: spolupráce, přesahy a nové nápadyPhDr. Hana Landová, PhD., Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity & Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Vzdělávání v knihovnách 2022 - sny, vize, …

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - 12.-13. dubna 2011 Program 12. 4. 2011Zahájení semináře Mgr. Eva Svobodová, SVK Hradec Králové, eva.svobodova@svkhk.cz 1. blok 10:30-13:00 hod.Činnost sekce IVU SDRUK a závěry seminářůMgr. Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Brno, jananej@mzk.cz Propagace a marketing IVU v knihovnách PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., Slezská univerzita Opava, libuse.foberova@centrum.cz Tematická beseda versus lekce …
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet